PRODUSUL INTERN BRUT ÎN ANUL 2018 A FOST, ÎN TERMENI REALI, MAI MARE CU 4,4% COMPARATIV CU ANUL 2017.

0
1017

 

 

Evoluţia Produsului intern brut în perioada 2005-2018 este prezentată în graficul care urmează.

 

Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

 

Produsul intern brut estimat pentru anul 2018 – date semidefinitive a fost de 952396,8 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,4% faţă de anul 2017.

 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

Comparativ cu varianta provizorie, în varianta semidefinitivă, Produsul intern brut nominal estimat pentru anul 2018 s-a majorat cu 0,9%.

 

Evoluţia Produsului intern brut

 

Categorii de resurse

Din punctul de vedere al formării Produsului intern brut, modificările care au intervenit în varianta semidefinitivă, comparativ cu cea provizorie, atât în ceea ce priveşte dinamica cât şi deflatorii pe ramuri de activitate, sunt prezentate în tabelul următor.

 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

 

 

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării Produsului intern brut, modificările care au intervenit în varianta semidefinitivă, comparativ cu cea provizorie, atât în ceea ce priveşte dinamica, cât şi deflatorii pe categorii de utilizări, sunt prezentate în tabelul următor.

 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

 

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului intern brut

 

Categorii de resurse

În anul 2018, modificări ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat:

  • Construcţiile, de la -0,3% la -0,1%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +4,6 puncte procentuale (de la 94,4% la 99,0%);
  • Comerţul cu ridicata şi amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele, de la +0,7% la +0,8%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,3 puncte procentuale (de la 103,9% la 104,2%);
  • Intermedierile financiare şi asigurările, de la 0,0% la +0,1%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +2,0 puncte procentuale (de la 100,8% la 102,8%);
  • Administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială, de la +0,2% la +0,3%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,6 puncte procentuale (de la 101,6% la 102,2%);
  • Activităţile de spectacol, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii, de la +0,1% la 0,0%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -3,4 puncte procentuale (de la 103,0% la 99,6%).

 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

 

 

Categorii de utilizări

În anul 2018, modificări mai importante ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat:

  • Cheltuiala pentru consumul  final  al  gospodăriilor populaţiei, de la +3,3% la +4,5%, ca urmare a majorării volumului său cu +1,9 puncte procentuale (de la 105,3% la 107,2%);
  • Formarea brută de capital fix, de la -0,7% la  -0,3%, ca urmare a modificării volumului său cu +2,0 puncte procentuale (de la 96,8% la 98,8%);
  • Variaţia stocurilor şi achiziţiilor minus cedările de obiecte de valoare, de la +2,9% la  +1,2%.

 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

 

Revizuiri

 

Produsul intern brut trimestrial s-a revizuit pentru anul 2018 pentru a asigura coerenţa cu estimările anuale semidefinitive ale produsul intern brut. Acesta a determinat şi necesitatea revizuirii datelor trimestriale pentru primele trei trimestre din anul 2019, estimarea lor având la bază metoda extrapolării în volum şi preţ a valorilor din trimestrul corespunzător din anul de referinţă, respectiv anul 2018.

Revizuirea a avut loc ca urmare a aplicării noii politici de revizuire a indicatorilor macroeconomici elaborată pentru a respecta cerinţele impuse de Regulamentul 2304/2016 referitor la modalitățile, structura, periodicitatea și indicatorii de evaluare ai rapoartelor privind calitatea datelor transmise conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Informaţii suplimentare  privind noua  politică de revizuire precum şi calendarul revizuirilor se pot obţine de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică şi  pot fi consultate la adresa:

http://www.insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut

 

Seria brută de  date şi cea  ajustată  sezonier ale  Produsului  intern  brut  trimestrial, revizuite, pot fi accesate la adresa:

http://www.insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut

 

 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

 

Informaţii suplimentare:

 

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm sa consultaţi Precizările metodologice ataşate comunicatului pe homepage.

Metodologia de  elaborare a conturilor naţionale anuale şi datele privind PIB anual sunt publicate pe site-ul INS:  www.insse.ro.

Produsul intern brut pentru anul 2019, date provizorii,  va fi publicat prin comunicat de presă, conform calendarului de pe site-ul INS,  în data de 10 martie 2020.

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obţine de pe site-ul Eurostat şi  pot fi consultate la adresa:

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

 

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here