Confederația Patronatul Român va înainta partidelor parlamentare măsurile pe care trebuie să și le asume pentru ieșirea mediului de afaceri din colaps

0
2613

Viitorul României depinde de deciziile legislative și de măsurile Executivului, motiv pentru care mediul de afaceri trebuie să transmită partidelor care vor participa la alegerile din decembrie un semnal hotărât că lucrurile nu mai pot continua ca până acum și că decidenții la nivel național vor trebui să-și asume și să răspundă punctual de aplicarea celor mai bune soluții economice și sociale pentru ieșirea din starea catastrofală în care se află mediul de afaceri autohton.

In acest scop, Colegiul Director al Confederației Patronatul Român a avut o primă întâlnire în cadrul căreia a identificat principalele probleme cu care se confruntă mediul de afaceri și a avansat primele propuneri legislative noi, de modificare a unor legi, reglementări și normative deja existente.Conducerea CPR a cerut tuturor membrilor săi ca, în scurt timp, să-și identifice problemele specifice și să facă propuneri de soluționare a acestora.CPR este o organizație apolitică, dar nu poate fi indiferentă la felul în care se face politica și la felul în care deciziile Parlamentului și ale Executivului influențează viața economică și socială a României. Ca urmare, propunerile concrete de legi, modificări legislative și ale altor acte normative, vor fi prezentate tuturor partidelor implicate în viața politică a țării.CPR este deschis tuturor discuțiilor care au drept scop obiective cum ar fi dezvoltarea capitalului autohton, reducerea fiscalității, debirocratizarea, descurajarea abuzurilor si a presiunii inadecvate a organismelor statului asupra producătorilor de bunuri și servicii români, prezervarea și creșterea numărului locurilor de muncă, instutuirea un dialog social real și constructiv în cadrul unui sistem tripartid cu reprezentanți a căror legalitate este dovedită și confirmată.  Printre altele, Colegiul Director al CPR a luat în discuție modificarea Legii ANAF privind prevederile fiscale și instituirea controlului preventiv, necesitatea existenței unei legi unitare a transporturilor, necesitatea unei legi a finanțării partidelor – care ar asana mediul politic și ar elimina suspiciunile privind utilizarea unor resurse financiare ilegale, dar și cea a promovării unei legi a loby-ului.“Toate aceste propuneri legislative dar și multe altele, sesizate de membrii CPR din 12 ramuri de activitate, vor fi aduse la forma lor juridică cea mai concretă pentru a fi prezentate formațiunilor politice. Liderii acestora trebuie să înțeleagă că numai asumându-și prevederi legislative logice, numai îndreptând urgent ceea ce a fost legiferat greșit, numai corectând ceea ce, evident, constituie o frână în calea dezvoltării României, pot căpăta încrederea populației în general și, în special, a mediului de afaceri autohton. Fără de aceasta, un stat de drept nu poate funcționa. Din păcate, de aproape trei decenii s-a văzut acest lucru. Repet, partidele politice care vor ajunge la putere trebuie să-și asume viitorul țării. Am văzut ce a fost până acum. Nu mai avem timp și nici starea necesară pentru a constata, după alți patru ani, că ne-am ales doar cu promisiuni deșarte. Situația geopolitică și repercursiunile crizelor sistemice, globale, nu ne mai dau voie să privim, pasivi, cum descreștem ca țară. Ceea ce este vizibil, în ciuda anumitor statistici care vor să credem contrariul”, a declarat  Gheorghe Naghiu, președintele CPR.Membrii CPR au identificat mai multe probleme care afectează grav mediul de afaceri și starea economiei naționale. Astfel, se constată, continua destrămare și înstrăinarea sistematică – prin decizii de natură politică – a patrimoniului și resurselor românești.Existența, cu mare frecvență, cazuri de gestionare frauduloasă a banului public, precum și cheltuirea a miliarde de euro în investiții păguboase din cauza incompetenței administrației centrale și locale. Firmele cu capital românesc se confruntă cu un comportament abuziv al organelor de control ale statului, mergând până la blocarea activătății și dispariția a sute de mii de locuri de muncă din cauza unor interpretări subiective a legilor și reglementărilor sau a unor acte normative care nu țin cont ce se câștigă și ce se pierde la nivel economic și social prin aplicarea unor măsuri dezechilibrate.În plus, mediul de afaceri se confruntă cu birocrația și politizarea excesivă a funcților tehnice de la nivelul guvernamental și al deconcentratelor.Membrii CPR acuză comportamentul discriminatoriu al băncilor față de capitalul autohton, în comparație cu cel străin, instuirea unor garanții colosale și nejustificate, lipsa de creditare a unor întregi ramuri economice care, printr-o finanțare adecvată, ar putea duce la creșterea semnificativă a produsului intern brut.Mediul de afaceri este afectat de un sistem legislativ incoerent și imprevizibil, care a creat posibilitatea interpretării subiective și favorizarea abuzurilor. Totodată, se constată o multitudine de moficirări ale Codului Fiscal, privind contabilitatea, impozitele şi taxele, cu efecte puternice asupra activitaţii şi rezultatelor operatorilor economici, efect amplificat şi de aplicarea modificărilor fară  a se respecta o perioadă rezonabilă pentru ajustarea şi armonizarea activităţii la noile cerinţe fiscale.La toate acestea, se adaugă nivelul exagerat al amenzilor, taxelor şi impozitelor, precum şi multele decizii punitive și uneori simultane ale celor peste 67 organe de control, presiuni care sufocă societăţile româneşti.Nivelul birocrației, dublat de multe ori de un profesionalism îndoielnic, a atins un nivel de nesuportat, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii.Lipsa de responsabilitate și erorile decidenților la nivel națiunal sunt plătite de către zecile de mii de firme care încearcă să supraviețuiască în acest mediu economic toxic. La terminarea mandatului, niciun demnitar nu se “descarca de gestiune”  pentru perioada cât a răspuns de treburile statului, fapt care dă posibilitatea ca nimeni să nu își asume neonorarea promisiunilor și a obligațiilor față de cei care l-au ales. La toate acestea se adaugă o evidentă slăbire a calității profesionale, culturale și civice, a cadrului moral al națiunii, fapt care influețează negativ și pe termen lung structurile economice și sociale ale țării.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here