Protocol de colaborare între Camera bucureșteană și Uniunea Profesiilor Liberale din România

0
2446

La sediul Camerei de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a avut loc semnarea protocolului de colaborare între Camera bucureşteană şi Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR). Ca urmare a parafării acestui document de către preşedintele CCIB, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, şi de către președintele UPLR, Adrian Vascu, cele două părţi vor coopera în vederea organizării de conferințe, seminarii, mese rotunde, pentru a promova în rândul comunității de afaceri bucureștene reglementările în domeniul auditului financiar, dar și noutățile în domeniul financiar-fiscal. De asemenea, cele două părți vor lucra pentru a promova iniţiative legislative de natură să conducă la îmbunătăţire mediului de afaceri.

„Colaborarea Camerei bucureștene cu Uniunea Profesiilor Liberale din România este foarte veche. Acum a venit momentul să o oficializăm prin semnarea acestui document. Lucrând împreună, noi, Camera bucureşteană, alături de profesioniștii Uniunii avem şanse reale de a contribui la eficientizarea activităţii firmelor, cu efect direct asupra sănătăţii mediului economic”, a declarat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene.

La rândul său, Adrian Vascu a evidențiat importanța unei cooperări efective între UPLR, ai cărei membri – evaluatori, auditori, consultanți etc – oferă servicii independente, cu respectarea unui cod etic strict, și Camera bucureșteană, organizație reprezentativă pentru comunitatea de afaceri a capitalei, punctând faptul că au fost deja identificate subiecte comune de interes, dintre care a amintit fiscalitatea. „Nu facem un exercițiu de imagine, vrem să dăm consistență acțiunilor noastre”, a declarat Adrian Vascu.

Conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, fost ministru de finanțe, prim-vicepreședinte al UPLR,  a subliniat importanța semnării documentului amintit și a vorbit despre rolul celor două organizații, apreciind că mediul de afaceri are încredere în structurile apolitice, stabile.

Semnarea protocolului de colaborare cu UPLR se înscrie în sfera procupărilor constante ale Camerei bucureştene de a pune la dispoziţia comunităţii de afaceri instrumente utile pentru a-şi eficientiza activitatea și este o dovadă a disponibilităţii CCIB de a participa în mod constructiv la reformarea structurală a României si de  a-şi asuma noi responsabilităţi pentru a contribui la îmbunătăţirea mediului economic.

 

 

Informații de background

Despre CCIB

Cu o tradiţie de 150 de ani în reprezentarea mediului de afaceri şi în derularea de parteneriate cu autorităţile, CCIB se bucură şi de o largă recunoaştere internaţională conlucrând cu peste 100 de organizaţii similare din străinătate. Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti oferă membrilor săi, dar şi comunităţii de afaceri bucureştene un sprijin real prin servicii performante, adaptate cerinţelor actuale ale pieţei. Astfel, Camera bucureşteană furnizează companiilor româneşti şi străine servicii şi consultanţă specializată – de la înfiinţări de firme, sucursale, filiale; servicii personalizate de promovare a produselor şi serviciilor, inclusiv prin intermediul reprezentanţelor sale din străinătate, şi până la servicii de arbitraj și mediere. Potrivit statutului CCIB, membrii săi beneficiază de o serie de facilităţi.

Despre UPLR

Uniunea Profesiilor Liberale din România este o organizație neguvernamentală, apolitică, formată din asociații de profesii liberale și deschisă aderării tuturor organizațiilor profesionale, persoane juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statutul său.  Este membru cu drepturi depline al Consiliului European al Profesiilor Liberale (CEPLIS) și al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale (UMPL). UPLR participă la dialogul social organizat în cadrul Consiliului Economic și Social din România, având Statutul de membru cu drepturi depline al acestui organism.

Biroul de Presă al CCIB

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here