WWF solicită un angajament clar din partea CE și implicarea tuturor cetățenilor europeni pentru protejarea râurilor

0
1096

Bruxelles, 20 septembrie 2018. WWF solicită un angajament ferm privind protejarea râurilor, lacurilor și zonelor umede din Europa și pentru implementarea integrală a Directivei Cadru Apă, cel mai importantă instrument legislativ de protecție a corpurilor de apă dulce din Europa.

 

Statele membre ale UE, Comisia Europeană și alte părți interesate se reunesc astăzi și

mâine la Viena, la Conferința UE privind apa. Aici se va stabili cursul pentru viitorul protecției apei în Europa, factorii de decizie urmând a face bilanțul progreselor înregistrate de statele membre în gestionarea durabilă a apei și punerea în aplicare a legislației UE privind apa. Legislația UE privind apa este în momentul de față fit for purpose (potrivită scopului), însă trece printr-un proces standard de revizuire, sub forma unui fitness check. În acest moment critic, Comisia strânge opinii din partea statelor membre, a agențiilor acestora și a altor factori de interes.

 

Pentru WWF este clar că actuala legislație a UE privind apa este ambițioasă și eficientă

 

Slabirea dispozițiilor acesteia ar permite statelor membre să se sustragă de la îndeplinirea obligației legale de a aduce în stare bună toate apele europene până în 2027 și a le menține pe cele care au deja o stare bună și foarte bună, în stările respective. „Având în vedere că nu au reușit să atingă obiectivul inițial – obținerea stării ecologice bune pentru toate apele dulci din Europa până în 2015, statele membre simt acum presiunea, însă, în loc să își dubleze eforturile, multe guverne încearcă frenetic să găsească o cale  ușoară prin care să scape de responsabilități și se folosesc de fitness check pentru a face asta”,  a declarat Martina Mlinaric, Senior Water Policy Officer, din cadrul Biroului de Politici Europene al WWF.

 

Cetățenii se vor putea implica, prin consultarea publică ce va fi lansată de CE

 

Evaluarea (fitness check) va analiza relevanța, eficiența, eficacitatea, coerența și valoarea adăugată la nivelul UE a Directivei Cadru Apă. În cadrul acestui demers, Comisia Europeană va lansa în curând o consultare publică, solicitând atât cetățenilor europeni, cât și experților să își prezinte opiniile și evaluarea legislației UE privind apa. Rezultatele acestei consultări vor contribui direct la evaluarea directivei de către Comisia Europeană. „O evaluare obiectivă și transparentă, care implică publicul, este absolut necesară. Prin urmare, încurajăm toate părțile interesate și toți cetățenii europeni să se implice, pentru râurile și lacurile noastre, și să își facă auzită vocea”, a declarat Andreas Baumüller, Director de Resurse Naturale la Biroul de Politici Europene al WWF.

 

De ce este importantă Directiva Cadru Apă?

Directiva Cadru Apă este una dintre cele mai ambițioase și mai cuprinzătoare acte legislative ale UE în domeniul mediului. După cum arată un nou raport al WWF, pregatit impreuna cu  Biroul European de Mediu, Asociația Europeană a Pescarilor și Rețeaua Europeană a Râurilor [1], in statele membre in care există voință politică Directiva Cadru Apă oferă un cadru eficient pentru abordarea principalelor presiuni cu care se confruntă râurile, lacurile, zonele umede și apele subterane. Cu toate acestea, având în vedere că doar 40% dintre apele de suprafață europene sunt în prezent sănătoase [2], este clar că statele membre trebuie să își intensifice serios eforturile pentru a atinge obiectivul final privind starea bună a corpurilor de apă, până în 2027. Ambițiile și eforturile statelor membre au fost până în prezent, în cel mai bun caz, minime. Acest lucru devine evident odată cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice, în cea mai mare măsură ineficiente, dar și prin alocarea insuficientă a fondurilor și utilizarea excesivă a diferitelor tipuri de excepții prevăzute în lege.

 

Știm faptul că au avut loc întâlniri între statele membre pentru a discuta despre viitorul legislației UE în domeniul apei, toate fiind în afara procesului oficial [3]. Unele dintre acestea au avut loc chiar înainte ca evaluarea oficială (fitness check) a Comisiei să fi început măcar. Acest lucru s-a întâmplat  în ciuda faptului că, de la intrarea în vigoare a legislației, a existat un proces oficial și transparent care să sprijine statele membre în implementarea acestei legi, inclusiv ONG-urile și alte părți interesate.

 

Care este situația în România?

 

Din fericire, România deține încă unele dintre cele mai valoroase râuri de pe continent. Acestea sunt însă vulnerabile pentru că țara noastră nu a reușit să transpună corect în legislația națională obiectivele Directivei Cadru Apă, pentru care este necesară o evaluare a impactului proiectelor de infrastructură asupra apelor. În lipsa acesteia, multe râuri au fost afectate din cauza construcției de microhidrocentrale, a extracției abuzive de nisipuri și pietrișuri și a regularizării râurilor prin betonări și îndiguiri. Toate acestea deși reconstrucția ecologică a zonelor umede este recunoscută ca furnizând beneficii cum ar fi protecția împotriva inundațiilor,  fără a avea impactul semnificativ al metodelor învechite preferate de statul român.

 

În urma campaniei „Râurile de munte, ultima șansă” din 2013, în care zeci de mii de români și-au manifestat interesul pentru a proteja cele mai valoroase râuri din România, WWF a lasansat o hartă a ultimelor râuri naturale din România  și a încheiat în ianuarie 2014 cu Departamentul Ape, Păduri și Piscicultură un protocol [4] prin care Ministerul se angaja ca până în luna mai a acelui an să desemneze zonele în care râurile valoaroase din punct de vedere ecologic vor fi protejate.

 

Protocolul nu a fost respectat de autorități, iar în mai 2015 Comisia Europeană a deschis un proces de infringement împotriva României, care nu a fost soluționat nici pană azi prin corecta transpunere și implementare a directivelor europene privind protecția mediului, țara noastră riscând astfel să primească penalități uriașe.

 

Sfârșit

 

Pentru mai multe informații, contactați:

Adriana Trocea, Expert comunicare externă la WWF România, [email protected], 0728278737

 

 

 

 

Note pentru editori

[1] Bringing life back to Europe’s waters: The EU water law in action, 2018, WWF, EEB, European Anglers Alliance and European Rivers Network (ce poate fi descărcat de aici: http://www.wwf.eu/media_centre/publications/)

 

[2] European waters – assessment of status and pressures, 2018, EEA (European Environment Agency – Agenția Europeană de Mediu)

 

[3] Deși statele membre sunt libere să discute ceea ce doresc, aceste reuniuni deviază semnificativ de la procesul stabilit de strategie comună de punere în aplicare (Common Implementation Strategy), care era creat astfel încât să implice toate statele membre, Comisia și părțile interesate relevante (precum ONG-urile) și, nu în ultimul rând, să  ajute statele membre care pun în aplicare directiva. În cadrul acestui proces, toate subiectele legate de legislația UE în domeniul apei trebuie abordate de Grupul de coordonare strategică, care este format din părțile interesate relevante (inclusiv WWF), statele membre și Comisia. Cu toate acestea, statele membre au luat subiecte din acest grup și le-au discutat în cadrul unor întâlniri separate. Aceste întâlniri subminează, de asemenea, procesul oficial de fitness check pe care Comisia l-a inițiat abia recent și care va stabili în mod clar dacă directiva a fost eficientă sau nu (și, dacă nu, de ce nu).

[4] Protocolul nr. 210

 

Despre Directiva Cadru Apă

 

Directiva Cadru Apă solicită protejarea, îmbunătățirea calității râurilor și renaturarea râurilor, a zonelor umede, a lacurilor și a apelor costiere, însă statele membre UE nu reușesc în prezent să o pună în aplicare pe deplin. Prin adoptarea Directivei Cadru Apă, guvernele UE s-au angajat să asigure faptul că râurile nu vor fi deteriorate în continuare și să obțină starea bună pentru marea majoritate a corpurilor de apă până în 2015 și cel mai târziu până în 2027. Acolo unde a fost pusă în aplicare, Directiva Cadru Apă s-a dovedit a fi eficientă în atingerea obiectivelor de stare ecologică bună a corpurilor de apă și de stopare a deteriorării acestora, luând în considerare cerințele de mediu, sociale și economice.

 

Directiva Cadru Apă se află în curs de revizuire standard sub forma unui „fitness check”. Fiecare lege a UE trece prin acest proces. Verificarea (fitness check) va analiza relevanța, eficiența, eficacitatea, coerența și valoarea adăugată la nivelul UE a Directivei Cadru Apă  și a Directivei privind inundațiile. Acest proces va include o consultare a părților interesate și o consultare publică, care urmează să fie lansată în septembrie 2018.

 

Coaliția „Living Rivers Europe”, WWF și partenerii săi (European Anglers Alliance, European Environmental Bureau, European Rivers Network și Wetlands International), lucrează la protejarea Directivei Cadru Apă și la consolidarea implementării și aplicării acesteia.

 

Despre WWF (World Wide Fund for Nature)

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai multe detalii la: www.wwf.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here