Se modifică plafonul neimpozabil pentru beneficii extrasalariale: 33% din salariul de bază

0
709

Un articol de Petronela Damian, expert în legislația muncii, specialist cu peste 15 ani de experiență în domeniul resurselor umane și al salarizării.

Prin OG nr. 16/2022 s-a decis ca, pe lângă plafoanele individuale în funcție de care sunt neimpozabile, pentru anumite tipuri de beneficii extrasalariale, din ianuarie 2023, angajatorii să se încadreze într-un plafon lunar de 33% din salariul de bază – adică acele beneficii, însumate, să nu depășească respectivul plafon.

Doar că, în suma respectivă nu vor intra decât anumite venituri – în fapt, cele mai comune dintre beneficiile extrasalariale primite de angajați nu se vor raporta la acel plafon – tichetele de masă, de pildă, ori tichetele cadou.

În mod specific, prin OG 16/2022 a fost introdus un nou alineat la art. 76 din Codul fiscal (alin. 41), prin care este prevăzut că anumite beneficii cumulate lunar, sunt beneficii neimpozabile în limita a 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Acestea sunt:

  • prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate (altele decât cele prevăzute la art.76, alin. (2) lit. k),
  • contravaloarea hranei acordate de angajatori angajaților care nu beneficiază de tichete de masă,
  • cazarea și contravaloarea chiriei pentru angajații proprii într-o limita lunară de 20% din salariul minim pe economie;
  • contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora;
  • contribuțiile la fondurile de pensii facultative în limita a 400 euro anual;
  • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale, în limita a 400 euro pe an;
  • indemnizația de telemuncă în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă

Recomandări:

În contextul introducerii acestui nou prag, angajatorii ar trebui să facă o evaluare a beneficiilor neimpozabile acordate angajaților, pentru a evita situațiile în care valoarea unora dintre acestea va depăși pragul de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Doar că, având în vedere că sunt afectate doar de unele dintre aceste beneficii, nicidecumtoate, firmele nu ar trebui să înceapă să elimine preventiv beneficii, ci să facă o distincție clară între cele supuse pragului de 33% și cele care nu au suferit limitări, fiind în fapt, puțin probabil ca beneficiile acordate în prezent și care sunt supuse pragului de 33% să depășească acest prag.

E posibil ca, în multe situații, actualele beneficii să nu depășească oricum pragul de 33%, deoarece beneficiile cele mai uzuale nu sunt afectate.

Există însă un tip de venit extrasalarial pe lista respectivă care are o valoare mult mai mare decât celelalte și unde va putea să apară riscul depășirii pragului – suportarea cheltuielilor de vacanță ale salariatului de către angajator, unde pragul individual neimpozabil este stabilit de legiuitor la valoarea unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de sănătate, adică 6413 de lei la momentul actual, după ultima raportare a INSSE, (în schimb, tichetele de vacanță, ca alternativă, nu vor intra în acest plafon de 33%).

Astfel, în contextul actual, angajații înșiși ar putea fi primii interesați să discute cu angajatorii și să aducă modificări contractelor, astfel încât să ajungă să păstreze acele beneficii care îi interesează cel mai mult și, eventual să elimine acele beneficii care nu îi interesează în aceeași măsură, pentru a-și menține venitul net în bani la același nivel – chiar se recomandă sa fie atenți la acest aspect.

Finance management photo created by Racool_studio – www.freepik.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here