Firmele cu datorii la buget nu vor plati penalitati de intarziere daca platesc pana in martie

0
758

Companiile care inregistreaza la 30 septembrie datorii la bugetul de stat vor fi scutite de penalitatile de intarziere aferente daca achita pana la 31 martie obligatiile principale de plata, iar pana la 30 iunie dobanzile aferente, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat de Finante.

Astfel, penalitatile de intarziere aplicate pentru datoriile inregistrate vor fi anulate daca firmele indeplinesc o serie de conditii, printre care stingerea, pana la termenul de plata prevazut de Codul de procedura fiscala, a eventualelor dobanzi calculate pana la data achitarii obligatiilor de plata principale.

De asemenea, trebuie sa achite datoriile principale curente, pana la data depunerii cererii de anulare a penalitatilor de intarziere, cu termene de plata cuprinse intre 1 octombrie si 31 martie 2016.

Firmele cu datorii vor depune toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data inregistrarii cererii de anulare a penalitatilor de intarziere, al carei termen maxim este 30 iunie 2016.

Prin proiectul de act normativ Guvernul intentioneaza sa anuleze si penalitatile de intarziere datorate si neachitate la 30 septembrie 2015, aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata anterioare acestei date si stinse pana atunci, cu conditiile ca pana la 31 martie firmele sa stinga dobanzile aferente respectivelor obligatii de plata principale si sa depuna cererea de anulare a penalitatilor de intarziere pana la 30 iunie 2016.

„De subliniat ca in sintagma «datorate si nestinse» se includ si penalitatile de intarziere ce nu sunt stabilite la 30 septembrie 2015, dar se vor stabili ulterior acestei date, prin decizie emisa de organul fiscal”, se mentioneaza in nota de fundamentare a proiectului.

In prezent, contribuabilii datoreaza pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat sau bugetelor locale dobanzi si penalitati de intarziere ori majorari de intarziere, dupa caz. Penalitatile de intarziere sunt calculate ca procent din obligatia principala in functie de intarzierea la plata acestora fata de scadenta.

Guvernul propune astfel instituirea unei „masuri conjuncturale” de acordare a unei facilitati fiscale prin care urmareste stimularea achitarii voluntare de catre contribuabili a obligatiilor de plata restante la buget, maximizarea incasarilor bugetare, stimularea mediului economic si diminuarea arieratelor bugetare.

„in scopul prevenirii acumularii de noi datorii la bugetul general consolidat si pentru a minimiza efectele hazardului moral in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor de plata de catre contribuabilii susceptibili de a beneficia de masurile propuse prin prezentul act normativ, consideram ca elementele mai sus mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, fapt pentru care se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta”, argumenteaza Executivul.

Contribuabilii carora le-au fost instituite popriri asiguratorii sau executorii, la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, au posibilitatea de a efectua plati din sumele indisponibilizate ca efect al popririi, masura aplicandu-se temporar, pentru perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a ordonantei si 30 iunie 2016. Totodata, masura se va aplica si pentru popririle infiintate ulterior intrarii in vigoare a actului normativ, dar pana la 30 iunie.

Facilitatea fiscala nu se aplica pentru cei care au datorii bugetare provenite din obligatiile de plata rezultate din redevenie, chirii sau dividende, cu exceptia redeventelor miniere, a celor petroliere si a redeventelor rezultate din contracte de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului.

Companiile aflate in insolventa nu vor beneficia de anularea penalitatilor de intarziere la plata datoriilor, „intrucat acesti contribuabili se afla sub un regim special in ceea ce priveste modul de indeplinire a obligatiilor de plata”.

Pentru autoritatile locale facilitatea se acorda in conditiile in care consiliul local emite o hotarare in acest sens, caz in care se va anula jumatate din majorarile de intarziere ce reprezinta componenta de penalitate de intarziere.

Penalitatile de intarziere pentru datoriile cu termene de plata pana la 30 septembrie, care au fost stabilite prin decizie de impunere in urma unei inspectii fiscale inceputa inainte de intrarea in vigoare a actului normativ se anuleaza daca toate diferentele de obligatii de plata principale si dobanzile aferente acestora sunt stinse pana la termenele prevazute in Codul de procedura fiscala.

In acest caz, cererea de anulare a penalitatilor de intarziere se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sanctiunea decaderii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here