Reducerea salariilor va fi aplicata si pentru angajatii BNR, CNVM, CSSPP si CSA

0
430
euro-rupt

euro-ruptReducerea cu 25% a salariilor va fi aplicata si in cazul angajatilor BNR, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, conform proiectului de lege privind diminuarea cheltuielilor.

 

Documentul obtinut de MEDIAFAX, pentru care Guvernul isi va angaja raspunderea in Parlament, prevede ca cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizatiilor lunare de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi in lei sau in valuta se diminueaza cu 25%.

In situatia in care astfel rezulta o valoare mai mica decat valoarea salariului minim brut pe tara, suma care se acorda este de 600 lei.

Se reduc cu 25% si drepturile de natura salariala de care beneficiaza personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice indiferent de modul de finantare al acestora. in aceasta categorie au fost incluse drepturile personalului trimis in misiune in strainatate, drepturile din legea privind statutul personalului didactic, drepturile specifice pentru activitatile desfasurate in institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cuantumul compensatiei banesti, respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile de hrana si respectiv valoarea financiara anuala a normelor de echipare, precum si valoarea financiara a drepturilor de echipament, precum si compensatia lunara pentru chirie.

Valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asistenta medicala, medicamente si proteze aferente personalului propriu, pentru care legislatia in vigoare prevede decontarea integral de la buget, se reduce cu 25%.

Documentul prevede insa ca aceste reduceri se aplica in mod corespunzator si personalului angajat in cadrul Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

„Trebuie sa precizam ca toate aceste masuri de constrangere se aplica atat personalului bugetar, cat si personalului angajat in cadrul Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor”, arata Guvernul in document.

Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul acestor institutii, precum si pentru angajatii din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii se vireaza integral la bugetul de stat, potrivit unui mecanism care va fi stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului Finantelor in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a legii.

Toate aceste reduceri se aplica incepand cu drepturile lunii iunie.

Prevederile nu se aplica in cazul alocatiilor de hrana acordate personalului incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala pe perioada participarii la misiuni in teatrele de operatii.

Documentul abroga insa si articolul 27 din Legea bugetului de stat pe anul 2010, care stabileste ca in acest an nivelul pensiei sociale minime garantate este de 350 lei, in conditiile in care premierul Emil Boc a anuntat, la finalul reuniunii de miercuri a Coalitiei, ca nicio pensie nu va scadea sub 350 lei.

incepand cu drepturile lunii iunie, cuantumul brut al pensiilor cuvenite sau aflate in plata, se diminueaza cu 15%. La determinarea cuantumului brut al pensiilor ce vor fi stabilite sau acordate, valoarea punctului de pensie utilizata este de 622,9 lei.

incepand cu luna iunie 2010 si pana la intrarea in vigoare a proiectului legii privind sistemul unitar de pensii publice, in sistemul public de pensii si in sistemele de pensii neintegrate acestuia nu se aplica dispozitiile legale privind inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partiala.

Tot cu drepturile lunii iunie, cuantumul indemnizatiei de somaj aflat in plata sau care se stabileste ori se repune in plata dupa suspendare ulterior datei intrarii in vigoare a legii, precum si drepturile banesti care se acorda lunar din bugetul asigurarilor pentru somaj in functie de cuantumul indemnizatiei de somaj stabilita se diminueaza cu 15%.

Tot cu 15% va fi diminuata si alocatia de stat acordata persoanelor care primesc indemnizatia de somaj, dar care se angajeaza, iar conventiile pentru acordarea de subventii prin care sunt acoperite cheltuielile cu angajarea temporara a somerilor pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale., aflate in derulare, vor mai fi valabile pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate.

Proiectul legii mai prevede ca, incepand cu drepturile aferente lunii iunie 2010, drepturile banesti care se acorda lunar din bugetul asigurarilor pentru somaj in functie de cuantumul indemnizatiei de somaj (cum ar fi spre exemplu prime acordate somerilor care se angajeaza inainte de expirarea perioadei de somaj, prima de incadrare la absolventi sau prima de incadrare pentru persoane care se angajeaza la o distanta mai mare de 50 km de locul de domiciliu) se diminueaza cu 15%.

Sintagma „pensie sociala minima garantata” din actele normative va fi inlocuita cu cea de „indemnizatie sociala pentru pensionari”, iar nivelul acesteia va fi stabilit anual, prin legile bugetare, si poate fi modificat in raport cu evolutia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare.

Incepand cu data intrarii in vigoare a legii, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nu mai contracteaza bilete de odihna in anul 2010 si nu se mai acorda ajutoare sau indemnizatii la iesirea la pensie, retragere sau la trecerea in rezerva.

In sistemul public de pensii, precum si in sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispozitiile legale privind inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se mai aplica. Cererile de inscriere la pensie anticipata si pensie anticipata partiala, depuse pana la data intrarii in vigoare a legii vor fi solutionate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data depunerii.

Incepand cu drepturile lunii iunie 2010, cuantumul drepturilor banesti, acordate sau suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective se diminueaza cu 15%. Proiectul legii prevede mentinerea cu o diminuare de 15% a drepturilor deja acordate prin actele normative care reglementeaza platile compensatorii si veniturile de completare doar pentru persoanele carora li s-au stabilit deja aceste drepturi de protectie sociala, in cuantumul, pe durata si in conditiile stabilite de prevederile legale in vigoare la data stabilirii respectivelor drepturi.

Cuantumul indemnizatiilor acordate pentru sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, inclusiv cele care se afla in plata, incepand cu drepturile lunii iunie 2010 se diminueaza cu 15%. Daca din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei. Pentru nasterile survenite pana la data intrarii in vigoare a legii, precum si pentru casatoriile incheiate pana la aceasta data, alocatiile financiare prevazute de normele in vigoare trebuie solicitate la plata pana cel tarziu la 31 august 2010, urmand ca dupa aceasta data drepturile sa nu se mai acorde.

„In vederea reducerii cheltuielilor de la bugetul de stat in domeniul asistentei sociale, proiectul legii prevede si diminuarea cu un procent de 15% a indemnizatiilor privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. in cazul acestei ultime prestatii, in cazul in care din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei, tinand cont de faptul ca cel mai larg segment de beneficiari ai acestui tip de prestatie se incadreaza la plafonul minim de 600 de lei”, se spune in document.

Incepand cu data intrarii in vigoare a legii se reduc cu 25% si sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical si neclerical, indemnizatia lunara prevazuta de Legea 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, precum si cuantumul indemnizatiilor acordate membrilor Academiei Romane, membrilor Academiei Oamenilor de stiinta din Romania si membrilor Academiei de stiinte Tehnice din Romania.

Tot cu 15% se reduc cu 15% cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor Academiei Romane si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de stiinta din Romania, ajutorul lunar pentru sotul supravituitor, indemnizatia de merit¸ indemnizatiile prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987. (Mediafax)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here