Statele Unite susțin pregătirea viitoarei generații de ingineri nucleariști o dată cu instalarea simulatorului camerei de comandă a reactorului modular de mici dimensiuni în România

0
739

 

Astăzi, Ambasadorul S.U.A. în România Kathleen Kavalec și Asistentul Principal Adjunct al Secretarului de Stat Ann Ganzer, împreună cu Primul Ministru Nicolae Ciucă, Ministrul Energiei Virgil Popescu, Rectorul Universității Politehnica din București Mihnea Costoiu și reprezentanți ai industriei, au deschis oficial primul Centru de Explorare a Energiei (Centrul E2) din afara teritoriului Statelor Unite, la Universitatea Politehnica din București. Centrul E2, care găzduiește simulatorul camerei de comandă a reactorului modular de mici dimensiuni NuScale, va pregăti și instrui viitoarea generație de ingineri nucleariști, operatori ai tehnologiei avansate nucleare civile. Astfel, România va fi un hub de educație și formare a specialiștilor pentru următoarea etapă a instalării reactoarelor nucleare civile în România și Europa. Se va crea un mediu inovator de învățare, care va susține dezvoltarea forței de muncă necesare și va da posibilitatea aplicării practice a principiilor de inginerie și știință nucleară, simulând scenarii de operare a centralei nucleare în lumea reală.

Simulatorul Centrului E2 împlinește angajamentul luat de Ambasadorul Bonnie Jenkins, Subsecretar de Stat pentru Controlul Armamentelor si Securitate Internațională, la Summitul privind schimbările climatice de la Glasgow (COP26). Ca parte a “Pachetului viitorului nuclear,” Subsecretarul de Stat a anunțat proiectul simulatorului SMR prin intermediul căruia se susține programul ambițios de energie nucleară civilă al României și dorința de a înființa un hub SMR în regiune.  Cu peste 26 de ani de experiență în domeniul centralelor nucleare sigure, România este un partener ideal în amplasarea primului SMR în Europa.  Asistența tehnică se acordă în cadrul Acordului Interguvernamental SUA-România pentru cooperare in programul de energie nucleară civilă semnat în decembrie 2020, care consolidează colaborarea de mai multe decenii în dezvoltarea nucleară civilă.

Printre partenerii Centrului E2 se află un consorțiu multinațional format din NuScale, SN Nuclearelectrica, RoPower și Universitatea Politehnică.  Centrul este susținut prin programul Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST). FIRST susține rolul de lider al României în utilizarea tehnologiei SMR în Europa și în instruirea forței de muncă a viitorului, pentru a promova măsurile care vizeaza schimbările climatice, securitatea energetică și accesul la energie în Europa și în întreaga lume.

Statele Unite se angajează să sprijine utilizarea tehnologiilor inovatoare de energie curată pentru a intensifica eforturile de decarbonizare la nivel global și pentru a furniza alternative de atingere a tranziției net zero în sectoare energetice greu decarbonabile.

 

 

# # #

 

Discursul Ambasadorului SUA Kathleen Kavalec la lansarea oficială a Centrului E2

Universitatea Politehnica din București

 

12 mai 2023

 

Domnule Prim-Ministru Ciucă,

Domnule Rector Costoiu,

Domnule Ministru Popescu,

Domnule Director General Ghiță

Domnule Director General Hopkins

Doamnă Asistent Principal Adjunct al Secretarului de Stat Ganzer,

 

Prieteni, invitați,

Doamnelor și domnilor.

 

Este o mare plăcere și onoare să fim împreună la această inaugurare a Centrului E2 de la Universitatea Politehnica din București.

Ziua de astăzi marchează un moment istoric pentru România, un nou punct de referință în Parteneriatul Strategic dintre cele două țări și un incredibil pas înainte în domeniul tehnologiei nucleare civile. Parteneriatul Strategic cu România a fost puternic consolidat prin Acordul Interguvernamental semnat la sfârșitul anului 2020. Acest acord a deschis calea pentru dezvoltarea unei centrale VOYGR NuScale, cu 6 module, de 462 de megawați, pe amplasamentul centralei electrice Doicești.  Având o dată de inaugurare preconizată pentru 2029, aceasta va fi prima centrală SMR – Small Modular Reactor (reactor modular de mici dimensiuni) – din Europa și o piatră de hotar pentru inovarea în domeniul energiei curate.

Acest centru pe care tocmai l-am vizitat va deveni un centru de activitate pentru studenții care au în vedere viitoare cariere în industria civilă a energiei nucleare.  Cât de norocoși sunteți să aveți la dispoziție această resursă fenomenală în timpul studiilor și formării dumneavoastră! Simulatorul SMR pe care îl inaugurăm astăzi este rezultatul unei cooperări strânse și de succes între Nuclearelectrica, Ministerul Energiei, Departamentul de Stat al SUA, Departamentul Energiei al SUA, NuScale Power și alții.

Le mulțumesc tuturor persoanelor și părților implicate pentru viziunea, angajamentul și sprijinul acordat acestui proiect și pentru că ne-au adus în acest punct.

Simulatorul SMR este un mediu de învățare inovator, care oferă utilizatorilor o oportunitate practică de a aplica principiile științei și ingineriei nucleare, prin intermediul unor scenarii simulate de funcționare a centralei nucleare din lumea reală. Simulatorul utilizează o modelare computerizată de ultimă generație într-o replică a sălii de control a centralei SMR a NuScale.  Utilizatorii vor avea ocazia să preia rolul de „operator al camerei de control” la o centrală SMR cu 12 unități și să învețe despre caracteristicile revoluționare de siguranță și inteligență unice ale tehnologiei NuScale. Este minunat să vedem România utilizând tehnologia nucleară americană de ultimă generație, ceea ce reprezintă încă un indicator a cât de departe a ajuns parteneriatul nostru.

Simulatorul SMR va fi un instrument valoros atât pentru studenți, cât și pentru profesioniști, pe măsură ce ne pregătim pentru construcția și operarea centralei SMR de la Doicești.  Simulatorul va ajuta, de asemenea, România să devină un centru pentru tehnologia SMR în regiune și mult dincolo de aceasta, precum și o bază pentru sprijinirea funcționării acestei noi tehnologii în alte țări.

Centrul E2 evidențiază, de asemenea, angajamentul nostru comun de a avansa energia nucleară ca sursă de energie sigură, fiabilă și fără emisii de carbon. Energia nucleară este esențială pentru îndeplinirea obiectivelor noastre climatice și pentru asigurarea securității noastre energetice.  Centralele SMR oferă o soluție flexibilă, scalabilă și eficientă din punctul de vedere al costurilor, care poate completa sursele regenerabile și poate furniza energie curată în zonele mai greu accesibile.

Știu că acest Centru E2 va inspira și va educa următoarea generație de experți, tehnicieni și operatori nucleari din România și nu numai.

 

Vă încurajez pe toți să vizitați centrul și să aveți această experiență directă.  Este uimitor! Sper că vă veți bucura de această oportunitate unică și că veți afla mai multe despre beneficiile pe care centralele SMR le aduc pentru noi toți.

 

 

# # #

 

 

Website    |    Facebook    |    Flickr    |    YouTube  |    Twitter 

 

 

U.S. DEPARTMENT OF STATE

Office of the Spokesperson

 

For Immediate Release                                                                                           

May 12, 2023

 

MEDIA NOTE

 

United States Supports Education and Training of Next Generation Advanced Civil Nuclear Workforce through Launch of Small Modular Reactor Control Room Simulator in Romania

 

Today, U.S. Ambassador to Romania Kathleen Kavalec and Principal Deputy Assistant Secretary of State Ann Ganzer joined Prime Minister Nicolae Ciucă, Minister of Energy Virgil Popescu, Politechnica University Rector Mihnea Costoiu, and industry executives to officially launch the first NuScale Energy Exploration (E2) Center outside the United States at University Politehnica of Bucharest, Romania.  The E2 Center, a simulator of the NuScale Power’s VOYGR™ small modular reactor (SMR) power plant control room, will educate and train the next generation of nuclear engineers to operate advanced civil nuclear reactor technologies while establishing Romania as a regional educational and training hub for the next stage of civil nuclear deployments across Romania and Europe.  It will provide an innovative learning environment that supports workforce development and offers users a hands-on opportunity to apply nuclear science and engineering principles through simulated, real-world nuclear power plant operation scenarios.

 

The E2 Center simulator fulfills the commitment made by Ambassador Bonnie Jenkins, Under Secretary of State for Arms Control and International Security, at the Climate Change Conference in Glasgow (COP26).  As part of the “Nuclear Futures Package,” the Under Secretary announced a SMR simulator to support Romania’s ambitious civil nuclear energy program and stated desire to be a SMR hub in the region.  Romania, with more than 26 years of experience in safe nuclear power operations and performance is an ideal partner in deploying the first SMR in Europe.  This technical assistance builds upon the U.S.-Romania Intergovernmental Agreement for cooperation on Romania’s civil nuclear power program (IGA) signed in December 2020, cementing a multi-decade relationship on civil nuclear advancement.

 

Participating partners for the E2 Center include a multinational consortium from NuScale, SN Nuclearelectrica, RoPower, and Politehnica University.  The Center is supported by the Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST) capacity building program.  FIRST supports Romania’s leadership in being a trailblazer in Europe to deploy SMR technology, and in training the workforce of the future to advance climate action, energy security, and energy access throughout Europe and the world.

 

The United States is committed to supporting the use of innovative clean energy technologies to power global decarbonization efforts and providing options to achieve net zero transition in hard-to-abate energy sectors.

 

 

 

# # #

 

 

E2 Center Opening, Politehnica University of Bucharest

 

 

May 12, 2023, 4:00 pm

 

 

Good afternoon,

 

Prime Minister Ciuca,

Rector Costoiu,

Minister Popescu,

Cosmin,      [SNN CEO Cosmin Ghita]

John,           [NuScale CEO John Hopkins]

Ann,           [PDAS Ann Ganzer]

 

Friends, Guests,

Ladies and Gentlemen.

 

What a great pleasure and honor it is join you at this opening of the E2 Center at the Politehnica University of Bucharest.

 

Today marks a historic moment for Romania, a new benchmark in our bilateral Strategic Partnership, and an incredible step forward in civilian nuclear technology.

 

Our strategic partnership with Romania was greatly strengthened by the Intergovernmental Agreement signed in late 2020.

 

This agreement paved the way for the deployment of NuScale’s VOYGR, 6-module, 462-megawatt, power plant in Doicesti.  With a projected opening date of 2029, this will be Europe’s first SMR – a Small Modular Reactor plant — and a milestone for clean energy innovation.

 

This center we just toured will become a hub of activity for students focused on future careers in the civilian nuclear power industry.  How fortunate you are to have this phenomenal resource during your studies and training.

 

The SMR simulator we are inaugurating today is a result of strong and successful cooperation among Nuclearelectrica, the Ministry of Energy, the U.S. Department of State, the U.S. Department of Energy, NuScale Power, and others.

 

I thank all the people and parties involved for their vision, commitment, and support for this project and to bringing us to this point.

 

The SMR simulator is an innovative learning environment that offers users a hands-on opportunity to apply nuclear science and engineering principles through simulated, real-world nuclear power plant operation scenarios.

 

The simulator employs state-of-the-art computer modeling within a replica of the NuScale SMR power plant control room.  Users will have the opportunity to take on the role of „control room operator” at a 12-unit SMR plant and learn about the revolutionary safety and smarter features unique to NuScale’s technology.

It is wonderful for to see Romania utilizing cutting-edge U.S. nuclear technology, which is one more indicator of how far our partnership has come.

 

The SMR simulator will be a valuable tool for both students and professionals alike as we prepare for the construction and operation of the SMR plant in Doicesti.  The simulator will also help Romania become a hub for SMR technology in the region and far beyond, as well as a base for supporting the operating  of this new technology in other countries.

 

The E2 Center also showcases our shared commitment to advancing nuclear energy as a safe, reliable, and carbon-free source of electricity.

 

Nuclear energy is essential for meeting our climate goals and ensuring our energy security.  SMRs offer a flexible, scalable, and cost-effective solution that can complement renewable sources and provide clean power to remote areas.

 

I know that this E2 Center will inspire and educate the next generation of nuclear experts, technologists, and operators in Romania and beyond.

 

I encourage everyone to visit the center and experience it for yourselves.  It is amazing! I hope you will enjoy this unique opportunity and learn more about the benefits that SMRs bring to us all.

 

 

 

 

***

 

Public Diplomacy – Press Office  

U.S. Embassy-Bucharest  

Tel: 004(0) 21 200 3694

Fax: 004(0) 21 2 00 3723

Website: https://ro.usembassy.gov/

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here