Imofinance va lansa o emisiune de obligatiuni in valoare de 20 mil lei

0
1024

Intrunita in Sedinta Ordinara, respectiv Extraordinara, Adunarea Generala a Actionarilor, a grupului de societati IMOFINANCE a avut loc in data de 20 aprilie 2015, in Cluj-Napoca. La Adunarea Generala au fost prezenti sau au fost imputerniciti sa participe actionari care au reprezentat 82.91 % din totalul capitalului social.

Adunarea Generala Ordinara a aprobat, cu unanimitate de voturi, Ordinea de zi (conform Convocatorului comunicat actionariatului si publicat pe site-ul www.imogrup.ro), a dezbatut si validat bilanturile firmelor grupului si rezultatele anului 2014, a aprobat obiectivele si bugetele pentru anul 2015. in ceea ce priveste repartizarea profitului, la propunerea Consiliului de Administratie, AGA a aprobat majorarea capitalului social prin capitalizarea integrala a profitului net aferent anului 2014.

De asemenea, in cadrul adunarii au fost prezentate rezultatele financiare pe toate componentele de business ale grupului, obiectivele anului 2015 si proiectele ce urmeaza a fi derulate pe parcursul anului 2015 si in urmatorii ani.

Astfel pentru anul 2014, a fost prezentata evolutia activitatii Grupului Financiar IMOFINANCE, in particular evolutia activitatii de creditare desfasurata la nivelul IMOCREDIT IFN SA si a celei de investitii imobiliare desfasurata de IMOINVEST SA. Un alt obiectiv, in ceea ce priveste sectorul dezvoltarilor imobiliare, il reprezinta desfasurarea si finalizarea proiectului Europa Business Center, proiect ce urmeaza a fi un reper important pe piata imobiliara de business a judetului Cluj. Lucrarile de edificare a imobilului Europa Business Center au fost demarate la inceputul anului 2014 si finalizarea lui va aduce in oferta de spatii de birouri a municipiului Cluj-Napoca o suprafata de peste 11.000 mp.

Pentru anul 2015, vor fi diversificate sursele de finantare ale grupului prin majorarea de capital social cu valoarea profiturilor inregistrate in 2014, atat pentru IMOFINANCE SA, cat si pentru IMOCREDIT IFN SA, prin lansarea unei emisiuni de obligatiuni corporatiste cu valoare de 20 milioane lei, prin recuperari din credite neperformante si provizionate in valoare estimata de aproximativ 1 milion euro, dar si prin reinnoirea mandatului Consiliului de Administratie pentru accesarea unor refinantari bancare in valoare de 9,1 milioane euro. De asemenea, avand in vedere incheierea unor acorduri de colaborare cu Fondul de Garantare a Creditului Rural, IMOCREDIT IFN SA a creat produse noi de creditare, adaptate nevoilor manifestate de sustinere a agriculturii si al IMM-urilor, ceea ce va duce la cresterea volumului de credite acordate pe parcursul anului 2015. Astfel, in anul 2015, IMOCREDIT IFN SA preconizeaza cresterea valorii activelor la 60,3 milioane lei si un randament al capitalului de 8,41%. Obiectivele IMOINVEST SA pentru anul 2015, presupun continuarea actiunilor de valorificare a imobilelor detinute in proprietate precum si finalizarea proiectului Europa Business Center.

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat prospectul de oferta de vanzare de obligatiuni garantate convertibile in actiuni emise de Imocredit IFN S.A. Cluj-Napoca. Obligatiunile vor fi emise pe o perioada de sapte ani si vor fi tranzactionate pe bursa de la Bucuresti. Imocredit vrea sa emita 2,5 milioane de obligatiuni cu o valoare nominala de 8 lei. Rata dobanzii este fixata la ROBOR la 6 luni plus o marja fixa de 3%. Plata dobanzii se va face semestrial. Compania garanteaza plata integrala a principalului si a dobanzilor cu creantele pe care le are de incasat de la clientii sai.
Grupul Financiar Imofinance va continua monitorizarea atenta si eficienta a impactului pe care evolutia economica la nivel local si mondial il va avea asupra rezultatelor financiare ale activitatilor din grup, astfel ca odata cu relansarea economiei romanesti si europene sa fructifice, in folosul actionarilor si a pietei, oportunitatile ivite.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here