Participarea secretarului de stat pentru afaceri europene, Cristian Bădescu, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

0
2049

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Cristian Bădescu, a participat ieri, 18 octombrie 2016, la Luxemburg, la Consiliul Afaceri Generale (CAG).

Cu această ocazie, miniştrii pentru afaceri europene din statele membre UE au avut discuţii privind stadiul revizuirii de etapă a Cadrului Financiar Multianual 2014-2020. De asemenea, au avut loc dezbateri pe marginea proiectului de Concluzii ale Consiliului European din 20-21 octombrie 2016, axat pe următoarele subiecte: migraţie, politica comercială a UE, aspecte globale şi economice, precum şi relaţii externe.

În contextul discuţiilor privind revizuirea Cadrului Financiar Multianual, secretarul de stat Cristian Bădescu a evidenţiat importanţa identificării unor soluţii echilibrate, care să răspundă provocărilor actuale și să permită continuarea îndeplinirii obiectivelor tradiționale ale Uniunii, fără afectarea plăților pentru angajamentele deja asumate. Cu privire la propunerile referitoare la alocările adiţionale şi flexibilitate, a subliniat necesitatea identificării unor soluţii bugetare durabile şi care să nu afecteze plafoanele agreate în 2013. În context, a accentuat necesitatea acoperirii resurselor necesare din surse în afara plafoanelor, fără a conduce la transferuri între capitole sau la afectarea anvelopelor naţionale.

De asemenea, reprezentantul României a apreciat proiectul de Concluzii ale Consiliului European şi a semnalat o serie de aspecte de interes. Astfel, cu referire la migraţie, a menţionat importanţa avansării în implementarea măsurilor cuprinzătoare de gestionare a migraţiei cu accent pe consolidarea protecţiei frontierelor externe ale UE şi pe consolidarea dialogului cu statele terţe. În ceea ce priveşte viitorul politicii europene de azil, a exprimat susţinere pentru soluţii consensuale, care să satisfacă obiectivele tuturor statelor membre.

În contextul dezbaterilor cu privire la politica comercială a Uniunii, România a reiterat că nu poate susţine la acest moment demersurile privind semnarea şi aplicarea provizorie a Acordului economic și comercial cuprinzător UE – Canada.

Cu referire la subiectele de relații externe, România a subliniat importanța menţinerii unităţii UE în relaţiile cu Rusia, în baza principiilor comune convenite. A insistat pe necesitatea menţinerii unui mesaj coerent şi unitar, respectiv faptul că ridicarea sancţiunilor va fi posibilă numai după ce Federaţia Rusă a pus în aplicare pe deplin toate angajamentele asumate în acordul Minsk+.

De asemenea, reprezentantul României a susţinut – alături de alte state membre – organizarea unui schimb de opinii privind Siria, date fiind evoluţiile recente şi discuţiile miniştrilor de externe din cadrul Consiliului Afaceri Externe din 17 octombrie.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: – HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României – HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor – HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here