STUDIU MKOR: 81% dintre organizațiile din România sprijină Diversitatea și Incluziunea

0
1227
  • Majoritatea organizațiilor recunosc beneficiile Diversității și Incluziunii pentru angajați și organizații
  • 81% dintre organizații sprijină Diversitatea și Incluziunea, fie prin activități punctuale (45%), fie printr-o abordare strategică (36%)
  • 86% dintre organizațiile care sprijină Diversitatea și Incluziunea se apleacă în special asupra diversității de gen

Primul studiu despre Managementul Diversității și Incluziunii în organizațiile din România a fost lansat zilele acestea, de MKOR Consulting, împreună cu Carta Diversității din România.

Rezultatele sale sunt integrate în publicația Managementul Diversității în Organizațiile din România, un proiect editorial unic care reunește sub aceeași umbrelă concluziile primei cercetări locale privind managementul diversității, bune practici de management al diversității și incluziunii (D&I) din România, interviuri cu experți români și internaționali și o serie de mesaje de susținere din partea mediului instituțional și de afaceri pentru promovarea principiilor egalității și nediscriminării în societatea românească.

Diversitatea și Incluziunea (D&I) sunt concepte și valori deja obișnuite pentru companiile și organizațiile din întreaga lume. Totuși, pentru organizațiile din România, managementul Diversității și Incluziunii se află abia la începutul drumului. Practicile și politicile de D&I sunt de cele mai multe ori împrumutate de la companii globale și adaptate la legislația, cultura și mentalitățile locale.

Studiul MKOR arată că majoritatea organizațiilor recunosc beneficiile pe care le aduce diversitatea și incluziunea atât pentru angajați cât și pentru companii.

Astfel, mai mult de 3 din 4 participanți la studiu, consideră că includerea valorilor D&I în organizații conduce le creșterea nivelului de creativitate și productivitate a angajaților, dar și a gradului de implicare a acestora în activitățile pe care le fac și a fidelității față de organizație.

În plus, politicile de D&I contribuie la îmbunătățirea imaginii pe care au angajatorii, în comunicarea externă, dar și la îmbunătățirea comunicării interne.

Mai mult, peste 7 din 10 organizații sunt de părere că D&I contribuie la creșterea nivelului de satisfacție și motivație în muncă a angajaților. Implicit, se produce o îmbunătățire a calității vieții și a stării mintale și fizice a angajaților, datorită creării unui mediu în care fiecare este acceptat, în care opiniile fiecăruia sunt ascultate și în care toți primesc oportunități egale.

81% dintre organizațiile din România se apleacă asupra diversității și incluziunii, prin activități punctuale, practici ori strategii bine definite.
Cele mai multe (45%) au o abordare mai degrabă informală a practicilor referitoare la diversitate și incluziune, activitățile dedicate incluziunii fiind în general punctuale.

Pe de altă parte, 36% dintre organizații au formulat strategii bine definite, cu practici specifice de abordare a diversității și incluziunii. Acestea sunt, în general, companii mari care dispun de resurse financiare, umane și de know-how pentru activitățile de D&I: 60% dintre companiile mari au strategii de D&I și 33% alocă bugete anuale pentru acestea.

Două treimi dintre organizații asigură resurse financiare pentru activitățile ce sprijină diversitatea și incluziunea. Totuși, doar 16% au stabilite bugete anuale pentru managementul și activitățile de D&I, în timp ce cele mai multe organizații (48%) alocă sumele necesare doar la nevoie, atunci când sunt propuse și aprobate proiecte punctuale.

Strategiile de D&I și preocupările organizațiilor din România vizează în special diversitatea de gen (86% dintre organizațiile care abordează D&I), integrarea persoanelor cu dizabilități (63%) și a celor ce aparțin unor grupuri etnice sau religioase (54%).

7 din 10 participanți la studiu au stabilit ținte măsurabile de reprezentare a diversității și incluziunii în organizațiile lor, cele mai multe referindu-se la egalitatea de gen, reflectată în ponderea femeilor în organizație, în general, și în poziții de conducere în special.

Jumătate dintre organizațiile participante la studiu urmăresc să echilibreze reprezentarea femeilor în poziții de management, ponderea medie țintită fiind de 45% din totalul pozițiilor de management.

Alte 21% dintre organizațiile participante la studiu își propun ca femeile să fie reprezentate în Consiliul de Administrație, ținta medie fixată fiind de 47%.
Deși cele mai multe organizații au ținte de reprezentare a D&I, implementarea politicilor care privesc diversitatea și incluziunea se face mai degrabă nestructurat, mai mult de jumătate dintre ele (52%) neavând instrumente specifice de măsurare a progresului.

Studiul complet poate fi accesat gratuit aici:
Versiune Română: https://mkor.ro/studii/diversitate-incluziune-organizatii-romania-2020/
Versiune Engleză: https://mkor.eu/research/diversity-inclusion-romanian-organizations-2020/

Specificații metodologice

Studiul a fost realizat în perioada August-Decembrie 2019, pe un eșantion de 77 de reprezentanți ai organizațiilor din România, antreprenori, manageri, specialiști HR și CSR, responsabili cu aspectele referitoare la diversitate și incluziune.

Studiul a fost posibil datorită colaborării dintre MKOR Consulting și Carta Diversității din România și a partenerilor lor, HR Club, Exec-Edu și PWN Romania.

******

MKOR Consulting este o agenție de cercetare de piață inovativă, care combină experiența practică în afaceri, know-how-ul la nivel MBA și expertiza de top pentru a oferi o înțelegere aprofundată a mediului de business. În activitatea sa, MKOR acoperă toate tipurile de cercetare și oferă o flexibilitate crescută clienților săi, cu scopul înțelegerii și livrării celor mai detaliate perspective asupra pieței.

MKOR dezvoltă o serie de proiecte de cercetare proprii, pe care vă invităm să le parcurgeți în mod gratuit pe site-ul agenției: https://mkor.ro/studii-piata-proprii/.

Despre Carta Diversității din România

Lansarea oficială a Cartei a avut loc pe 18 aprilie 2018, România devenind astfel a 21-a țară din Uniunea Europeană cu o Cartă a Diversității și beneficiind de statutul de membru în cadrul Platformei Europene de Diversitate. Carta Diversității reunește la aceeași masă 110 semnatari, acoperind cca. 153.000 de angajați, care și-au asumat public principiile Cartei, pentru ca diversitatea, egalitatea de șanse și incluziunea socială să devină valori recunoscute și respectate în România. Detalii la www.cartadiversitatii.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here