Autodesk integreazăBuildingConnected cu PlanGrid

0
1618

Managerii de proiecte din domeniulconstrucțiilorșiîn general toțiutilizatorii de Autodesk revit pot răsuflaușurați. Pentruceimaipuțininițiațiîndomeniu–  Autodeskrevit este un software pentru BIM. Fie căești arhitect, inginermecanicsauinstalator, Autodesk Revit îțioferăfuncții BIM special create pentrudomeniultău de activitate.

În plus, cu ajutorul Autodesk revit, poțilucraalături de maimulțimembri ai echipei la un proiectfolosind un model central accesibiltuturor, faptce duce la o maibunăcolaborareși o reducere a erorilor. Avantajele Autodesk revit nu se terminăaici, grațieluiîțipoți face cunoscutproiectulpubliculuilargfolosindvizualizări 3D de impact.

Funcțiileluiputerniceîți permit săefectueziîn mod inteligentlucrări de planificare, proiectare, construcție, gestionare a clădirilorșilucrărilorde infrastructură. Este adevărat, Autodesk revit estepuțindiferit de alteaplicațiifolosite anterior, cum ar fi de exemplu, AutoCad, dardupă o scurtăperioadă de acomodare la conceptul de lucru al noului program teveiconvinge pe deplin de beneficiileacestuia.

Căsărezumăm, grație Autodesk proiectanții, arhitecții, ingineriiconstructori, șefii de șantier, toțivoreconomisitimpșibani, vor reduce numărul de erorișineînțelegerile, precum șiîntârzierileînrealizareasarcinilor. Programul  le vine considerabilînajutorșicontribuie la creștereaeficiențeimunciilor.

Vesteabunăestecădouădintreplatformelefolositefrecventîndomeniu, BuildingConnectedși PlanGrid au fost integrate. Ambelecompanii au fostachiziționate de Autodesk, iaracumaplicațiile pot fi folositeîmpreună.

Inițiativaoferă o tranzițiefărăprobleme a documentelor de la faza de pre-construcțieșilicitație, la cea de construcțiepropriu-zisă. PlatformaBuildingConnected e specializatăîn prima etapă, ce include șiprocesele de licitație, cu tot cu caiete de sarcinișidocumentații, înaceeașiaplicație. Dupăîncheierealicitațiilor, e crucial cătoatedocumentelesă fie disponibilepentrucălucrările de construcțiesă se desfășoareașa cum e plănuit.

Întrecut, procesulputea fi anevoios, deoarecetoatedocumentele – planuri, modelesauestimări – trebuiauintroduse manual din BuildingConnectedîn PlanGrid.

De multeori, uneledocumente se pierdeausau nu erauîncărcatecorect, apăreauerori, iarprocesultrebuiareluatșiverificat la fiecare pas. Acum, informațiile din BuildingConnected sunt transferate automat în PlanGrid, ceeacevaeconomisibanișitimpșivacreștegradul de acuratețe. Butonul “push to PlanGrid” vapermitecrearea de proiecte PlanGrid care vor fi disponibileimediatechipelor de constructori. Pe lângăeconomia de timpșibani, șierorile sunt maipuține, neînțelegerileșiîntârzierile se reduc, iarriscurilescad.

Managerii de proiect pot fi multmailiniștițicătranziția de la idee la construcțiepropriu-zisăva fi multmaieficaceșimaisigură.

Sursafoto: https://architosh.com/

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here