Vodafone România o numește Director de ResurseUmanepeFragiski Melissa, începândcu 3septembrie 2018

0
997

București, 7 August2018FragiskiMelissa, Director de ResurseUmaneîncadrulVodafone Grecia, estedesemnată, începând cu data de 3septembrie 2018, Director de ResurseUmaneșimembru al echipei executive a Vodafone România, raportându-ilui Murielle Lorilloux,CEO al companiei.FragiskiMelissa îlvaînlocuipeFlorin Petrescu, care a decissăpărăsească Vodafone la finalulluniiseptembrie 2018,odată cu încheiereamandatuluisău.

Florin Petrescu s-a alăturatechipei Vodafone Româniaîn 2016, reușindsăîntăreascăbrandul de angajator al companieișisăintegrezestrategia de resurseumane cu cea de business și cu procesele de transformareinternă.

FragiskiMelissas-a alăturat Vodafone în 2012 ca Director de ResurseUmanepentruVodafoneGrecia, unde a coordonat cu succesintegrarea Hellas Online, conducând de asemeneașitransformareadigitală a companiei.

Înainte de Vodafone, Fragiski Melissaa lucrat ca Director Regional de ResurseUmanepentru Colgate – Palmolive Grecia, Româniafiind parte a regiuniipe care o coordona. Înainteaacesteifuncții, a deținutdiferitepoziții de management încadrulMakroCash&Carry Greece șiîncadrul KPMG International.

FragiskiMelissaare naționalitategreacă,esteabsolventă de psihologieîncadrulNational and Kapodistrian University of Athens, are un Master încadrul Industrial & Organisational Psychology al University of Columbia și unMasterînpsihologiesocialăobținutîncadrulNew School for Social Research.Ea se vamuta la Bucureștiîmpreună cu familiasa.

„Dorescsăîimulțumesclui Florin pentrucontribuțiasa, ținândcont de faptulcă a avut un rol determinant înpoziționareaVodafone ca celmai bun angajatorpepiața telecom din Româniașiunuldintrecelemaibunelocuri de muncă din România*. Îiurez bun venitluiFragiskiînechipa Vodafone Româniaundevaaveaoportunitatea de a continuadezvoltareauneiculturipozitiveorientate cătreangajați”,a declaratMurielle Lorilloux, CEO al Vodafone România.

Vodafone Româniaavea, la 31 decembrie 2017, unnumărmediu de 3000 de angajați.

*Conform studiuluirealizatîn 2018 de către Catalyst Solutions.

Vodafone România este o divizie a Vodafone Group Plc., unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicații mobile din lume, care oferă o gamă de servicii ce include voce, mesaje, date și comunicații fixe. Vodafone Group are divizii în 25 de țări, 46 de rețele mobile partenere și operațiuni de broadband fix în 18 țări. La 30 iunie 2018, Vodafone Group avea 534,5 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile și 19,9 milioane de utilizatori ai serviciilor broadband fix, incluzând India și toți clienții Vodafone din entitățile create în urma unor fuziuni și asocieri. Pentru mai multe informații, accesați www.vodafone.com.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here