Un proiect indraznet:Creative START !

0
1681

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) implementează în perioada ianuarie 2018 – ianuarie 2021 proiectul Creative START, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în parteneriat cu Blocul Național Sindical (BNS).

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi în industriile creative în zona urbană din regiunea Nord-Vest. Acesta se află în concordanță cu Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor și cu obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 600 de persoane care doresc să inițieze o activitate independentă prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului.
  2. Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare.
  3. Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 75 de start-up-uri din domeniul industriilor creative și prin înființarea unui hub al cărui principal obiectiv îl reprezintă sprijinirea persoanelor care doresc să demareze o activitate pe cont propriu.
  4. Creșterea ocupării la nivelul regiunii Nord-Vest prin crearea a 150 de locuri de muncă în întreprinderile nou înființate.
  5. Promovarea inovării sociale prin încurajarea viitorilor antreprenori să angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate la nivelul regiunii Nord-Vest care vor implica stakeholderii relevanți pentru promovarea antreprenoriatului; prin organizarea “Zilei porților deschise” de către 50 dintre întreprinderile finanțate și prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes în cadrul activităților proiectului (în special în cadrul activităților de mentorat).

 

Activitățile previzionate ale proiectului sunt următoarele:

A1. Activități specifice managementului de proiect

A2. Implementarea unui program de formare în domeniul competențelor antreprenoriale pentru 600 de persoane și organizarea unui concurs de planuri de afaceri

A3. Dezvoltarea și implementarea unui program integrat de asistență, mentorat  și monitorizare

 

A4. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate

A5. Activități transversale (de suport)

 

Indicatorii asumați pentru implementarea proiectului sunt:

  • IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după terminarea sprijinului: 75.
  • Locuri de muncă create şi existente urmare a sprijinului primit de şomeri & inactivi/ persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului: 150.
  • Persoane care beneficiază de sprijin: 600, din care:

– Angajaţi, inclusiv persoane care desfăşoară o activitate independentă: 300;

– Șomeri şi inactivi: 300.

 

Pentru mai multe informații cu privire la proiect, vă invităm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: [email protected]. Vă mulțumim!

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here