Efectele deschiderii procedurii insolventei interviu cu Emil Gros – practician in insolventa, asociat coordonator al EXPERT INSOLVENTA SPRL

0
1169
expert-insolventa

expert-insolventaExpert Insolventa SPRL desfasoara activitati specifice calitatii de administrator/lichidator judiciar, administrator special, mandatar adhoc sau conciliator in conditiile legii, fiind inscrisa in Tabloul Uniunii nationale a practicienilor in insolventa din Romania.

Societatea este reprezentata de asociatii coordonatori cu experienta indelungata in profesiile pe care le exercita precum si in cea de practician in insolventa. Societatea detine o experienta deosebit de vasta in domeniul insolventei, dobandita prin gestionarea procedurilor de reorganizare judiciara, faliment si lichidare voluntara la un numar de peste 400 de societati comerciale din judetele Hunedoara si Alba.

Expert Insolventa SPRL gestioneaza proceduri deosebit de complexe la societati de mare amploare, cu un patrimoniu considerabil – din care amintim SC ARDELEANA SA Alba Iulia, SC AMPELUM SA Zlatna, SC FIDATI SRL Alba Iulia, SC MONTANA SA Campeni, SC STRATUSMOB SA Blaj, SC MATEX SA Deva, SC ULPIA TRAIANA SRL Alba Iulia, SC PLANTISAN SRL Blaj, SC VIDRA CONFEX SA Hunedoara, SC MARIO E DANI LEASING SRL Cugir, SC MEROPA SA Hunedoara, SC CAPRIS SA Sebes, SC IMI SRL Vata de Jos, SC GRANDE ARREDO RO SRL Sebe s, SC CONPET SA Petrosani – cu probleme atat de natura economica, cat si juridica sau sociala. Eficienta si profesionalismul sunt oglindite in modalitatile de maximizare a averii debitorilor aflati in procedura, valorificarea in conditii optime a activelor societatilor din portofoliu, printr-un sistem de marketing propriu, aplicat de persoane cu experienta in domeniu. Pentru o mai buna gestionare a procedurilor, societatea noastra a demarat un amplu proces de agreere din partea unor institutii publice, a societatilor bancare precum si din partea altor creditori importanti. Se impune, astfel, sa mentionam faptul ca societatea profesionala Expert Insolventa este agreata pentru intreg teritoriul national, conform ordinului 1009/2007 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind procedurile de selectie a practicienilor in insolventa.

Domnule Emil Gros, poate fi considerata procedura insolventei ca fiind o masura salvatoare in actualul context economic si social?

Deschiderea procedurii insolventei poate interveni ca o masura salvatoare atat pentru debitor, cat si pentru creditori. Efectele acesteia se transpun fie intr-o serie de obligatii pentru ambele parti, fie intr-o serie de masuri intreprinse de administratorul/lichidatorul judiciar, toate avand ca scop un cat mai mare grad de recuperare a creantelor creditorilor din averea debitorului. Astfel, imediat dupa deschiderea procedurii, cade in sarcina debitorului obligativitatea predarii documentelor prevazute de art.28 din legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. in acest mod, administratorul/lichidatorul judiciar este in masura sa stabileasca cu exactitate cauzele ce au dus la starea de insolventa (prin intocmirea raportului prevazut de art.59 din Lege) si indicarea persoanelor responsabile de aceasta stare.

Care sunt principalele efecte produse, ca urmare a punerii in practica a acestei proceduri?

Principalul efect al deschiderii procedurii insolventei este acela prevazut de art.36 din Lege. Potrivit acestuia, de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare si masurile de executare silita asupra averii debitorului. Justificarea acestei masuri impusa de legiuitor rezida in principal din caracterul colectiv si concursual al procedurii insolventei, ce nu poate fi realizat decat prin oprirea urmaririlor individuale si derularea unei proceduri organizate, cu participarea tuturor creditorilor. Cu toate acestea, suspendarea nu opereaza cu privire la procedurile de executare silita declansate de creditori contra bunurilor din averea personala a fidejusorilor debitorului sau a persoanelor care au garantat prin cautiune reala executarea obligatiilor debitorului. Un avantaj al deschiderii procedurii consta in faptul ca nicio dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala nu vor putea fi adaugate creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii potrivit dispozitiilor art.41 din Lege.
Aceasta masura intervine ca un mijloc de protectie asupra debitorului, pentru a-i inlesni acestuia posibilitatea de redresare economica. Un alt efect demn de mentionat al deschiderii procedurii insolventei este ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Acesta se aplica atunci cand asupra debitorului s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei cu ridicarea dreptului de administrare sau deschiderea procedurii simplificate, cand dreptul de administrare este exercitat direct de catre lichidatorul judiciar. in acest stadiu al procedurii, Legea prevede ca debitorul poate desfasura doar activitati ce sunt necesare derularii operatiunilor de lichidare. Masura ridicarii dreptului de administrare opereaza practic o indisponibilizare a bunurilor debitorului, pentru a asigura realizarea drepturilor de creanta si constituie o particularitate a legii insolventei. Pentru ca debitorul sa nu fie privat de drepturile sale, legea prevede posibilitatea desemnarii administratorului special, ce reprezinta interesele acestuia.
Un al treilea efect pe care doresc sa-l prezint cititorilor dvs. poate fi exprimat de dispozitiile art.79 din Lege, care prevad posibilitatea lichidatorului judiciar de a introduce la judecatorul sindic actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor in ultimii trei ani anteriori deschiderii procedurii. Aceasta prevedere constituie o aplicare in cadrul procedurii insolventei a actiunii pauliene. Deosebirea consta insa in titularii actiunii. Daca in cadrul actiunii pauliene creditorii sunt cei care ataca direct actele, in cadrul procedurii insolventei, titularul direct al actiunii este administratorul/lichidatorul judiciar.

Ce actiuni intreprinde administratorul judiciar?

In baza actelor predate de catre debitor, administratorul/ lichidatorul judiciar va proceda la stabilirea masei credale a debitorului. in acest sens, administratorul judiciar trebuie sa intreprinda ca prima masura notificarea creditorilor privind deschiderea procedurii in vederea declararii creantelor detinute impotriva averii debitorului, in temeiul art. 61 din Legea insolventei. Notificarea se trimite tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor in conformitate cu art.28 din Lege. Notificarea se realizeaza conform dispozitiilor din Codul de Procedura civila si se va publica de catre administratorul/ lichidatorul judiciar in Buletinul Procedurilor de Insolventa. in privinta creditorilor necunoscuti, publicarea notificarii in Buletinul Procedurilor de Insolventa este considerata suficienta, conform dispozitiilor art.7 din legea nr.85/2006. La prima adunare a creditorilor, ce se intrune ste in termen de 5 zile de la afisarea tabelului preliminar, sunt indreptatiti sa participe doar creditorii inscrisi in tabelul preliminar si care sunt, cel putin teoretic, contestabili pana la definitivarea tabelului. Nedepunerea declaratiei de creanta in termenul legal este sanctionata cu decaderea din drepturile prevazute de art. 76 din Lege. Creditorul risca, in plus, sa nu isi poata recupera creanta niciodata, deoarece odata inchisa procedura, intervine fie efectul de stingere a creantelor prin pierderea personalitatii juridice, fie efectul de descarcare de datorii a persoanei fizice. Altfel spus, nu toti creditorii, reali sau pretin si, ai debitorului sunt indreptatiti sa participe la distribuirea eventualelor fonduri obtinute in urma lichidarii. Pentru a avea aceasta calitate, creditorul trebuie: sa fi formulat in termenul legal o cerere de admitere a creantei, practicianul in insolventa sa fi admis creanta in tabel sau, in cazul unei eventuale contestatii, judecatorul sindic sa fi admis creanta respectiva si sa dispuna in sarcina lichidatorului judiciar inscrierea acelei creante in tabelul definitiv al creantelor. De la obligativitatea depunerii cererilor de admitere a creantelor sunt exceptati fostii salariati ai debitorului, care sunt inscrisi de catre lichidatorul judiciar la masa credala pe baza actelor debitorului. Colectivitatea organizata a creditorilor, constituita in masa credala, care se manifesta prin adunarea creditorilor si comitetul
creditorilor, este una dintre caracteristicile fundamentale ale procedurii.

 

Interviu realizat de Alin Tomus

Adresa: 331056, Hunedoara, str. G. Enescu, nr.16, bl. 16, scara A, parter, jud. Hunedoara
Tel: +40.0354.405232
Fax: +40.0254.713311
E-mail: [email protected]
www.expertinsolventa.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here