Ia-ţi credit pentru casă, de la BCR!

0
1189

 

Alege creditul PRIMA CASĂ, fie că nu mai vrei să locuieşti împreună cu părinţii, fie că

te-ai căsătorit şi vrei să îţi începi noua viaţă.

CARACTERISTICI:

 

Beneficiari:       ca să obţii acest credit trebuie să ai minim 18 ani, să îndeplineşti criteriile programului guvernamental „PRIMA CASĂ” şi condiţiile de eligibilitate solicitate de bancă.

 

Destinaţia:        îţi acordăm creditul pentru:

 1. a) achiziţionarea unei locuinţe noi pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat
 2. b) achiziţionarea unei locuinţe consolidate pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat
 3. c) achiziţionarea unei locuinţe recepţionate la terminarea lucrărilor de construcţii noi sau de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat
 4. d) construirea unei locuinţe viitoare în regim individual

 

Moneda de

acordare:            RON

 

Suma maximăpână la 95% din preţul de achiziţie, fără a depăşi:

57.000 EUR în echivalent RON în cazul creditelor acordate pentru locuinţe recepţionate la terminarea lucrărilor de construcţii noi sau de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL

66.500 EUR în echivalent RON în cazul creditelor acordate pentru:

 1. a) locuinţe noi, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenţia

Naţională pentru Locuinţe (ANL), pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor

de construcţii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat

 1. b) locuinţe consolidate, destinate achiziţionării pentru care documentele de recepţie la

terminarea lucrărilor de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic s-au

semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat inclusiv cele de construire prin

programele derulate de ANL

 1. c) locuinţe viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de ANL

 

Termen maxim: 30 ani

 

Avans minim:     5%

 

Perioadă de

graţie:              18 luni

Se acordă doar pentru locuinţe viitoare ce urmează să se construiască în regim individual.

 

Garanţii:            îţi acordăm creditul în baza:

 • Ipotecării în favoarea băncii a imobilului achiziţionat/construit din credit
 • Garanţiei constituite de încasările în conturile tale curente deschise la BCR (ipotecă mobiliară asupra tuturor soldurilor creditoare)
 • Depozit colateral constituit în favoarea Băncii şi valabil pe întreaga durată a finanţării, reprezentând contravaloarea primelor 3 rate de dobândă valabil indisponibilizat pe întreaga durată a finanţării

 

Cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la acestea, următoarele imobilele nu sunt acceptate în garanţie de către BCR:

 • Proprietăţi imobiliare încadrate în clasa I şi II de risc seismic Rs I/ Rs II, pe baza listei elaborate de Primărie sau expertiză autorizată. Toate clădirile înregistrate în alte clase de risc seismic (clasa 3 şi 4) pot fi admise în garanţie. În cazul în care o clădire este expertizată tehnic dar neîncadrată într-o clasă de risc seismic sau este înregistrată într-o categorie de urgenţă de risc seismic (U1, U2, U3), atunci clădirea trebuie să fie clasificată pe clase de risc seismic (clasa de risc 1, 2, 3 sau 4). Această clasificare trebuie efectuată de către un expert autorizat în expertiză tehnică.
 • Apartamentele de bloc cu un confort redus (III şi IV), locuinţele cu caracter social care nu dispun de toate funcţiunile (exemplu: fără bucătărie, cu baie comună etc). Suprafeţele minime utile pentru a putea fi considerat confort II sau superior sunt: pentru o cameră (garsonieră) – min. 23 mp; pentru 2 camere – min. 36 mp; pentru 3 camere – min. 48 mp; pentru 4 camere – min. 60 mp; pentru 5 sau mai multe camere se vor adăuga câte 10 mp pentru fiecare cameră la suprafaţa minimă necesară aferentă pentru 4 camere. Valorile subunitare se rotunjesc matematic (ce este 0,5 sau mai mare se rotunjeste în plus, iar ce este sub 0,5 se rotunjeste în minus). Suprafeţele minime menţionate nu includ suprafaţa aferentă balconului/logiei
 • Construcţii pentru care asiguratorii refuză încheierea poliţelor de asigurare sau pentru care asiguratorii impun clauze suplimentare/francise suplimentare sau excluderi ale unor riscuri aigurate.

Asigurări:

Obligatoriu

 • Asigurarea obligatorie a locuinţelor (PAD) cesionată în favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice şi a băncii, pe toată perioada de creditare.
 • Asigurarea facultativa a imobilului achiziţionat din credit, cesionată în favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, şi a băncii, pe toată perioada de creditare
 • Asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj pentru locuinţa aflată în construcţie

Opţional

 • Asigurare opţională de viaţă BCR Asigurări de Viaţă (contra cost) în condiţiile îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate stabilite de Asigurator.
 • Asigurarea opţională complexă (contra cost) care te sprijină, în situaţie de şomaj, concediu medical prelungit şi invaliditate totală şi permanentă (în condiţiile îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate stabilite de Asigurator)
 • Asigurarea optională pentru afecţiuni grave şi invaliditate parţială şi permanentă (contra cost) care te sprijină, în situaţia apariţiei riscurilor de infarct miocardic, cancer, accident vascular cerebral, invaliditate parţială şi permanentă (în condiţiile îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate stabilite de Asigurator)

 

DOCUMENTE:

 1. Documente necesare:

Acte de identitate (pentru tine, membrii familiei şi, după caz, pentru persoanele care participă cu veniturile lor la credit, denumite coplătitori)

Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ, dacă este cazul (copie)

Documente care atestă realizarea de venituri

 

Clienţii pentru care veniturile sunt raportate la ANAF:

 • Fără documente de venit (doar semnare Acord de interogare la ANAF)

În cazul veniturilor din salarii pentru care din informatiile de la ANAF nu se poate determina perioada contractului de munca (determinată sau nedeterminată), BCR poate solicita suplimentar un document eliberat de angajator

În cazul în care veniturile curente sunt mai mari cu peste 20% fată de veniturile din anul anterior, BCR poate solicita documente suplimentare, în funcție de motivul declarat privind creșterea salarială.

 

 

Clienţii pentru care veniturile nu sunt raportate la ANAF:

În cazul veniturilor din salarii pentru salariații MAI, MApN, SRI, SIE, SPP, Poliție Comunitară, Jandarmerie, salariații penitenciarelor sau ai altor unități cu caracter special vor prezenta Adeverință de salariu (doar daca nu încasează salariul in cont la BCR)

 

În cazul veniturilor din pensie:

 • Talon de pensie recent sau extras de cont curent (doar dacă nu încasează pensia în cont la BCR)
 • Decizia de pensionare definitivă

 

 • Documente care atestă existenţa avansului: antecontract de vânzare-cumpărare, chitanţă autentificată la notariat, etc.
 • Documente privind alte credite/carduri de credit/overdraft pe care le ai la alte bănci, dacă este cazul
 • Declaraţia pe propria răspundere autentificată, că la data solicitării creditului, nu deţii, în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia, nicio locuinţă, indiferent de modul sau momentul în care a fost dobândită, fie deţii în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50m²

 

 1. Documente specifice, ce diferă în funcţie de destinaţia creditului: cumpărare imobil, construire etc.:

Spre exemplu, pentru cumpărarea unei locuinţe îţi sunt necesare:

Precontractul de vânzare-cumpărare a imobilului

Actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vânzării (copie)

Declaraţia pe proprie răspundere a vânzătorului, conform Legii 10/2001, că bunurile imobiliare respective nu sunt revendicate şi că nu există litigii în legătură cu acestea

Extrase din documentaţia cadastrală (copie)

Documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii noi sau de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic (Ex: Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii noi)

Certificat de eficienţă energetică

 

Solicită reprezentantului BCR lista completă a documentelor necesare pentru obţinerea creditului, personalizată în funcţie de destinaţia creditului tău!

 

ETAPE:

 

Iată care sunt paşii pe care trebuie să-i urmezi pentru obţinerea creditului:

–  Ne prezinţi documentele privind veniturile, în vederea analizei

–  Verificăm dacă îndeplineşti condiţiile pentru suma solicitată

–  După ce depui toate actele (inclusiv documentele privind imobilul ce se achiziţionează şi antecontractul de vânzare-cumpărare, în cazul în care ai găsit imobilul), îţi furnizam documentul “Oferta de creditare” şi semnezi cererea de credit

–  După plata taxei de evaluare, un evaluator extern îţi va evalua imobilul pe care îl aduci în garanţie

–  Te informăm dacă împrumutul a fost aprobat sau respins de catre Banca

–  Se obtine aprobarea garantiei de la FNGCIMM

După obtinerea aprobarii FNGCIMM , semnezi contractul de credit, contractele de garanţie, poliţele de asigurare ale imobilului etc.

– Îţi punem banii la dispoziţie în contul curent, de unde se vor transfera, într-o singură tranşă sau mai multe, conform contractului de credit, în contul vânzătorului, constructorului, furnizorului de materiale, prestatorului de servicii etc., după caz

 

În cazul în care nu ai găsit imobilul pe care doreşti să-l achiziţionezi, îţi aprobam întâi creditul şi apoi ai la dispoziţie 90 zile de la semnarea ofertei de credit pentru găsirea imobilului.

 

 

AVANTAJE:

 

Ai garanţia creditului de care poţi beneficia:

 • întâi îţi aprobăm cererea, iar ulterior ai la dispoziţie până la 90 de zile pentru a găsi locuinţa pe care doreşti să o achiziţionezi

 

Costuri reduse:

 • Rată lunară mică à efort financiar redus prin costurile reduse şi perioada mare de creditare
 • Ai zero comision de analiză dosar

 

Accesibilitate:

 • Poţi aduce până la 3 coplătitori care să participe cu veniturile lor la credit, ceea ce înseamnă că poţi obţine o sumă mai mare

 

Siguranţă şi protecţie:

 • Prin încheierea unei asigurari de viata si şomaj, te protejezi, pe tine şi familia ta. Astfel, în cazul producerii unor evenimente nefericite, creditul nu devine o povară

 

Simplitate şi uşurinţă:

 • NU ai nevoie de documente de venit, informatiile sunt obţinute din baza de date ANAF

 

Flexibilitate:

 • Poţi achita ratele fără să te deplasezi la bancă, utilizând Click / Alo 24 Banking BCR
 • Beneficiezi de posibilitatea de rambursare anticipată a creditului; costurile sunt zero

EXEMPLE DE CALCUL IULIE 2019:

 

CREDIT

COMISION

PRIMA CASĂ BCR
Valoare totală credit 160.000 RON
Perioadă de acordare Maxim 30 ani
Dobânda variabilă 4,63%/an

(IRCC + 2%)

Comision evaluare apartament 370 RON inclusiv TVA
Comision de gestiune FNGCIMM 0,45% anual, calculat la valoarea garanţiei**** (şi anume 40% pentru locuinţele de la litera c) sau 50% pentru locuinţele de la litera a), b) sau d) din soldul finanţării garantate (principalului), exclusiv dobânzile şi comisioanele percepute de Bancă şi alte sume datorate în baza contractului de credit)
DAE* 4,97%
Valoare totală plătibilă de client 303.115 RON
Rata lunară** 823 RON

Oferta valabila pana la 30.09.2019

 

* DAE este calculat în condiţiile prezentate în tabel şi nu conţine costul cu asigurarea imobilului;

Indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) = 2,63% valabil la 01.07.2019

** Rata lunară nu include comisionul de gestiune datorat FNGCIMM (Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii)

*** Comisionul de analiză dosar: 0%, cu excepţia cererilor pentru promisiunea de garantare pentru care se percepe 0,15% din valoarea promisiunii de garantare

**** În determinarea valorii garanţiei, pentru exemplul de calcul a fost luată în considerare construirea unei locuinţe viitoare sau achiziţionarea unei locuinţe noi / consolidate  pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii noi / lucrărilor de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, situaţii în care procentul de garantare de către stat a creditului este de maxim 50% din valoarea finanţării.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here