PUNEREA IN DEZBATERE PUBLICA A REGULAMENTUL PROGRAMULUI BUCHAREST START-UP CITY

0
1140

PrimariaMunicipiului Bucuresti a definitivatsi a pus in dezbaterepublicaRegulamentul Programului Bucharest Start-up City. Dupafinalizareaperioadei de dezbaterepublicasiaprobareadocumentului de catreConsiliul General al Municipiului Bucuresti, bucuresteniivorputeasadepunaplanurile de afaceri, in vedereafinantariiacestora.

Bucharest Start-up City este un program de finantarededicat start-up-urilor din Municipiul Bucuresti, initiat de PrimariaCapitalei, in parteneriat cu Consiliul National al Intreprinderilor Private MicisiMijlocii din Romania sivizeazasustinerea a minimum 200 de beneficiari, cu o suma maxima de 50.000 euro/ beneficiar.

 

Primarul General, Gabriela Firea: „Am demaratacestproiect din dorinta de a sustineantreprenorii care dorescsainceapanoiafacerisipentru a creanoilocuri de munca in CapitalaRomaniei. Avemdatoriamoralasa ii sprijinimpetinerii care au initiative benefice de afaceri, dar care nu au posibilitateamaterialasa-siimplementezeproiectele. Cred ca acest program vareprezenta o sansaatatpentrucei care dorescsa-sideschidapropriaafacere cat sipentru Bucuresti, care devineastfel un incubator de afaceri care vacontribui la dezvoltareasiinfrumusetareaorasului”

 

PresedinteleConsiliului National al IntreprinderilorMicisiMijlocii din Romania, Florin Nicolae Jianu: „Programul Bucharest Start-up City esteprimul de acestfelinitiat de o administratiepublicalocala, BucurestiuldevenindastfelsiCapitalaantreprenoriatuluiromanesc. Prinacest program ne dorimsademaram o serie de actiuni care sasustinainovarea, antreprenoriatuldarsisasustinemdezvoltareadurabila a Bucurestiului. Ii incurajezpetoticeiinteresati de acest program ca in aceastaperioada de dezbateripublice, savina cu ideisipropuneri de imbunatatire a programului, intrucat o politicapublicaeficienta are suportulsicontineideiletuturor!”.

 

Cheltuielileeligibile in cadrulprogramuluiinclud: cheltuielilesalariale, cheltuieliasociate cu investitia in echipamente, cu achizitia de autovehicule / autoutilitare, cheltuielinecesarepentrupromovareaafacerii in mediul online, cheltuielinecesarepentruachizitia de software etc.

Conditiile de eligibilitatespecificeprogramuluivizeazainfiintareaintreprinderiipentru care estesolicitataasistentafinanciaraperazaMunicipiului Bucuresti, dupa data de 1 ianuarie 2019. (atatsediul social cat sipunctul de lucrutrebuiesa fie perazaMunicipiului Bucuresti). Lista cu Caen-urileeligibile se regaseste in regulamentulcompletpe care ilputetiaccesape site-ulinstitutiei: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1391

 

Mentionam ca departajareaaplicatiilor se varealizaprintr-un proces de selectie, structurat in treietapedistincte, principalul element de diferentiere a aplicatiilorprimitefiindcalitatealorsiimplicareaasociatilor in dezvoltarearespectiveiafaceri. Concret, selectiaaplicatiilorfinantate se varealiza in urmaverificarilor administrative si de eligibilitate (faza A), a evaluariitehnico-financiare (faza B, conform grilei de evaluareaflate la finalulacestei scheme de minimis) si a fazei de interviuri / pitch (faza C). In faza C a evaluariivorparticipadoarprimele 250 de aplicatiiselectate in urmaordonarii din faza B a procesului de evaluare.

-Domenii de activitateeligibile – industrii creative, It, productie/servicii, comert

 

 

NOTA:

 

Incepand cu data de 13.03.2019,  proiectul se afla in dezbaterepublicatimp de 45 de zilecalendaristice (30 de zilelucratoare). Dupaincheiereaetapei de dezbaterepublica, regulamentulva fi supusvotului CGMB, urmand ca dupaaprobareaacestuia in Consiliul General, sainceapaperioada de depunere a planurilor de afacei.

Timp de 10 zile, ceiinteresati pot trimiterecomandariasupraregulamentului Bucharest Start-up City

 

Proiectul are ca principaleobiective finantarea de start-up-uri in acord cu dezvoltareainteligenta a Municipiului Bucuresti, precumsiatragereatinerelortalenteantreprenorialesieste implementatpebazaunuiparteneriatincheiatintrePrimariaMunicipiului Bucuresti siConsiliul National al Intreprinderilor Private MicisiMijlocii din Romania.

 

Mai jos, grila de evaluare

 

Grila de evaluaretehnico-financiara (faza B)

 

Nr. crt. Criteriu de evaluare Punctaj maxim
1. Calitateaplanului de afaceri 40
1.1 Descriereaproduselor/serviciilor/lucrarilor 5
1.2 Analizapieteisistrategia de marketing 10
1.3 Strategiaafacerii 10
1.4 Planul de finantare (cashflow / buget) 5
1.5 Impactul social asupracomunitatii din Municipiului Bucuresti 10
2. Cofinantaresuplimentara 20
2.1 Beneficiarulcontribuie cu minimum 20% din valoareatotala a proiectului 20
2.2 Beneficiarulcontribuie cu un procentsituatintre 10% si 20% Direct proportional
2.3 Beneficiarulcontribuie cu 10% din valoareatotala a proiectului 0
3. Domeniul de activitate (conform anexei 2) 20
3.1 Industrii creative 20
3.2 Productie / Servicii 10
3.3 Comert 0
4. Investitia in echipamente 20
4.1 Bugetulprevedeinvestitii de minimum 50% din valoareatotala a proiectului in echipamentetehnologice (inclusiv 50,00%). 20
4.2 Bugetulprevedeinvestitii de sub 50% din valoareatotala a proiectului in echipamentetehnologice 0
TOTAL PUNCTAJ FAZA B 100

 

Grila de evaluarepentruinterviu (faza C)

 

Nr. crt. Criteriu de evaluare Punctaj maxim
1. Prezentareaplanului de afaceri (inclusivnivelul de cunoastere al domeniului de activitatevizat de planul de afaceri) 10
2. Calitatearaspunsuriloroferitecatremembriijuriului 10
3. Motivatiaaplicantilor cu privire la afacereapropusa 10
TOTAL PUNCTAJ FAZA C 30

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here