Măsuri de fluidizare a derulării proiectelor prin PNDR

0
1437

 

În contextul declanșării crizei COVID-19, AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) a transmis mai multe adrese către autoritățile Statului român.

Printre acestea se numără adresa nr. 112/18.03.2020 transmisă reprezentaților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în care AMCOR a propus câteva soluții de fluidizare a derulării proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). În vederea prevenirii eventualelor blocaje care pot apărea în implementarea proiectelor, AMCOR  a propus măsuri concrete pentru fiecare etapă în derularea proiectelor:

În etapa de verificare a proiectelor: 1) eliminarea vizitelor pe teren și 2) prelungirea termenului de răspuns la solicitarea de informații suplimentare la minim 15 zile.

În etapa de contractare a proiectelor: 1) documentele necesare contractării să fie solicitate până la prima tranșă de plată, 2) la contractare să se facă dovada inițierii procedurii de obținere avize, 3) documentul de cofinanțare să asigure 50% din valoarea cofinanțării, indiferent de documentul solicitat prin notificare

În etapa de implementare a proiectelor: 1) notificările de modificare calendar implementare, schimbări de soluții tehnice, amplasamente de proiect sau orice alt act care nu modifică impactul proiectului pe piață, care nu aduc atingere criteriilor de eligibilitate și selecție să intre imediat în avizare fără intervenția de evaluare a expertului AFIR, dacă proiectul păstrează obiectivele inițiale și sunt însoțite de documente oficiale emise de autorități acolo unde e cazul/asumare de către beneficiar că nu afectează rezultatele proiectului, 2) eliminarea vizitelor pe teren pentru etapele intermediare de proiect, 3) aplicarea unui mecanism de plată către furnizorii din proiect și direct către furnizorii/subcontractorii acestora pe baza unui contract de cesiune creanțe aferente bunurilor/lucrărilor din proiect, 4) eliminarea plafonului de maxim 5 tranșe la plată, 5) preluarea pe cheltuieli eligibile a diferențelor de curs valutar generate de condițiile excepționale date de starea de necesitate și 6) preluarea pe cheltuieli eligibile a diferențelor de dobândă generate de condițiile excepționale date de starea de necesitate.

Autoritățile au răspuns favorabil la propunerile ONG-urilor, acestea regăsindu-se în Ordinul 78/19.03.2020.

Conform documentului, beneficiarii proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020 au posibilitatea de a prelungi anumite etape din graficul de implementare, de a reeșalona tranșele de plată și/sau majora nr. maxim de 5 tranșe de plată, de a solicita prelungirea duratei de execuție a contractului și de a solicita suspendarea prevederilor contractuale pe durata stării de urgență.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here