Necesitatea introducerii clauzei de arbitraj în contractele de achiziții publice, în dezbatere la CCIB

0
1473

COMUNICAT DE PRESĂ

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a găzduit, în Aula Carol I din sediul său istoric, conferința cu tema „Necesitatea clauzei de arbitraj în contractele de achiziții publice”, organizată de Curtea de Arbitraj București (CAB), alături de Revista Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv. Evenimentul, moderat de av. Cosmin Marina, vicepreședinte CCIB, responsabil cu privire la arbitraj în cadrul Camerei București, a avut loc în contextul în care, în ultimii ani, la nivelul celor mai multe autorități publice locale și centrale a crescut volumul de achiziții publice de lucrări, de produse, sau de servicii.

„Camera București consideră că, datorită avantajelor sale certe, arbitrajul ar trebui să fie în permanență pe agenda publică a decidenților, drept o alternativă viabilă la soluționarea litigiilor, inclusiv în contractele de achiziție publică. Soluționarea prin arbitraj, cu celeritate, a unei dispute poate debloca proiecte de zeci de milioane de euro, evitându-se astfel pierderi în cascadă, inclusiv de imagine”, a declarat în deschiderea conferinței Iuliu Stocklosa, președintele CCIB.

La eveniment au luat parte: consilieri și directori juridici din instituții și din companii de stat și private; membri ai conducerii aparatului administrativ al primarilor; economiști și directori financiari; avocați in-house din companii; arbitri; reprezentanți ai mediului de afaceri și ai unor organizații neguvernamentale interesați să apeleze la arbitraj, ca alternativă la soluționarea în instanță a litigiilor în contractele de achiziții publice.

Timp de trei ore, participanții au avut posibilitatea de a afla de la: Mădălina Grecu, vicepreședinte, Curtea de Arbitraj București, fost judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ); Laura Drăghici, șef serviciu Serviciul Elaborare și Avizare Acte Normative din cadrul Direcției Reglementare, Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), av. Cosmin Marina, prof. univ. dr. Gabriel Voinescu și de la Horațiu Pătrașcu, fost judecător la ICCJ, actualmente arbitru în cadrul CAB, informații utile privind: oportunitatea și importanța includerii în contractele de achiziții publice a clauzei compromisorii; cadrul legal ce reglementează achizițiile publice, precum și remediile și căile de atac în contractele de achiziții publice. Complementar, au fost discutate pe larg avantajele soluționării litigiilor prin arbitraj, aspecte procedurale privind constituirea tribunalului arbitral; termenele procedurale; particularități în administrarea probelor; costurile arbitrajului, comparativ cu cele din instanța de drept comun; acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale.

„Introducerea clauzei compromisorii în contractele de achiziții publice constituie o modalitate de disciplinare a părților. Dacă semnatarii contractului știu că un eventual litigiu se va soluționa prin arbitraj în maximum 6 luni se vor concentra pe îndeplinirea obligațiilor contractuale și nu pe exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale. Sub acest aspect clauza compromisorie are rolul de prevenție”, este de părere av. Cosmin Marina.

Specialiștii prezenți au atras atenția că deși la companii și instituții mari, precum METROREX, CFR, CNAIR apelarea la arbitraj este o practică curentă, la nivelul autorităților publice locale (primării, instituții deconcentrate) există reticență în a introduce clauza compromisorie din cauza riscului de a fi interpretată drept un abuz în serviciu alegerea arbitrajului. În acest context, s-a subliniat necesitatea unui dialog deschis cu reprezentanții autorităților de control și ai celor însărcinate cu supravegherea aplicării legilor pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la avantajele arbitrajului: soluționarea cu celeritate a dosarelor, confidențialitatea, profesionalismul arbitrilor.

În contextul în care litigiile în contencios administrativ sunt complexe și prin prisma legislației conexe, specialiștii prezenți au subliniat că arbitrii au un grad ridicat de specializare, o experiență solidă și deschiderea de a înțelege cauza, ceea ce diminuează semnificativ riscul unei sentințe inechitabile. Astfel, potrivit Mădălinei Grecu, sub 1% din sentințele în dosarele de arbitraj sunt anulate de instanțele de control judiciar.

Concluzia unanimă a participanților la conferință a fost că includerea clauzelor compromisorii în contractele de achiziție publică constituie un avantaj semnificativ pentru instituții, dar și pentru interesul public. S-a subliniat cu acest prilej că proiectul de lege privind Codul de Procedură Administrativă, aflat în dezbatere publică, pune piedici însemnate în accesarea arbitrajului în procedura de achiziții publice, fiind necesar ca în această etapă de elaborare a proiectului de lege să se facă cunoscută opinia specialiștilor, în sensul eliminării acestor piedici.

Totodată, participanții au avut oportunitatea de a vedea concret, într-o sală de ședință, cum se derulează un arbitraj comercial și de a-și clarifica aspecte teoretice și practice privind această modalitate alternativă de soluționare a litigiilor.

Biroul de Presă al CCIB

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here