BCR înregistrează o bună performanţă în primele nouă luni din 2016 mulţumită orientării către clienţi; 6,0 miliarde LEI credite noi acordate, activare puternică a bazei de clienţi, credite neperfomante în scădere, profit net de 1,1 miliarde LEI

0
3462

Repere1:

  • Capitalizarea BCR este puternică pentru a susţine buna creştere a afacerii. Rata de adecvare a capitalului s-a menţinut în august 2016 (banca) la 22,9%, în timp ce capitalul de Rang 1 + 2 (grup) se ridica foarte solid la 6,7 miliarde LEI în august 2016.

  • În primele nouă luni ale anului 2016, BCR a acordat clienţilor retail şi corporate 6,0 miliarde LEI credite noi.

  • BCR are o strategie solidă pentru toate segmentele de clienţi ancorată în servicii accesibile, protecţie, educaţie financiară.

  • Banca a atins un număr de 200.000 de clienţi cărora le-a oferit soluţii de reducere a sarcinii financiare.

  • Rata creditelor neperfomante a scăzut la 13,3% faţă de 22,2% în septembrie 2015; gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane se situa la un nivel foarte confortabil de 79,7% în septembrie 2016.

  • BCR a realizat un profit net de 1.145,4 milioane LEI în primele nouă luni din 2016.

Ne bazăm pe un bilanţ solid care ne permite să ne concentrăm pe dezvoltarea afacerilor cu clienţii. Le mulţumim acestora pentru încrederea pe care o au în soluţiile comerciale pe care le propunem şi pentru loialitatea lor faţă de BCR. Ancorăm modul de a oferi valoare adăugată clienţilor noştri în accesibilitatea serviciilor, protecţie şi educaţie financiară. Acestea sunt cheile către succesul nostru.

Pe de altă parte, suntem preocupaţi de o serie de provocări legislative în sistemul bancar. Suntem realmente îngrijoraţi de anumite evoluţii, care considerăm că vor împiedica direcţionarea sustenabilă şi eficientă a resurselor financiare către infrastructură, educaţie, tehnologie ori calitatea vieţii – priorităţi indisputabile pentru România, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.

Repere comerciale şi financiare în primele nouă luni din 2016

Banca Comercială Română (BCR) a obţinut în primele nouă luni 2016 un profit net de 1.145,4 milioane LEI (255,4 milioane EUR), susţinut de dezvoltarea afacerii şi de îmbunătăţirea continuă a calităţii portofoliului.

Rezultatul operaţional a fost de 1.067,9 milioane LEI (238,1 milioane EUR) cu 11,1% mai redus decât în anul precedent, 1.201,2 milioane LEI (270,5 milioane EUR), din cauza veniturilor operaţionale mai mici, afectate de impactul unei contribuţii reduse din derularea creditelor neperformante şi un mediu dominat de scăderea dobânzilor.

În primele nouă luni ale anului 2016 BCR a acordat clienţilor retail şi corporate 6,0 miliarde LEI credite noi.

În activitatea bancară dedicată persoanelor fizice, BCR a acordat volume noi de credite în valoare totală de 3,8 miliarde LEI, înregistrându-se vânzari solide de credite negarantate şi garantate – în special datorită programului Prima Casă, ca urmare a alocării unui plafon de garantare suplimentar, deja epuizat în prezent.

BCR urmăreşte cu succes activarea bazei de clienţi prin intermediul serviciilor de internet şi mobile banking (creşteri anuale de 30%, respectiv 150%), cont de bază cu card de debit ataşat gratuit, precum şi tranzacţiile la ATM şi POS (creşteri anuale de 20%).

BCR a fost prima instituţie financiară locală care a implementat prevederile Directivei Europene 17 privind creditele pentru consumatori. Totodată, BCR a ajuns la un număr de 200.000 de clienţi cărora le-a oferit soluţii comerciale sustenabile pentru scăderea îndatorării şi creşterea loialităţii.

Pe segmentul de finanţări acordate companiilor, BCR a acordat 2,2 miliarde LEI volume de credite noi. Co-finanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri europene a fost de asemenea solidă, BCR deţinând o cotă de piaţă de peste 30% şi un portofoliu de peste 7,1 miliarde LEI co-finanţări acordate. Creşterea portofoliului de finanţări corporate este susţinută de un flux solid de afaceri de o calitate mai ridicată, în special pe categoriile de produse precum descoperit de cont, capital de lucru şi finanţarea lanţurilor de furnizori.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 10,0 %, la 1.356,3 milioane LEI (EUR 302,4 milioane), de la 1.506,5 milioane LEI (339,3 milioane EUR) în primele nouă luni din 2015, considerând rezolvarea continuă a portofoliului de credite problematice, eforturile de a avea preţuri competitive pe piaţă şi un mediu dominat de o rată mai mică a dobânzii.

Veniturile nete din comisioane au crescut cu 0,2%, la 532,7 milioane LEI (118,8 milioane EUR), de la 531,6 milioane LEI (119,7 milioane EUR) în primele nouă luni din 2015, pe seama comisioanelor din tranzacţii bancare.

Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 8,9%, la 252,9 milioane LEI (56,4 milioane EUR), de la 232,1 milioane LEI (52,3 milioane EUR) în primele nouă luni din 2015.

Venitul operaţional a scăzut cu 5,3% la 2.184,0 milioane LEI (487,0 milioane EUR) de la 2.307,3 milioane LEI (519,6 milioane EUR) în primele nouă luni din 2015, în special din cauza veniturilor nete din dobânzi mai reduse, parţial compensate de un venit mai ridicat din comisioane şi speze, dar şi de un rezultat din tranzacţionare mai ridicat.

Cheltuielile administrative generale în primele nouă luni din 2016 au ajuns la 1.116,1 milioane LEI (248,9 milioane EUR), mai mari cu 0,9% comparativ cu 1.106,2 milioane LEI (249,1 milioane EUR) în primele nouă luni din 2015.

Ca atare, raportul cost-venit a avansat la 51,1% în primele nouă luni din 2016, faţa de 48,1 % în primele nouă luni 2015.

Costurile de risc şi calitatea activelor

Referitor la deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere, în primele nouă luni din 2016 s-a înregistrat o eliberare netă de provizoane în valoare de 227,7 milioane LEI (50,8 milioane EUR), faţă de o sarcină de 55,1 milioane LEI (12,4 milioane EUR) în primele nouă luni din 2015, datorită eforturilor de rezolvare a portofoliilor de credite neperformante cuplate cu succesul măsurilor pentru a îmbunătăţi calitatea portofoliului.

Rata2 NPL de 13,3%, la 30 septembrie 2016, a fost semnificativ mai mică faţă de 22,2% la 30 septembrie 2015, în pofida reducerii generale a portofoliului de credite determinată de recuperări, vânzări de portofolii NPL şi scoateri în afara bilanţului. Rata de acoperire cu provizioane a NPL s-a situat la nivelul de 79,7%, aceasta situându-se la un nivel foarte bun de 113,0%, incluzând valoarea garantiilor.

Capitalizare şi finanţare

Rata de adecvare a capitalului conform standardelor locale (doar banca) în august 2016 se afla la nivelul de 22,9%, semnificativ peste cerinţele obligatorii ale Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata de adecvare a capitalului calculată în conformitate cu standardele de raportare IFRS de 21,3% (Grup BCR), în iunie 2016, arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.

BCR îşi menţine în continuare rata de solvabilitate ridicată, dovedind astfel capacitatea şi angajamentul de susţinere a creşterii intermedierii financiare pentru persoane fizice şi clienţi corporate, consolidand şi mai mult capacitatea de generare a veniturilor din activităţile de bază.

Depozitele de la clienţi au crescut cu 4,6% la 44.606,2 milioane LEI (10.015,5 milioane EUR) la 30 septembrie 2016, faţă de 42.626,0 milioane LEI (9.422,2 milioane EUR ) la 31 decembrie 2015, mulţumită dezvoltării pozitive a depozitelor retail şi corporate. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, în timp ce banca beneficiază de surse de finanţare diversificate, incluzând compania mamă.

BCR se concentrează pe creditarea în lei, cu scopul de inversa pe termen mediu şi lung mixul de valute din portofoliul de credite în favoarea monedei locale şi pentru a utiliza la maximum capacitatea puternică de auto-finanţare în lei.

***

BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare prin intermediul unei reţele de 512 unităţi retail amplasate în majoritatea oraşelor cu mai mult de 10.000 de locuitori din toată România, ca şi prin cele 21 de centre de business şi 23 de birouri mobile dedicate companiilor. BCR deţine cea mai mare reţea de echipamente de auto-servire bancară din ţară – aproximativ 2.600 Echipamente (ATM-uri, Maşini Multifuncţionale, Terminale Automate de Plăţi, Maşini de schimb valutar) ca şi 12.000 de terminale POS pentru plăţile prin card la comercianţi. Grupul BCR avea în septembrie 2016 un număr de 7.115 salariaţi proprii.

***

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi biroul de presă la: [email protected]

Aceste informaţii sunt de asemenea disponibile pe website-ul nostru: www.bcr.ro

Pentru detalii suplimentare privind produsele şi serviciile oferite de BCR, vă rugăm contactaţi InfoBCR la

Internet page: www.bcr.ro

Email: [email protected]

Telverde: 0800.801.BCR (0800.801.227), fără taxe din toate reţelele naţionale

Date financiare

Contul de profit şi pierdere      
în milioane LEI   1-9 2016 1-9 2015
Venitul net din dobânzi  

1.356,3

1.506,5

Venitul net din comisioane  

532,7

531,7

Venitul net din tranzacţionare  

252,9

232,1

Venit operaţional  

2.184,0

2.307,3

Cheltuieli operaţionale  

(1.116,1)

(1.106,2)

Rezultat operaţional  

1.067,9

1.201,2

Deprecierea activelor financiare altele decât la valoarea justă prin profit sau pierdere  

227,7

(55,1)

Rezultat net atribuibil acţionarilor companiei mamă

1.145,4

904,3

Bilanţ      
în milioane LEI   Sep 2016 Dec 2015
Numerar şi plasamente la bănci centrale  

10.050,3

9.441,8

Active financiare – deţinute în vederea tranzacţionării  

361,3

248,1

Active financiare – disponibile la vînzare

5.583,6

7.203,3

Active financiare – deţinute până la maturitate

12.393,7

10.154,4

Credite şi avansuri acordate instituţiilor de credit  

1.193,1

204,4

Credite şi avansuri acordate clienţilor  

32.429,7

32.450,8

Fond comercial şi alte imobilizari necorporale  

243,8

234,3

Alte active  

432,9

423,8

Total active  

64.610,5

62.360,0

       
Pasive financiare deţinute pentru tranzacţionare  

42,6

35,1

Depozite bănci  

10.668,0

11.247,2

Depozite clienţi  

44.606,2

42.626,0

Obligaţiuni emise şi alte fonduri împrumutate  

742,7

912,2

Alte pasive  

269,6

307,6

Total capitaluri proprii atribuibile  

6.948,5

5.875,3

Total pasive şi capital  

64.610,5

62.360,0

1 Datele financiare declarate reflectă rezultatele economice ne-auditate şi consolidate ale Grupului Banca Comercială Română în primele nouă luni din 2016 (1-9 2016), conform IFRS. Dacă nu se declară altfel, rezultatele financiare pentru primele nouă luni din 2016 (1-9 2016) sunt comparate cu rezultatele financiare în primele nouă luni din 2015 (1-9 2015). De asemenea, dacă nu se declară altfel, ratele de schimb valutar folosite pentru conversia cifrelor în EURO sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Declaraţia de venit este convertită folosind rata medie de schimb pentru primele nouă luni din 2016 (1-9 2016) de 4,4846 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele în primele nouă luni din 2016 (1-9 2016) şi folosind rata medie de schimb pentru primele nouă luni din 2015 (1-9 2015) de 4,4407 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele în primele nouă luni din 2015 (1-9 2015). Bilanţurile la 30 septembrie 2016 şi la 31 decembrie 2015 sunt convertite folosind ratele de schimb de închidere de la datele respective (4,4537 RON/EUR la 30 septembrie 2016 şi respectiv 4,5240 RON/EUR la 31 decembrie 2015). Toate modificările de procente se referă la cifrele în RON.

2 Începând cu Dec-14, datele trimestriale sunt deja raportate conform proiectului de definiţie EBA NPE.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here