NECESITATEA DEMARĂRII PROGRAMELOR DEDICATE MEDIULUI DE AFACERI

0
766

Bugetul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, aprobat prin Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, prevede finanțarea următoarelor programe pentru susținerea antreprenoriatului:

 

 1. Programul „Start-up Nation România” cu un buget de 520,03 milioane de lei credite de angajament, din care 20,03 milioane de lei credite bugetare;

 

 1. Programul Stimularea exporturilor, cu un buget de 70 de milioane de lei credite bugetare;

 

 1. Programul național multianual de microindustrializare cu un buget de 50 de milioane de lei credite de angajament;

 

 1. Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, cu un buget de 50 milioane de lei credite de angajament;

 

 1. Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, cu un buget de 157,6 milioane de lei credite bugetare;

 

 1. Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri, cu un buget de 5 milioane de lei credite bugetare;

 

 1. Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, cu un buget de 1 milion de lei credite bugetare;

 

 1. Programul pentru organizarea târgului întreprinderilor mici și mijlocii, cu un buget de 1 milion de lei credite bugetare;

 

 1. Programul multianual de marketing și promovare turistică, cu un buget de 14, 7 milioane de lei, credite bugetare;

 

 1. Programul de dezvoltare a produselor turistice, cu un buget de 502,8 milioane de lei credite de angajament, din care 102,8 milioane de lei credite bugetare;

 

 1. Program privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație si agentii de turism, a caror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, cu un buget de 1,18 miliarde de lei credite bugetare;

 

 1. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu un buget de 223 mil. de lei credite de angajament.

 

 

 

 

 

 

POZIȚIA CNIPMMR PRIVIND PROGRAMELE

 PENTRU IMM-URI DERULATE ÎN ANUL 2022

 

CNIPMMR a susținut în mod constant necesitatea orientării spre investiții a bugetului, susținerea IMM-urilor, în contextul dat de efectele pandemiei de COVID-19 peste care s-a suprapus creșterea prețurilor la energie electrică, gaze naturale şi combustibili, care afectează masiv şi cu precădere întreprinderile mici şi mijlocii.

 

CNIPMMR solicită Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului demararea tuturor programelor de sprijin pentru antreprenori, având în vedere cele 2 crize, sanitară şi a preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, având în vedere că amânarea începerii acestora nu mai lasă antreprenorilor timpul fizic necesar implementării planurilor de afaceri.

 

Această solicitare are în vedere timpul relativ îndelungat pentru începerea implementării programelor – în medie 4 luni si jumătate, dacă totul funcţionează perfect – raportat la etapele pentru demararea unui program:

Nr. crt. Etapă Termen
1 Dezbaterea publică 1 lună
2 Adoptarea actelor normative 1 lună
3 Elaborare ghidului de implementare În paralel cu pct. 1
4 Realizare platformă informatică În paralel cu pct. 1 şi pct. 3
5 Înscriere/concurs proiecte 15 zile
6 Evaluare 1 lună
7 Semnarea contractelor de finanţare 1 lună
8 Implementarea de către beneficiari  

 

Programul fanion de susţinere a start-up-urilor – STAR-UP NATION ROMÂNIA – trebuie demarat cu prioritate, acesta având cea mai mare notorietate.

Deşi în DOCUMENTUL SINTEZĂ PRIVIND POLITICILE ŞI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE, din proiectul legii bugetului pe anul 2022, se menţiona că „Măsura va fi structurată în componente de finanțare Start-up Nation – ediția a 3-a – finanțarea a 10.000 de proiecte cu o sumă de 200.000 lei pe proiect” din alocarea bugetară pe anul 2022 de 520.03 milioane de lei, rezultă că suma bugetată ajunge pentru 2600 de societăţi, practic de 4 ori mai puţin.

 

Se poate observa că pentru domeniul turismului sunt 3 programe de finanţare cu o valoarea totală de 1,69 miliarde lei, faţă de restul de 9 programe care au un buget total de 1,09 miliarde lei (869,33 milioane lei, fără schema de ajutor pentru industria cinematografică).

 

Pentru susţinerea programului Star-up Nation România, CNIPMMR propune o nouă grilă de evaluare[1] şi noi criterii care să corecteze probleme apărute în ediţiile anterioare:

 1. Introducerea obligativității achiziției unui pachet digital care să conțină minim site de prezentare a activității, un soft de gestiune a datelor și semnatură electronică (maxim eligibil 25.000 lei);

 

 1. Eliminarea diferențelor de punctaj dintre București, Ilfov, Cluj și restul județelor pentru o abordare unitară a programului la nivel national;

 

 1. Acordarea de punctaj suplimentar componenței de contribuție proprie;

 

 1. Acordarea de punctaj suplimentar proiectelor cu componență de inovare socială (planurile de afaceri care rezolvă una sau mai multe din problemele sociale ale comunității unde se implementează proiectul);

 

 1. Acordarea de punctaj suplimentar aplicanților care s-au întors din diaspora pentru a deschide o întreprindere prin intermediul programului “Start-up Tech Nation”;

 

 1. Renunțarea la departajare în funcție de numărul de locuri de muncă dar păstrarea obligativității creării a minim unui nou loc de muncă;

 

 1. Acordarea de punctaj suplimentar asociaților/acționarilor care nu au mai avut calitatea de asociat/acționar în altă întreprindere până la înființarea societății cu care aplică;

 

 1. Eligibilitatea societăților înființate începând cu data de 1 ianuarie 2020;

 

 1. Locurile de muncă create prin program vor putea fi ocupate de angajați care nu au mai avut raporturi de muncă în ultimele 6 luni;

 

 1. Introducerea restricției de înstrăinare a mai mult de 49% din părțile sociale/acțiuni pe perioada de implementare și monitorizare a programului.

 

 

 

 

 

PROPUNERE CNIPMMR

Nr. crt. Criterii de evaluare tehnică Punctaj
Domeniul de activitate Max. 25 p
A 1 Producţie 25
2 Servicii 20
3 Comerț şi alte activităţi 15
Calitatea planului de afaceri depus Max. 25 p
B 4 Proiectul are un caracter inovativ * 10 sau 0
5 Cheltuielile bugetate sunt suficient justificate/fundamentate ** 10 sau 0
6 Planul de afaceri vizează implementarea unui sistem de management 5 sau 0
Nivelul previzionat/asumat al cifrei de afaceri nete pentru anul fiscal următor ultimei plăți, raportat la asistența financiară nerambursabilă *** Max. 20 p
C 7 Cifra de afaceri realizată în anul fiscal următor reprezintă minimum 40% din asistența financiară nerambursabilă solicitată 20
8 Cifra de afaceri realizată în anul fiscal următor reprezintă între 30% și 40% din asistența financiară nerambursabilă solicitată 15
9 Cifra de afaceri realizată în anul fiscal următor reprezintă între 20% și 30% din asistența financiară nerambursabilă solicitată 10
10 Cifra de afaceri realizată în anul fiscal următor reprezintă maximum 20% din asistența financiară nerambursabilă solicitată 0
Tipul cheltuielilor incluse în bugetul proiectului Max. 20p
D 11 Active imobilizate (corporale și necorporale) ȋn pondere de peste 50% din valoarea asistenței financiare nerambursabile 20
12 Active imobilizate (corporale și necorporale) ȋn pondere de 35%-50% din valoarea asistenței financiare nerambursabile 10
13 Active imobilizate (corporale și necorporale) ȋn pondere de sub 35% din valoarea asistenței financiare nerambursabile 0
Asociatul/administratorul a urmat/va urma un curs de antreprenoriat Max. 10 p
E 14 Asociatul/administratorul a urmat/va urma un curs/studii de antreprenoriat sau de management 10
15 Asociatul/administratorul nu a urmat/nu va urma un curs de antreprenoriat sau de management 0

 

* o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătăţit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizaţională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relaţiile externe.

** achizițiile sunt justificate prin atașarea de oferte relevante, cheltuielile salariale sunt justificate prin calcule economice în conformitate cu legislația în vigoare.

*** neîndeplinirea cifrei de afaceri asumate va conduce la corecții totale/parțiale din AFN.

 

 

[1] Grila Anexa la prezentul material.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here