Asociația E-Civis, cu sprijinul Microsoft, a lansatRoboHubpentrucopiii din familiiledezavantajate din București

0
1271

Asociația E-Civis, cu sprijinul Microsoft, a lansatRoboHub, unspațiudedicatcursurilor de roboticăsiprogramare care îșipropunesădeschidădrumulspretehnologieșispre o gândireanaliticăcopiilor din familiiledezavantajate din Bucureștișizoneleadiacente.

ÎncadrulRoboHub(situatpeStr. Mihai Eminescu 19-21) voravealocînfiecare week-end, începând din data de 29 septembrie, diferitecursuri, de la programare cu ceimaimiciroboțiprogramabili, Minecraft Education șiMakeCode, până la cele cu Arduino și Raspberry Pi. Cursurilevor fi gratuitepentrucopiii care primescbursăsocialășisubvenționatepentrucopiii care provindin familii cu un venit maxim de 4000 RON.Înscrierile se pot face online, pe site-ulorganizației: www.e-civis.eu sau la telefon 0721 678 764. Locurile se vorocupaînordineaînscrierilor, existând o listă de așteptaredacă se depășeștenumărul maxim de copiiînfiecaregrupă.

Fiecare tip de curs vaaveamaxim 20 de participanțișio durată de 1 lună, permițândastfelunuinumărcâtmai mare de copiisăia contact direct cu uneledintrecelemaiîndrăgite discipline,roboticașiprogramarea, șioferindu-le totodatășansa de a testaplatforme de programareși hardware diferite. Din 29 septembrievorîncepecursurile de IntroducereînprogramarearoboțilorșiProgramarea cu MakeCodeșiMicro:Bit, iar la sfârșitulluniioctombrievormai fi introduseîncă 4 tipuridiferite.

“Am ales roboții ca mijloc de învățare din maimulte motive, identificateinclusivînlucrăriacademice: atelierele cu roboțisuntactivități practice, care presupun o gândirecriticășicreativă. Dincolo de acestlucru, îiajutăpecopiisăreflecteșiasupranaturiiumaneprinanalizareamoduluicomplex în care un robot trebuieprogramatpentru a efectuaacțiuni, cum ar fi pășitul sau comunicareaprincuvinte.

De asemenea, investiția Microsoft a deschiscaleauneicolaborărisustenabileîndomeniuleducațieidigitalepentrucopiii din BucureștișijudețeleînvecinateprinatragereaunorparteneriimportanțiprecumInstitutul de Cercetare -DezvoltarepentruFizicaPământului sau Facultatea de MatematicășiInformatică din cadrulUniversitățiiBucurești.”, a declarat Ana-Maria Stancu, inițiator și Președinte E-Civis.

RoboHubeste parte a programului“Alt Viitor” derulat de Microsoft pentru a susține dezvoltarea de competențe digitale, prin activități de programare, pentru peste 11.000 de elevi. În plus, prin evenimentele de popularizare și resursele online și offline dezvoltate în cadrul fiecăruia dintre cele patru proiecte, va crește nivelul de conștientizare în ceea ce privește noile tehnologii în rândul a peste 160.000

 

 

 

 

de copii, asigurându-se totodată formări de specialitate pentru mai bine de 4.000 de profesori din întreaga țară, concentrându-se în special pe zone defavorizate.

E-Civiseste o asociațieactivăînRomânia din 2009, membră la nivel local șieuropean a Digital Skills and Jobs Coalition, darși a RețeleiEuropene de Robotică, având o experiențăsemnificativăînpromovareavalorilordemocraticeprinintermediultehnologiei. PrinproiectulEveryone Digital, dezvoltatîncadrulprogramuluiAlt Viitor, E-Civisîșipropunesăasigureaccesulegal la tehnologiepentrutoțicopiiișitinerii, concentrându-se pe zone sărace din sudulțăriiși din Moldova, daradresându-se șicopiilor din București ale cărorfamilii nu își permit un curs de robotică sau programare.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here