RUN-IT SOLUTIONS INOVEAZĂ PENTRU CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII

0
1506

 

RUN-IT SOLUTIONS SRL a finalizat perioada de implementare a proiectului ”ANSAMBLU DE INDICI IMOBILIARI STRUCTURAȚI PENTRU PIAȚA ROMÂNEASCĂ: RMI  .

Proiectul a vizat crearea unui set de indici imobiliari, care să exprime principalele tendințe ale pieței imobiliare din România. Setul de indici au parțial utilizare publică, prin emiterea unor buletine informative periodice și parțial utilizare privată, prin emiterea unor rapoarte informative la comanda utilizatorilor interesați.

Proiectul se adresează băncilor comerciale, societăților de asigurări, investitorilor instituționali, agențiilor imobiliare, vânzătorilor și cumpărătorilor de bunuri imobile, mediului academic, Institutului Național de Statistică etc. Scopul proiectului se subordonează unui program de inovare construit în urma unei analize a pieței, în vederea creșterii competitivității și a productivității muncii într-o perioadă de 3 ani după finalizare.

Proiectul se derulează în cadrul  Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Obiectivul specific 2.2 „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere” și a fost estimat la o valoare totală de 2.726.785,40 lei. Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile este de 2.655.220,00 lei din care finanțarea nerambursabilă este de 2.226.486,00 lei.

Proiectul s-a derulat în perioada 17.08.2017 – 31.12.2019 în baza contractului de finanțare cu numărul 102 / 16.08.2017.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

Pentru mai multe detalii și informații referitoare la proiect persoana de contact este Radu-Ion ZILIȘTEANU, [email protected] .

30.12.2019

DESCARCA pdf aici:

  Anunt finalizare proiect_color_RUN-IT

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here