Modalitatea de desfășurare a implementării Programului Start-Up Nation ediția 2018-2019 și demararea ediției 2020

0
1429

În deplină înțelegere a contextului actual ce a impus necesitatea declarării stării de urgență și a luării de către autorități a măsurilor de combatere a răspândirii îmbolnăvirilor cu virusul COVID-19, AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) a transmis Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri adresa nr. 118/23.03.2020 care face referire la modalitatea de desfășurare a implementării Programului Start-Up Nation ediția 2018-2019 și demararea ediției 2020.

În cadrul acestei scrisori, AMCOR a solicitat ca beneficiarii programului SUN 2018-2019 să primească cererile de plată în format electronic transmise prin e-mail sau alt canal, iar verificarea documentelor originale ce trebuie depuse în dosarul cererii de plată să fie prezentate la vizita pe teren pentru conformitate.

Un alt aspect adus în atenția autorităților în cadrul acestui document este acela al procedurilor de rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului. Există beneficiari care au depus cererile de rambursare din luna decembrie, la care au fost realizate vizitele în teren pentru certificare, dar Ministerul nu a realizat nici o decontare până în prezent. Majoritatea beneficiarilor de proiecte au accesat credite punte la care plătesc lunar dobânzi și comisioane ceea ce îi pune într-o situație dificilă.

Având în vedere situația existentă, în care multe activități economice au fost închise, ca urmare a Decretului 195/2020, iar altele sunt aflate pe fluxul de aprovizionare și distribuție și sunt puternic afectate, AMCOR a solicitat suspendarea contractelor de finanțare și prelungirea termenului de implementare astfel încât aceste societăți să nu intre în faliment.

De asemenea având în vedere măsurile luate până în prezent referitoare la închiderea a numeroase activităţi economice, măsuri cu impact puternic negativ şi asupra proiectelor aflate în perioada de monitorizare, când beneficiarii au obligaţia menţinerii indicatorilor asumaţi (ex.locuri de muncă), AMCOR  a solicitat suspendarea contractelor de finanțare și eventual prelungirea perioadei de monitorizare astfel încât aceste societăți să poată să-şi îndeplinească indicatorii asumaţi.

Solicitările enunțate au fost formulate pe fondul preocupării pentru evitarea oricăror blocaje ce pot apărea în colaborarea dintre operatorii economici și instituțiile statului, blocaje ce pot conduce la importante efecte negative pe care toți dorim să le evităm.

La o parte dintre propunerile transmise atât de AMCOR cât și de alte ONG-uri autoritățile au răspuns favorabil conform Ordonanței de urgență 33/2020 și Ordinului ministrului Economiei 83/2020. Prin acest ordin, firmele beneficiare pot să apeleze la măsurile din OUG 29/2020 (ex. suspendarea plății chiriilor și a utilităților) sau pot apela la măsurile din OUG 30/2020 (care reglementează, printre altele, șomajul tehnic).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here