Consiliul de familie – institutie introdusa de noul Cod Civil

0
729
familie

familieConsiliul de familie este o noua institutie introdusa prin Codul Civil, care va intra in vigoare la 1 octombrie, consiliul putandu-se constitui pentru a supraveghea modul in care tutorele isi exercita drepturile si isi indeplineste indatoririle cu privire la persoana si bunurile minorului.

In cazul ocrotirii minorului prin parinti, prin darea in plasament sau, dupa caz, prin alte masuri de protectie speciala prevazute de lege nu se va institui consiliul de familie, prevede articolul 124 din noul Cod Civil al Romaniei.

Atributiile consiliului de familie sunt prevazute la articolele 124-132 din Codul Civil.

Consiliul de familie din noul Cod Civil este cu totul diferit ca si componenta, rol, si situatii in care se constituie, de institutia cu aceeasi denumire reglementata prin Legea 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie, definita ca fiind „asociatia fara personalitate juridica si fara scop patrimonial, formata din membrii familiei care au capacitate deplina de exercitiu”, cu rol de prevenire a situatiilor conflictuale si de medierea inte membrii familiei.

Din continutul textelor care se refera la consiliul de familie rezulta ca acesta este un organ consultative (fara personalitate juridica), constituit de instanta de tutela, cu rolul de a supraveghea modul in care tutorele isi exercita drepturile si isi indeplineste indatoririle cu privire la persoana si bunurile minorului. Pana la infiintarea instantelor de tutela, aributiile acestora sunt exercitate de catre judecatorii.

Pot face parte din consiliul de familie rudele, afinii, tinand seama de gradul de rudenie si de relatiile personale cu familia minorului. in lipsa de rude sau afini pot fi numite si alte personae care au avut legaturi de prietenie cu parintii minorului sau care manifesta interes pentru situatia acestuia. Sotul si sotia nu pot fi, impreuna, membri ai aceluiasi consiliu de familie.

Nu pot fi membri in consiliul de familie: tuturele; minorul, persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau cel pus sub curatela; cel decazut din exercitiul drepturilor parintesti sau declarat incapabil de a fi tutore; cel caruia i s-a restrans exercitiul unor drepturi civile, fie in temeiul legii, fie prin hotarare judecatoreasca, precum si cel cu rele purtari retinute ca atare de catre o instanta judecatoreasca; cel care, exercitand o tutela, a fost indepartat din aceasta in conditiile articolului 158 din Cod; cel aflat in stare de insolvabilitate; cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea indeplini sarcina tutelei; cel inlaturat prin inscris autentic sau prin testament de catre parinte care exercita singur, in momentul mortii, autoritatea parinteasca.

Poate refuza sa faca prte din consiliul de familie cel care, din cauza bolii, a infirmitatii, a felului activitatilor desfasurate, a departarii domiciliului de locul unde se afla bunurile minorului sau din alte motive intemeiate, nu ar mai putea sa indeplineasca aceasta sarcina.

Consiliul de familie se instituie atunci cand minorul se afla in situatia de a se insitui tutela. Tutela minorului se instituie atunci cand ambii parinti sunt, dupa caz, decedati , necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau li s-a aplicat pedeapsa penala a interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie judecatoreasca, disparuti ori declarati judecatoreste morti, precum si in cazul in care, la incetarea adoptiei, instanta hotaraste ca este in interesul minorului instituirea unei tutele.

In cazul ocrotirii minorului prin parinti, prin darea in plasament sau, dupa caz, prin alte masuri de protectie spciala prevazute de lege nu se va institui consiliul de familie.

Consiliul de familie poate fi constituit de catre instanta de tutela numai la cererea persoanelor interesate; persoanele care indeplinesc conditiile pentru a fi membri ai consiliului de familie sunt convocate la domiciliul minorului de catre instanta de tutela, din oficiu sau la sesizarea minorului, daca acesta a implinit varsta de 14 ani, a tutorelui desemnat, a oricaror alte personae care au cunostinta despre situatia minorului.

Instanta de tutela constituite consiliul de familie format din trei persoane dintre cele cu vocatie, tinand seama de gradul de rudenie al membrilor si de relatiile personale cu familia minorului. Numirea membrilor consiliului de familie se face cu acordul acestora.

Minorul care a implinit varsta de 10 ani este ascultat, iar pe langa cei trei membri ai consiliului de familie, instanta de tutela numeste si doi supleanti.

Consiliul de familie, prezidat de persoana cea mai inaintata in varsta, isi indeplineste rolul de a supraveghea modul in care tutorele isi exercita drepturile si isi indeplineste indatoririle cu privire la persoana si bunurile minorului astfel: da avize consultative, la solicitarea tutorelui sau a instantei de tutela, si ia decizii, in cazurile prevazute de lege. Avizele consultative si deciziile se iau in mod valabil cu votul majoritatii membrilor sai. La luarea deciziilor, minorul care a implinit varsta de 10 ani va fi ascultat. Deciziile cosiliului de familie vor fi motivate si consemnate intr-un registru special constituit, tinut de unul dintre membrii consiliului, desemnat in acest scop de instanta de tutela. Actele incheiate de tutore in lipsa avizului consultativ sunt anulabile. incheierea actului de nrespectare a avizului atrage numai raspunderea tutorelui.

Exemple de avize consultative: masurile privind persoana minorului se iau de catre tutore, cu avizul consiliului de familie, cu exceptia masurilor care au character curent; avizul consiliului de familie si autorizarea instantei de tutela sunt necesare pentru orice acte de instrainare, imparteala, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului facute de tutore, pentru renuntarea la drepturile patrimoniale ale minorului si pentru incheierea in mod valabil a oricaror alte acte ce deasesc dreptul de administare; in cazul recunoasterii capacitatii depline de exercitiu minorului pus sub tutela, care a implinit varsta de 16 ani, instanta de tutela va cere si avizul consiliului de familie.

Instanta de tutela, cu avizul consiliului de familie, poate, tinand seama de marimea si compunerea patrimoniului minorului, sa decida ca administrarea patrimoniului ori doar a unei parti a acestuia sa fie incredintata, potrivit legii, unei personae fizice sau personae juridice specializate. Desi tutela este o sarcina gratuita, pe perioada exercitarii sarcinilor tutelei, tutorele poate primi o remuneratie al carei cuantum va fi stabilit de instanta de tutela, cu avizul consiliului de familie si tot cu avizul acestuia instanta de tutela va putea modifica sau suprima aceasta remuneratie.

Exemple de decizii: consiliul de familie stabileste suma anuala necesara pentru intretinerea minorului si administrarea bunurilor sale si poate modifica, potrivit imprejurarilor, aceasta suma; consiliul de familie indica institutia de credit la care se depun, pe numele minorului, sumele de bani care depasesc nevoile intretinerii minorului si ale administrarii bunurilor sale, precum si instrumentele financiare.

Totodata, consiliul de familie poate face plangere la instanta de tutela cuprivire la actele sau faptele tutorelui pagubitoare pentru minor; consiliul de familie sau oricare membru al acestuia pot promova actiunea in anularea actelor de dispozitie sau care depaseste dreptul de administare facute de tutore. La numirea sau, dupa caz, in timpul tutelei, consiliul de familie poate formula o cerere la instanta de tutela pentru ca tutorele sa dea garantii reale sau personale.

Alte atributii: membrii consiliul de familie trebuie sa fie prezenti la inventarierea bunurilor minorului. Membrii consiliului de familie sunt tinuti sa declare in scris, la intrebarea expresa a delegatului instantei de tutela, creantele, datoriile sau alte pretentii pe care le au fata de minor. Daca in aceste conditii nu le-a declarat se intelege ca au renuntat la ele. in lipsa unui tutore desemnat, daca instanta de tutela a constituit consiliul de familie, tutorele va fi numit cu consultarea consiliului de familie.

In cazul in care nu se constituie consiliul de familie, atributiile acestuia vor fi exercitate de catre instanta de tutela. (Mediafa
x)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here