MODIFICARI ALE CODULUI FISCAL

0
2421
 1. 139 MODIFICĂRI/COMPLETĂRI ALE CODULUI FISCAL PUBLICATE ŞI 236 DE NOI PREVEDERI FISCALE NECESARE A FI APLICATE DE ÎNTREPRINZĂTORI ÎN 11,5 LUNI DIN 2018

Prin 13 acte normative publicate în 11,5 luni din 2018 au fost modificate/completate 139 de articole din Codul fiscal:

 • Legea nr. 29 din 15 ianuarie 2018 privind anularea unor obligaţii fiscale publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din data de 1 martie 2018, cu un articol modificat;
 • Legea nr. 72 din 22 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din data de 23 martie 2018, cu 10 articole modificate/completate;
 • Legea nr. 80 din 28 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din data de 28 martie 2018, cu un articol modificat;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 2 din 31 ianuarie 2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din data de 31 ianuarie 2018, cu 2 articole modificate;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 3 din 8 februarie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din data de 8 februarie 2018, cu 5 articole modificate/completate și încă 13 modificări privind plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Codul fiscal;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 8 din 22 februarie 2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din data de 1 martie 2018, cu 3 articole modificate/completate;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 18 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din data de 23 martie 2018, cu 67 de articole modificate/completate, plus 13 modificări privind declararea veniturilor, 12 noi modificări privind contribuţia de asigurări sociale de pensie, 10 modificări privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din data de 30 martie 2018, cu 31 de articole modificate/completate;
 • Legea nr. 111 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 17 mai 2018, cu 6 articole modificate/completate;
 • Legea nr. 145 din 20 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din data de 22 iunie 2018, cu 3 articole modificate/completate;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 63 din 12 iulie 2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din data de 13 iulie 2018, cu 3 articole modificate/completate;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din data de 9 octombrie 2018, cu 6 articole modificate/completate;
 • Legea nr. 285 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1028 din data de 3 decembrie 2018, cu un articol modificate/completate;

La data de 1 ianuarie 2018 a intrat în vigoare și Ordonanţa de Urgenţă nr. 79 din 8 noiembrie 2017, prin care alte 97 articole din Codul fiscal au fost modificate/completate.

 

De la data de 1 ianuarie 2018 şi până în data de 15.12.2018, întreprinzătorii au fost obligaţi să cunoască şi să pună în aplicare modificări/completări importante și foarte numeroase, pentru un număr total de 236 articole din Codul fiscal.

 

 1. 862 DE ACTE NORMATIVE ÎN 11,5 LUNI ALE ANULUI 2018

 

În primele 11,5 luni ale anului 2018 (până pe data de 17.12.2018), cadrul legislativ a fost major modificat, fiind adoptate 862 de acte normative cu aplicabilitate generală (309 Legi, 18 Ordonanțe ale Guvernului, 107 Ordonanțe de Urgență, 428 de Hotărâri de Guvern), fără luarea în calcul a ordinelor emise de ministere/agenții și a altor reglementări. Peste 45% din legile și ordonanțele adoptate au afectat direct şi semnificativ întreprinderile, inclusiv IMM-urile (legislația fiscală, declarațiile și contribuțiile obligatorii, etc.). Cu acest volum imens de acte normative adoptate în 11,5 luni ale anului 2018, este previzibil că România va continua să se situeze și anul acesta pe nedoritul prim loc în topul regional al modificărilor legislative (din Europa Centrală și de Est), în timp ce în ţările vecine tendinţa este de simplificare şi asigurare a unui cadrul legislativ stabil şi preictibil, condiție esențială pentru investitori (raportat la datele furnizate de GRAYLIN în raportul lunii decembrie 2017 “Grayling’ s report on legislative changes across Central & Eastern Europe”).

 

III. CNIPMMR SOLICITĂ ASIGURAREA PREDICTIBILITĂȚII ȘI STABILITĂȚII

CADRULUI LEGAL FISCAL PENTRU IMM-URI ÎN 2019

 

Având în vedere că în 11,5 luni din 2018, au fost adoptate 862 de acte normative cu aplicabilitate generală, că doar în domeniul fiscal mediul de afaceri a fost obligat să implementeze 236 noi reglementări care modifică/completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 97 chiar din prima zi a anului și alte 139 adoptate la distanțe mici de timp, la care s-au adăugat modificări importante ale Codului de procedură fiscală şi a legislaţiei privind contribuţiile obligatorii, CNIPMMR atrage atenția asupra instabilității legislative fiscale accentuată înregistrată și asupra volumului imens de acte normative adoptate.

Modificările legislaţiei fiscale au generat efecte multiple negative asupra IMM-urilor:

 • Creșterea fiscalității;
 • Creșterea birocrației pentru toți contribuabilii și toți angajatorii;
 • Efort semnificativ de implementare a reformelor legislative;
 • Creșterea cheltuielilor de personal;
 • Dificultăți importante de implementare datorate timpului foarte scurt stabilit pentru aplicare;
 • Creșterea cheltuielilor administrative, privind actualizarea programelor informatice;
 • Necesitatea unor restructurări (concedieri individuale sau colective);
 • Probleme de asigurare a competitivității și derulării contractelor la export.

Încrederea în sistemul fiscal este o condiție esențială pentru investitori, predictibilitatea fiind unul dintre cei mai importanți factori care influențează deciziile de investiții.

 

 

Efectele instabilității legislative fiscale accentuate în 2018:

 • În perioada ianuarie – septembrie 2018, investițiile directe ale nerezidenților în România au scăzut cu 5,7%, însumând 3 517 milioane euro (comparativ cu 3 731 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 152 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 365 milioane euro;[1]
 • Societăţile cu capital străin nou înfiinţate în perioada 01.01.2018 – 10.2018 (4.718 de societăţi) sunt mai puține cu 177 societăți comparativ cu perioada 01.01.2017 – 31.10.2017 (4.895 de societăţi);[2]
 • Numărul total de înmatriculări în perioada 01.01.2018 – 31.10.2018 a scăzut cu 8.457 de înmatriculări, comparativ cu numărul similar din perioada 01.01.2017 – 31.10.2017 (113.144 vs. 121.601)[3];
 • În perioada 01.01.2018 – 10.2018 numarul suspendărilor, dizolvărilor, insolvenţelor, inclusiv în rândul societăţilor cu participare străină la capital au fost mai mari decât cele din perioada 01.01.2017 – 31.10.2017;
 • În perioada 01.01.2018 – 10.2018 au crescut cu 13,32% numărul suspendărilor (15.014 suspendări, comparativ cu 13.249 în perioada 01.01.2017 – 31.10.2017);[4]
 • În perioada 01.01.2018 – 10.2018 au crescut cu 20,71% numărul dizolvărilor (29.278 dizolvări, comparativ cu 24.254 în perioada 01.01.2017 – 31.10.2017);[5]
 • În perioada 01.01.2018 – 10.2018 au crescut cu 28,07% numărul insolvenţelor (1492 insolvenţe, comparativ cu 1165 în perioada 01.01.2017 – 31.10.2017);[6]

 

CNIPMMR solicită iniţierea unui Program REFIT de simplificare a cadrului legislativ din România, similar cu Programul REFIT inițiat de către Comisia Europeană în anul 2002, care să asigure codificarea, reformarea legislaţiei, abrogarea şi eliminarea actelor normative inutile și irelevante, revizuirea şi retragerea unor acte în curs de elaborare, înlocuirea actelor obligatorii din punct de vedere juridic cu alternative mai puțin stricte, cum ar fi acordurile voluntare (autoreglementare, coreglementare), 862 de acte normative fiind foarte dificil de cunoscut şi implementat.

 

Pentru perioada 2019-2020, CNIPMMR solicită trecerea la un comportament de reglementare normal, pe care celelate țări europene reușesc să-l respecte, asigurarea unui cadru legal stabil, predictibil și rezonabil ca și condiție esențială pentru investitori, respectarea principiilor reglementării inteligente: un proces decizional deschis și transparent, un dialog social calitativ, evaluarea în mod sistematic a impactul legislaţiei asupra IMM-urilor, realizarea „testului IMM” şi aplicarea principiul „Gândiţi întâi la scară mică”, respectarea principiilor fiscalității (modificarea Codului fiscal “prin lege, care intra in vigoare in termen de minimum 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I” și predictibilității impunerii fiscale, cu asigurarea “stabilității impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii”, “pentru o perioada de timp de cel putin un an, in care nu pot interveni modificari in sensul majorarii sau introducerii de noi impozite, taxe si contributii obligatorii”).

 

 

­­­­

[1] Sursa: BNR “Balanţa de plăţi şi datoria externă – octombrie 2018”, http://www.bnr.ro/page.aspx?prid=15496

[2] Sursa: https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici

[3] Sursa: https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici

[4] Sursa: https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici

[5] Sursa: https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici

[6] Sursa: https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here