TP Bank România a încheiat cu FNGCIMMdouă noi convenții pentru îmbunătățirea accesului fermierilor români la finanțare

0
1435

Comunicat de presă

Bucureşti, 13martie 2019OTP Bank Româniaa încheiat două noi convenții cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM),prin care cele două instituții își propun să îmbunătățească accesul fermierilor români la finanțări potrivite nevoilor acestora. Convențiile de lucru pentru acordarea garanțiilor în baza criteriilor de eligibilitate prevăzute de Ordonanța nr. 43/2013 pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor reprezintă un nou pas în parteneriatul dintre OTP Bank România și FNGCIMM pentrurevitalizarea și dezvoltarea sectorului agricol românesc.

Agricultura reprezintă unul dintre sectoarele de activitate cheie pentru OTP Bank România. Prin produsele pe care le dezvoltăm și parteneriatele pe care le încheiem asigurăm materialitatea proiectelor ce contribuie la creşterea competivităţii în domeniul agricol şi consolidarea unui climat stabil pentru agribusiness-ul românesc. Dezvoltarea parteneriatului cu FNGCIMM, prin semnarea celor două convenţii, arată determinarea OTP Bank România de a investi în dezvoltarea sectorului agricol românesc, o parte importantă a economiei naționale și un domeniu în plină ascensiune”, a declarat Roxana Maria Hidan, Director Direcția IMM, OTP Bank România.

„Pentru Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, încheierea convențiilor de lucru cu OTP Bank România reprezintă o oportunitate reală de dezvoltare a activității de garantare dedicate fermierilor, ca sprijin pragmatic pentru dezvoltarea sectorială, prin accesarea finanțărilor prin programe europene. Avem convingerea că obiectivele comune cu partenerii noștri, de dezvoltare a potențialului din agricultura românească, soluțiile financiare și consultanța oferită vor contribui la diversificarea activității din zonele rurale, la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea viabilității exploatațiilor agricole, pe criterii de dezvoltare durabilă”, a declaratGheorghe Lăpădat, Director General al FNGCIMM.

Convențiile încheiate se adresează unui segment larg de potențiali beneficiari, respectiv persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul agricol, vegetal, zootehnic sau al acvaculturii, sau beneficiarilor privați și publici, inclusiv Consilii Locale, Institute de cult, ONG-uri, etc, care derulează proiecte de investiții cu finanțare prin programe europene pentru dezvoltarea sectorului, precumProgramul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, şi oferă următoarele beneficii:

  • Procent garantat de maximum 80% din valoarea finanțării, cu o valoare a garanției de maximum 2,4 milioane EUR sau echivalentul în lei al acestei sume;
  • Condiții de cost avantajoase. Potrivit prevederilor primei convenții, dobânda plătită de beneficiari nu depășeșteROBOR/EURIBOR 6M + 2%, iar în cazul celei de a doua convenții se aplică condițiile de cost ale băncii, în funcție de tipul finanțării și de bonitatea clientului;
  • Termen de răspuns rapid, maximum 5 zile lucrătoare în cazul primei convenții, respectiv între 5-10 zile lucrătoare în cazul celei de a doua convenții;
  • Costuri reduse din partea FNGCIMM pentru emiterea garanției;
  • Consultanță de specialitate gratuită din partea OTP Bank România, astfel încât fermierii să dispună de toate informațiile necesare pentru a alege varianta optimă de finanțare pentru afacerea lor.

 

Despre OTP Bank România

OTP Bank România, subsidiară a OTP Group, este un furnizor integrat şi auto-finanţat de servicii financiare. Cu o abordare definită prin responsabilitate, angajament şi profesionalism, OTP Bank România înțelege nevoile clienților şi contextul actual al pieţei şi este un partener de încredere în furnizarea de servicii financiare. Banca ocupă locul 9 după active în clasamentul jucătorilor bancari din România, din septembrie 2018.

OTP Group aniversează anul acesta 70 de ani de activitate, în timp ce subsidiara din România marchează 15 ani de prezență de piața locală. Până astăzi, OTP Group a devenit un jucător dominant pe piața Europei Centrale și de Est și este considerat un grup bancar important chiar și la scară europeană. Comunitatea de aproximativ 36 de mii de angajați deservește zilnic peste 18,5 milioane de clienți din 9 țări.

Despre Fondul National de Garantare a Creditelor

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc, înființatăîn scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanțări, prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum și creării și susținerii de locuri de muncă, funcționând ca o societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic statul roman, sub supravegherea prudențială a Băncii Naționale a României.

Garanția FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar,și se emite la solicitarea instituțiilor finanțatoare partenere, pentru finanțări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanțator.FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituții financiare în baza unor convenții de lucru. Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilăîn maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanțatorului, însoțită de documentația completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here