Salariile cresc, dar raman cu 13,75% mai mici fata de iunie, fara modificari pana in 2012

0
649
salariu, crestere, castig

salariuSalariile de baza din sectorul public vor creste in 2011 cu 15%, dar vor ramane si in aceste conditii cu 13,75% mai mici fata de luna iunie 2010, cand au fost reduse de Guvern, fara ca noul nivel sa mai fie modificat pana la sfarsitul anului viitor, releva legea salarizarii, obtinuta de MEDIAFAX.

 

Documentul este datat 17 noiembrie si a fost discutat in sedinta de miercuri a Guvernului, urmand sa fie transmis spre consultare FMI inaintea adoptarii. Conform proiectului, salariile de baza vor creste anul viitor cu 15%, dar raportat la nivelul din luna octombrie 2010, si nu din luna iunie, scrie Mediafax.

In vara, Guvernul a decis ca toate salariilor din sectorul bugetar sa fie diminuate cu 25%, masura care a fost aplicata din luna iulie.

Surse oficiale au precizat ca octombrie este luat ca baza de calcul deoarece in aceasta luna au fost finalizate toate masurile de reduceri salariale.

„In anul 2011, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor lunare de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii, precum si al altor drepturi in lei sau in valuta ale personalului platit din fonduri publice, aflat in plata la 1 octombrie 2010, se majoreaza cu 15%. Calculul concret al acestor drepturi salariale pentru anul 2011 se face astfel: cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor lunare de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii, precum si al altor drepturi in lei sau in valuta ale personalului platit din fonduri publice, aferent lunii iunie 2010, se diminueaza cu un procent de 13,75%”, se arata in document, Citat de MEDIAFAX.

Proiectul mai releva ca acest nivel va fi mentinut pana la sfarsitul anului, fara sa mai fie modificat.

„Diminuarea (prevazuta la calculul concret al drepturilor salariale-n.r.) se aplica pana la data de 31 decembrie 2011. Pana la aceasta data, Guvernul va intreprinde demersurile necesare in vederea evaluarii conditiilor care au justificat adoptarea masurilor prevazute de prezenta lege si va elabora eventuale conditii legislative referitoare la cuantumul drepturilor salariale in anul 2012 „, precizeaza Guvernul in document.

La momentul reducerii salariilor cu 25%, Executivul a invocat articolul 53 din Constitutie privind restrangerea temporara a exercitiului unor drepturi, pentru apararea securitatii nationale.

Surse participante la negocierile din octombrie cu Fondul Monetar International au declarat atunci agentiei MEDIAFAX ca Fondul este ingrijorat ca salariile ar putea reveni, prin decizie a Curtii Constitutionale, la nivelul anterior scaderii.

Curtea Constitutionala a dat aviz de constitutionalitate pe taierea salariilor bugetarilor cu 25% pentru o perioada temporara, pana la 1 ianuarie, fiind invocata starea de urgenta prevazuta la articolul 53 din Constitutie, iar daca prin legea salarizarii unitare mai multe categorii de salarii nu revin la nivelul anterior scaderii, noua lege ar putea fi considerata neconstitutionala, au aratat sursele.

Proiectul legii salarizarii unitare prevede totodata ca valoare de referinta este de 600 lei, dar ca in 2011 nu se aplica aceasta valoare si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare.

„Sumele corespunzatoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acorda incepand cu luna ianuarie 2011, aceastea au fost avute in vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda in anul 2011 personalului din sectorul bugetar”, este precizat in document.

Cuantumul brut al salariilor va fi stabilit in 2011 tinandu-se seama de gradul sau treapta profesionala, vechimea in munca sau in specialitate dobandite pana la 31 decembrie 2010.

in anul 2011, cuantumul drepturilor membrilor Consiliului National al Persoanelor Varstnice se stabilesc la nivelul din luna decembrie 2010.

incepand cu data intrarii in vigoare a legii salarizarii pe 2011, pentru personalul din cadrul institutiilor care beneficiaza de drepturi banesti acordate din fonduri constituite in urma executarilor silite, conform Codului de Procedura Fiscala, salariile de baza se calculeaza prin includerea in acestea a nivelului acestor drepturi banesti aferente lunii iunie 2010, pentru fiecare functie publica pe categorii, clase si grade profesionale ori functie contractuala, in functie de nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale.

Fondurile constituite in baza Codului de Procedura Fiscala pentru acordarea drepturilor banesti, care au fost incluse in salariul de baza, se fac venit la bugetul de stat sau local.

Personalul incadrat pe posturile preluate de Ministerul Finantelor de la fostul Minister al Integrarii Europene, ca urmare a desemnarii Finantelor Publice ca autoritate de management pentru Fondul de coeziune, se reincadreaza pe functii publice generale si beneficiaza de drepturile salariale prevazute pentru aceste functii.

Sporurile necuprinse in Legea salarizarii 330/2009, precum si alte sporuri care au fost acordate in 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu se introduc, la data reincadrarii, in salariul de baza, in indemnizatia de incadrare, respectiv in solda/salariul de functie, fara a se putea depasi cuantumul drepturilor salariale.

Pentru persoanele care in luna iunie 2010 s-au aflat in concediu de odihna, medical, fara plata sau de studii ori in suspendare temporara, salariul de baza va fi stabilit prin asimilare cu o functie similara.

in 2011, pentru personalul nou-incadrat pe functii sau numit/incadrat in aceeasi institutie pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia in care acesta este incadrat.

Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si personalului ale carui raporturi de munca sau de serviciu au fost suspendate si isi reiau activitatea in 2011.

„Personalul platit din fonduri publice se reinacreaza incepand cu 1 ianuarie 2011, pe clase de salarizare, pe noile functii, gradatii si grade prevazute de legea-cadru, in raport de functia, vechimea, gradul, treapta avute de persoana reincadrata la 31 decembrie 2010. Drepturile care se acorda personalului pentru conditii de munca se au in vedere la reincadrare numai daca persoana isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii”, se arata in document.

Pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare se majoreaza valoarea soldei/salariului astfel incat majorarea cotei contributiei individuale de asigurari sociale de stat, stabilita prin legea care reglementeaza sistemul unitar de pensii publice, sa nu conduca la diminuarea sau cresterea venitului net lunar al acestor categorii de personal.

Baza de calcul a indemnizatiilor, compensatiilor, sporurilor, primelor, ajutoarelor, platilor compensatorii, compensatiilor lunare pentru chirie si a altor drepturi o constituite solda/salariul functiei de baza, fara a se include sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu. valoarea soldelor/salariilor de functie se nominalizeaza prin decizie a ordonatorului principal de credite sau al comandantului.

in anul 2011, avansarea personalului incadrat pe functii de executie in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se face prin incadrarea in clasele de salarizare corespunzatoare vechimii in munca, personalul beneficiind de o majorare a salariului de baza avut, corespunzator numarului de clase de salarizare succesive suplimentare, fara acordarea salariului corespunzator coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare.

Prevederea se aplica, in 2011, si pentru personalul de conducere.

Aceasta prevedere se aplica si la trecerea intr-o alta transa de vechime in functie pentru personalul care ocupa functii din cadrul familiei ocupationale „Justitie”, respectiv vechime in invatamant pentru personalul didactic de predare universitar si preuniversitar, se arata in document.

Personalul care, in cursul anului 2011, desfasoara activitati noi care presupun acordarea unor clase de salarizare succesive celei detinute pentru functia respectiva beneficiaza de o majorarea a salariului de baza corespunzator numarului de clase de salarizare suplimentare.

„Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza este de competenta ordonatorilor de credite. Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite”, este precizat in proiect.

Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile, dar persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau instantei judecatoresti, in termen de 30 zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.

In termen de 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a legii, Ministerul Muncii si Ministerul Finantelor vor elabora normele metodologice de aplicare, aprobate prin ordin comun, care va stabili si formula concreta de calcul al salariilor, indemnizatiilor si soldelor pentru 2011.

Proiectul legii salarizarii va fi adoptat luni de Guvern, in vederea angajarii raspunderii in Parlament. (Sursa: Mediafax)
Sursa foto: Arhivafoto.ro

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here