Investițiile nete realizate în economia națională ÎN TRIMESTRUL III 2019

0
1167

 

  • În trimestrul III 2019 investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 26841,7 milioane lei, fiind în creștere cu 26,8%, comparativ cu trimestrul III 2018.
  • În perioada 1.I-30.IX.2019 investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 67139,3 milioane lei, fiind în creștere cu 18,6%, comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2018.

 

Investiţiile nete realizate în economia naţională, în trimestrul III 2019 faţă de trimestrul III 2018

 

  trim. III 2019
– milioane lei, prețuri curente –
în %
faţă de
trim. III 2018
Structură (%)
 trim. III 2018  trim. III 2019
TOTAL 26841,7 126,8 100,0 100,0
Lucrări de construcţii noi 14269,0   140,9 44,8 53,1
Utilaje (inclusiv mijloace de transport) 10221,6  114,6 46,0 38,1
Alte cheltuieli 2351,1  112,5 9,2 8,8

Datele tabelului în format xls

 

În trimestrul III 2019, comparativ cu trimestrul III 2018, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 26,8%, creștere înregistrată la toate elementele de structură astfel: lucrările de construcţii noi (+40,9%),  utilaje inclusiv mijloace de transport (+14,6% ) și alte cheltuieli (+12,5%).

 

Structura investițiilor nete pe elemente de structură, în trimestrul III 2019 comparativ cu trimestrul III 2018

 

Datele graficului in formal xls

 

Investiţiile nete realizate în economia naţională, în perioada 1.I-30.IX.2019 faţă de

perioada 1.I-30.IX.2018

  1.I-30.IX.2019
– milioane lei, prețuri curente –
În %
faţă de
1.I-30.IX. 2018
Structură (%)
1.I-30.IX. 2018 1.I-30.IX      2019
TOTAL 67139,3 118,6 100,0 100,0
Lucrări de construcţii noi 35577,0   134,0 44,9 53,0
Utilaje (inclusiv mijloace de transport) 23979,3  104,8 43,0 35,7
Alte cheltuieli 7583,0  106,9 12,1 11,3

Datele tabelului in format xls

 

În perioada 1.I-30.IX.2019, comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2018, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 18,6%, creștere înregistrată la toate elementele de structură astfel: lucrările de construcţii noi (+34,0%), alte cheltuieli (+6,9%) și utilaje inclusiv mijloace de transport (+4,8%).

 

Structura investițiilor nete pe elemente de structură, în perioada 1.I-30.IX.2019 comparativ cu

 perioada 1.I-30.IX.2018

 

Datele graficului in format xls

Structura investiţiilor nete pe activităţi ale economiei naţionale, în perioada 1.I-30.IX.2019

 comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2018

Datele graficului in format xls

 

Informaţii suplimentare:

Investiţiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi sau de la populaţie (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc.).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here