Mobilitate electrică – soluția de viitor în zonele urbane Lecții europene, învățate și transferate în Regiunea Centru

0
714

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru este – din luna august 2019 – membră a consorțiului care implementează proiectul E-MOB: ”Acțiuni integrate pentru creşterea e-Mobilităţii în Regiunile din Europa”, finanțat în cadrul programului Interreg Europe. Consorțiul are ca obiectiv îmbunătățirea soluțiilor de mobilitate electrică, prin integrarea acestora în sistemele publice de transport a pasagerilor.

 

În calitate de partener al acestui proiect european, ADR Centru a organizat recent întâlnirea Grupului de lucru al proiectului E-MOB. Întâlnirea a avut ca scop, pe de o parte, prezentarea şi consultarea actorilor regionali cu privire la direcțiile strategice privind promovarea eco-mobilității urbane multinodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, iar pe de altă parte de a prezenta exemplele de bune practici care pot fi transferate la nivelul Regiunii Centru.

 

”În cadrul întâlnirii au fost prezentate celor peste 40 de participanți exemple de bune practici de la nivel regional și abordarea propusă de noi în Programul Operațional Regional Centru 2021-2027 pentru mobilitatea urbană. S-a pus accent pe exemplele europene de bune practici din cadrul proiectului E-MOB, fiind discutat planul de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor de politică la nivelul regiunii noastre în domeniul mobilității electrice. În sesiunile de discuții au fost incluse intervenții ale reprezentanților municipiilor și orașelor din Regiunea Centru, care au prezentat experiențe și provocări în dezvoltarea urbană integrată, plecând de la propriile strategii și finanțările accesate în perioada de programare 2014-2020. În aceste condiții, întâlnirea de lucru de la Brașov a fost foarte utilă, cu atât mai mult cu cât au fost prezentate efectiv soluțiile de mobilitate nepoluantă din acest mare oraș al Regiunii Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, Director General ADR Centru.

 

 

Exemple de bune practici transferabile în Regiunea Centru

 

Primul exemplu de bună practică provine din Austria, regiunea Vorarlberg. În 2008 autoritățile locale au decis să-și acopere 100% din necesarul de energie din surse regenerabile până în 2050, inclusiv întregul sector al mobilității. Proiectul VLOTTE a început cu o finanțare publică-privată având ca obiectiv cheie pregătirea pieței pentru vehiculele electrice și testarea practică a tehnologiilor existente pe piață. În primii 2 ani, VLOTTE a introdus 357 de vehicule electrice clienților, autorităților publice și persoanelor private interesate. VLOTTE a instalat și 139 de stații de încărcare publice și 3 încărcătoare rapide, a construit un sistem fotovoltaic pe suprafața de 1400 m², pe acoperișului noului garaj și au recondiționat stații de încărcare electrice deja existente.

În prezent VLOTTE a devenit o ramură de afaceri separată a societății publice de electrice. În ultimii 10 ani rezultatele atinse sunt impresionante: peste 4500 de mașini electrice în total; peste 16% dintre mașinile nou înmatriculate în 2021 au fost mașini electrice; operarea a 530 de puncte de încărcare, 76 de încărcătoare rapide și 10 încărcătoare de mare putere.

 

Proiectul Protheus este cel de al doilea exemplu de bună practică. Provine din Ungaria, orașul Paks și are ca obiectiv implementarea un sistem integrat, care să controleze fluxul de energie electrică din capacități de surse electrice regenerabile în funcție de sarcina curentă pentru alimentarea rețelei sau stocarea energiei în baterii. Energia stocată poate fi vândută în timpul sarcinii de vârf sau utilizată în transport. Aceasta este o abordare integrată care leagă împreună aspectele privind producerea de electricitate și utilizarea ei în transport public. Compania care implementează acest proiect se află în subordinea primăriei, iar odată ce va fi terminată infrastructura pentru integrarea rețelelor electrice inteligente, primăria își propune să opereze E-taxis, E-autobuze, sistem de partajare a bicicletelor electrice, E-feribot, E-dube pentru utilizare municipală, infrastructură de încărcare pentru autobuze și pentru proprietarii de mașini private.

Planul de acțiune ce se va implementa în cadrul proiectului E-MOB vizează adaptarea exemplelor de bune practici în viitoarele programe de finanțare. Instrumentul politic viza pentru a fi îmbunătățit a fost Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptărilor. Pentru că programul actual se află într-o fază de finalizare s-a făcut trecerea către POR 2021-2027, Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitatea urbana durabilă.

 

Despre Interreg Europe

 

Programul INTERREG EUROPE urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a celor care au în vedere investiții  pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, după caz, a celor de cooperare teritorială europeană, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici de către actorii de interes regional. Pentru perioada 2014-2020, programul a avut un buget total de 359 de milioane de euro, din care 322,4 milioane de euro au fost alocate proiectelor de cooperare interregională, restul fiind defalcat pentru platforme de învățare de politici publice (15,3 milioane de euro) și asistență tehnică (21,3 milioane de euro). Acest program va continua și în perioada 2021-2027, susținând cooperare interregională în Europa.

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here