Președintele CCIB: ANTREPRENORIATUL – o nouă „meserie” în lumea business-ului românesc

0
1223

În a doua parte a lunii februarie, la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor (FSIM) din cadrul Universității POLITEHNICA din București,a avut loc cel de al treilea workshop organizat în cadrul proiectului „Sisteme de învățare bazate pe muncă prin burse antreprenor pentru doctoranzi și postdoctoranzi” (SIMBA).

Această serie de workshop-uriestesusținută de specialiști din mediul privat, cu experiență în dezvoltarea de afaceri sau coordonarea unor departamente din cadrul unor întreprinderi ce desfașoară activități în domeniile vizate în proiect.

La eveniment, onorat de prezența prof. univ. dr. ing. Ionut Petrescu, decanul FSIM și a prodecanulului Facultății, prof. univ. dr. ing. Radu Ștefanoiu, au participat tineri care urmează programe de master și doctorat, cercetători postdoctorat, studenți și cadre didactice în cadrul Facultății amintite.

Invitatul special al acestui workshopa fost dr. ing. Costica T. Mustață, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), care a susținut prelegerea cu tema „ANTREPRENORIATUL – o nouă meserie în lumea business-ului românesc”.

Cu acest prilej, președintele Camerei bucureștene a expus în fața celor prezenți o serie de tipuri de idei de afaceri, dintre care amintim: idei de afaceri proprii, achiziționarea de afaceri în sistem franciză, cumpărarea de licențe și brevete, preluarea de societăți și asigurarea unui management care să conducă la redresarea acestora etc. De asemenea, dr. ing. Costica T. Mustață a vorbit despre: modalități de finanțare a afacerilor, inclusiv prin programe guvernamentale, precum Start-up Nation; soluții pentru punerea în aplicare a ideilor de afaceri; aspecte vizând legislația de afaceri și fiscală în vigoare. În completarea expunerii sale, președintele CCIB a pus la dispoziția participanților „Ghidul finanțării afacerilor 2020” realizat de INACO.

S-a evidențiat rolul CCIB în ceea ce privește sprijinul acordat membrilor săi, în special antreprenorilor tineri, în vederea dezvoltării unei afaceri. Specialiștii Camerei vin în întâmpinarea acestora cu date, informații, idei etc.  astfel încât intrarea pe piață a unui tânăr antreprenor să se facă cât mai ușor, să se preîntâmpine un șoc sau eșec în prima etapă de derulare a proiectelor antreprenoriale.

Obiectivul general al proiectul SIMBA(Cod SMIS 124705), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, vizeazăcreșterea ratei de inserție pe piața muncii a 70 de doctoranzi și 30 de cercetători postdoctorat în domeniile chimie, inginerie chimică și ingineria materialelor. Acest obiectiv este realizat prin: activități de instruire la un potențial loc de muncă, ca urmare a parteneriatelor cu agenți economici și instituții din domeniul CDI, cu accent pe sectoarele economice cu poțential competitiv și pe domeniile de specializare inteligentă, dar și prin participarea la programe de formare a competențelor antreprenoriale și transversale.

Proiectul, cu o durată de 18 luni, se încadrează în prioritățile strategice ale POCU 2014-2020 privind dezvoltarea resurselor umane înalt calificate, creșterea inteligentăși durabilă, valorificarea potențialului forței de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii și accesul la locuri de muncă de calitate.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here