MĂSURILE de susţinere PENTRU mediul de afaceri DIN “PROGRAMUL DE GUVERNARE 2021-2024”

0
877

 

 

 

Nr. Crt. Masura de susţinere a mediului de afaceri din programul de guvernare termen de Realizare
1 Înființarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului A fost înfiinţat în decembrie 2021 Ministerul  Antreprenoriatului şi Turismului.
2 PACHETUL DE STIMULARE A PRODUCȚIEI INTERNE ȘI A LANȚURILOR DE APROVIZIONARE « FABRICAT IN ROMANIA «

● Program pentru companiile implicate în realizarea de bunuri intermediare

 

a. Granturi de până la 200.000 de euro pentru companiile care realizează producție intermediară sau procesare în vederea susținerii costurilor, a diversificării ofertei, inovării și marketingului.

b. Garanții de până la 1 milion de euro/companie pentru susținerea investițiilor în diversificarea ofertei și consolidarea cotelor de piață.

Termen: nu se prevede un termen

 

3 Demararea PROGRAMULUI ROMÂNIA TECH NATION:

 

Termen: nu se prevede un termen
4 Schemă de ajutor de stat pentru susţinerea înființării de start-up-uri cu componentă digitală în fiecare judeţ, prin acordarea unui grant de 50.000 de euro/start-up Termen: nu se prevede un termen

 

5 Program Women in tech

Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea femeilor antreprenor pentru deschiderea de afaceri în domeniul tehnologiei. Vor fi acordate granturi cu componentă în fiecare județ

Termen: nu se prevede un termen

 

6 Programul Starter kit – schemă de ajutor de stat pentru asigurarea suportului pentru transformarea/transferul companiilor în era digitală prin acordarea de vouchere de digitalizare în valoare de 5000 Euro/companie Termen: nu se prevede un termen

 

7 Înfiinţarea a cel puţin unui laborator de robotică şi makerspace în fiecare judeţ, în care să se asigure programe de training pentru a începe, creşte şi dezvolta o companie în domeniul digital. Termen: nu se prevede un termen

 

8 Tech Tour Trucks – campanii de promovarea a educaţiei tech în comunităţi Termen: nu se prevede un termen

 

9 Tech Capital of the Year – prin care să fie desemnat un oraş drept capitală a tehnologiei în urma unui concurs în care să participe întrepinzătorii sau adminsitraţiile locale care folosesc/implementeză/desfăşoară activităţi în cele mai noi domenii ale tehnologiei şi ştiinţei; Termen: nu se prevede un termen

 

10 Cloud first policy– strategie care vizează adoptarea de soluţii cloud pentru autorităţile publice, respectiv dotarea acestora cu instrumentele şi cunoştiinţle necesare pentru a se muta în cloud. Termen: nu se prevede un termen

 

11. PACHETUL DE STIMULARE ECONOMICĂ PENTRU COMPANIILE MARI

Programul „Salvarea firmelor strategice românești”

Termen: nu se prevede un termen

 

12 PACHETUL DE STIMULARE ECONOMICĂ PENTRU IMM

● Programul IMM Prod

 

Garanții guvernamentale de până 100% acordate companiilor, prin FNGCIMM, FGCR, pentru creșterea capacității de producție, reconversia de la intermediere la producție, finanțare investiții Program Rural INVEST

– Garanții guvernamentale de până la 100% acordate companiilor, prin FNGCIMM, FRC și FGCR, care își localizează producția în mediul rural și urban-mic

Termen: nu se prevede un termen

 

13 Programul Garant Construct

Garanții guvernamentale acordate companiilor din Construcții, prin sistemul bancar, FNGCIMM și FRC, pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor

Termen: nu se prevede un termen

 

14 Program Start-Up pentru studenți

Finanțarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități, în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, companii care activează pe piața locală). Granturi de 100.000 euro. Punctaj prioritar: afaceri dezvoltate în domeniul de specializare

Termen: nu se prevede un termen

 

15 PACHETUL DE STIMULARE ECONOMICĂ INNOVATION

 

Schemă de ajutor de stat „INNOVATION

 

Deducerea a până la 80% din costurile necesare pentru invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu înregistrarea și protejarea invențiilor cu obligația implementării efective în România.

Termen: nu se prevede un termen

 

16 Granturi pentru digitalizare și comerț online (pentru IMM)

 

●Granturi între 50.000 și 200.000 € pentru firmele cu cifra de afaceri mai mică de 1 mil. €, pentru software certificat de e-commerce și de administrare a unei firme (de tip ERP).

● Schemă de ajutor de stat pentru retehnologizarea companiilor locale

●Schemă pentru sprijinirea transferului de tehnologie. Punctaj suplimentar: industrii exportatoare, nepoluante.

Termen: nu se prevede un termen

 

17 Programul Start Up Diaspora Next Gen – susținerea cetățenilor români din diaspora care doresc să revină în țară și să deschidă o afacere cu finanțare FSE+ Termen: nu se prevede un termen

 

18 Obiective: Ne propunem reindustrializarea României și atragerea proactivă de investiții strategice în domeniile-cheie ale viitorului și crearea unor ecosisteme industriale și a unei rețele de hub-uri industriale și de inovare în următoarele domenii:

• tehnologii noi de producție și stocare a energiei curate (hidrogen, fotovoltaice, eoliene, baterii etc.);

• industria producătoare de componente și subansamble pentru mașini electrice;

• noi tehnologii digitale și de comunicații;

• materiale noi și dezvoltarea economiei circulare.

 

Obiective:

• Crearea de comunități, clustere, hub-uri de inovare și dezvoltare în vederea creșterii productivității firmelor, permițându-le să concureze mai eficient atât la nivel național, cât și internațional.

• Susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) plecând de la cele patru mari nevoi sistemice ale mediului de afaceri din România – nevoia de a crește densitatea antreprenorială, de a crește reziliența firmelor, de a încuraja creșterea în talie a firmelor și de a încuraja crearea de valoare adăugată;

Termen: nu se prevede un termen

 

19 Obiective în domeniul comerțului exterior pentru perioada 2021 – 2024

• Elaborarea unei strategii de comerţ exterior însoţită de propuneri de programe guvernamentale pentru întărirea capacităţii de producție internă şi relansarea ramurilor economice care generează deficit comercial, prin atragerea de investiții străine în România (investitori din SUA, State Membre UE, Orientul Mijlociu, Japonia, Coreea de Sud, Singapore);

• Eficientizarea activităţii de promovare a comerţului exterior şi reconfigurarea reţelei de reprezentare economică externă (diplomație comercială), în concordanță cu obiectivele de politică comercială a UE.

Termen: nu se prevede un termen

 

20 Programe pentru susținerea comerțului exterior:

1. PPE (Programul pentru promovare la export)

 

Va fi modificată legislația aferentă, astfel încât să fie eligibilă pentru finanțare nu doar participarea în format clasic, ci și participarea la evenimente de promovare a exportului în format virtual, să fie modernizate instrumentele deja existente și să fie introduse instrumente noi. Va fi prevăzută acceptarea în program a mai multor forme de organizare juridică a beneficiarilor. Vor fi digitalizate procesele administrative ale programului, astfel încât să fie facilitat accesul firmelor în faza de aplicare, dar și ulterior în procesul de decontare.

2. PINT (Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români)

 

Începând de anul următor vor fi acceptați în acest program beneficiarii care aplică pentru participarea la evenimente virtuale. Va fi optimizată platforma digitală de derulare prin automatizarea pe cât posibil a unor procese de verificare post-aplicare și mărirea bugetului pentru a putea finanța un număr mai mare de beneficiari.

3. PCER (Programul pentru cooperare româno-elvețian)

 

Vor fi demarate proiecte care au menirea de a continua și de a asigura sustenabilitatea Centrelor de Export înființate anterior în cadrul programului, precum și de replicare a experienței acumulate prin înființarea de centre noi și în alte regiuni ale țării. Între aceste proiecte se numără: Programul de instruire și certificare a exportatorilor în vederea însușirii cunoștințelor necesare pentru accesul la piețe, Proiectul pentru realizarea unei rețele naționale de centre de afaceri pentru export, ca un instrument de sprijin pentru exportatori și Proiectul creșterea competitivității la export a mediului de afaceri, care răspund nevoilor de dezvoltare instituțională a rețelei de sprijin pentru exportatorii români, precum și nevoilor de creștere a competitivității la export a firmelor românești. În ansamblu, PCER vizează reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, fiind implementat în România în baza Hotărârii Guvernului nr.1.065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian, având un număr estimat de 10.000 de IMM-uri beneficiare.

4. Program pentru investițiile mari în vederea stimulării capacității de export

 

Granturi pentru finanțarea investițiilor în companiile de export care antrenează un număr mare de furnizori locali, în lanțul de producție. Împrumuturi preferențiale pentru capital de lucru, cu subvenționarea 50% a ratei dobânzii. Criterii prioritare: crearea de locuri de muncă, plata la zi a taxelor și impozitelor, transfer tehnologic.

Termen: nu se prevede un termen

 

21 Măsuri pentru echilibrarea balanței comerciale a României, promovarea exportului și susținerea investițiilor incoming/outgoing:

1. Elaborarea unei strategii de comerţ exterior însoţită de propuneri de programe guvernamentale pentru întărirea capacităţii productive şi relansarea ramurilor economice care generează deficit comercial, prin atragerea resurselor financiare pentru realizarea de investiții în România (investitori din SUA, State Membre ale Uniunii Europene, state din Orientul Mijlociu, Japonia, Coreea de Sud, Singapore);

2. Relansarea activităţii de comerţ exterior, în contextul crizei generate de pandemia Covid- 19;

3. Creşterea și diversificarea exporturilor românești într-un ritm mai ridicat şi reducerea deficitului comercial, în special cu produse având valoare adăugată ridicată;

4. Consolidarea dialogului instituţional şi a mecanismelor de cooperare cu partenerii externi, în plan economic;

5. Eficientizarea activităţii de promovare a comerţului exterior şi reconfigurarea reţelei de reprezentare economică externă în raport cu strategia economică națională;

6. Consolidarea exporturilor pe pieţele tradiţionale;

7. Diversificarea destinaţiilor de export;

8. Diminuarea deficitului comercial;

9. Eficientizarea activităţii de promovare a exporturilor și atragerea de investiţii străine;

10. Operaţionalizarea şi eficientizarea Portalului de comerţ;

11. Crearea unei platforme interactive de postare a oportunităţilor de afaceri şi înglobarea unei baze de date a producătorilor şi exportatorilor români.

Termen: nu se prevede un termen

 

22 DEZVOLTAREA TURISMULUI

Obiective:

• Dezvoltarea destinațiilor turistice cu implicarea tuturor actorilor din turism prin încurajarea parteneriatelor dintre mediul privat și cel public la nivel de destinație, în vederea creșterii calității și performanței managementului destinațiilor turistice din România;

• Creșterea notorietății destinației turistice România, ca destinație turistică de calitate pe piața internațională a turismului;

• Reducerea sezonalității, creșterea duratei medii a sejurului și a gradului de fidelizare a turiștilor;

• Dezvoltarea tuturor formelor de turism din România, identificarea de noi oportunități de dezvoltare și stimularea creșterii circulației turistice interne și internaționale;

• Realizarea de investiții în turism;

• Simplificarea sistemului de autorizare în domeniul turismului, inclusiv pentru cele de tipul economiei colaborative;

• Asigurarea atât a protecției turiștilor cât și a operatorilor economici din industria de turism în situația unei crize;

• Digitalizarea serviciilor publice oferite de autoritatea publică centrală în domeniul turismului;

• Sprijinirea mediului antreprenorial în domeniul turismului.

 

Direcții de acțiune:

• Actualizarea cadrului legal privind dezvoltarea Organizațiilor de Management ale Destinațiilor (OMD) care să reglementeze forma de organizare și finanțare a acestora în scopul asigurării de bugete proprii din taxe specifice la nivelul destinațiilor și din programe naționale de finanțare, managementul participativ în cadrul acestora și profesionalizarea managementului de destinație printr-un parteneriat între mediul public și cel privat;

• Derularea de acțiuni de marketing atât în format tradițional cât și în mediul online, care să contribuie la creșterea notorietății destinației turistice România la nivel național și internațional;

• Identificarea unor nișe de turism unde România poate avea un avantaj comparativ și sprijinirea celor care au potențial dar nu sunt încă recunoscute și susținute prin politici publice în prezent;

• Actualizarea cadrului legal pentru continuarea și finanțarea programului de investiții în turism;

• Formularea și adoptarea strategiei naționale de dezvoltare și promovare a turismului, a unor noi strategii sectoriale precum și implementarea planurilor de acțiune aferente.

• Actualizarea cadrului legal privind sistemul de clasificare, atestare, licențiere și omologare în domeniul turismului, inclusiv în domeniul economiei colaborative, prin adaptarea acestuia la cerințele actuale;

• Elaborarea unui plan de gestionare a crizelor în domeniul turismului;

• Înființarea unei scheme de ajutor pentru operatorii economici care activează în domeniul balneoclimateric precum și a celor afectați de actuala criză sanitară;

• Adoptarea cadrului legal pentru acordarea primei de incoming în domeniul turismului;

• Actualizarea legislației specifice plajelor;

• Dezvoltarea de programe și proiecte în vederea promovării traseelor turistice;

• Realizarea unui sistem informatic de evidență a activității de turism din România;

• Eliminarea neconcordanțelor legislative în cazul stațiunilor balneare și turistice;

• Dezvoltarea formării în domeniul industriei de turism/ospitalitate prin impulsionarea învățământului dual și formarea profesională continuă de personal calificat;

• Implementarea unor proiecte pentru digitalizarea serviciilor publice în domeniul turismului;

• Crearea unui mediul fiscal prielnic dezvoltării și sprijinirii mediului antreprenorial în domeniul turismului.

 

Pachetul de stimulare a companiilor din turism

Program de investiții pentru stațiunile balneare românești

Program în 10 ani pentru modernizarea a 31 de stațiuni balneare. Se finanțează 50% din cheltuielile eligibile, până la maxim 200.000 euro, sub forma unei scheme de ajutor de stat de minimis.

Program de sprijin a sectorului de turism

Stimularea circulației turistice interne prin acordarea de tichete de vacanță, începând cu anul 2022, pentru salariații din sectorul bugetar și acoperirea contravalorii tichetelor de vacanță acordate de angajatorii din sectorul privat, în special pentru promovarea turismului rural și balnear; valoarea tichetelor de vacanță va fi de 1450 lei.

Program pentru Digitalizarea turismului – digitalizarea sistemului de evidență a turiștilor în România, cu respectarea normelor GDPR, pentru a dezvolta baza de date care să permită o mai bună țintire a promovării de țară pe categoriile/țările de interes.

Termen: nu se prevede un termen

 

23 Obiective:

Reformarea relației dintre administrație și mediul de afaceri pe baza următoarelor principii: debirocratizare și digitalizare; stabilitate și predictibilitate; costuri administrative cât mai reduse și servicii publice cât mai eficiente; infrastructura de conectare accesibilă; tratament egal și respectarea legii în relația cu operatorul economic; asigurarea cadrului legislativ și economic în vederea dezvoltării profesiilor liberale și a activității antreprenoriale pe cont propriu (PFA), inclusiv facilitarea accesului la finanțare.

Termen: nu se prevede un termen

 

24 Inițierea legii finanțării participative

 

Termen: nu se prevede un termen
25 Implementarea Serviciului Single Sign-on(SSO) la nivelul întregii administrații publice.

• Continuarea programelor și proiectelor aflate în implementare, precum și inițierea de programe și proiecte noi pentru digitalizarea serviciilor publice pe care instituțiile publice le oferă cetățenilor.

• Elaborarea planului național pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor României și asigurarea implementării acestuia, în colaborare cu sectorul privat și societatea civilă.

• Adoptarea semnăturii electronice la scară națională, odată cu implementarea proiectului SITUE (Sistemul de Interoperabilitate Tehnologică cu Statele Membre UE).

Termen: nu se prevede un termen

 

26 Continuarea aplicării tuturor formelor de sprijin și introducerea de mecanisme și instrumente noi pentru agricultură Măsuri susținute prin scheme de ajutor de stat pentru menținerea, perfecționarea si introducerea de programe noi în vederea asigurării predictibilității: ● Încurajarea consumului de produse autohtone; ● Sprijin privind sortarea, ambalarea, etichetarea pentru punerea pe piață a produselor agroalimentare de către producători agricoli și formele asociative cu rol economic (cooperative și grupuri de producători); ● Sprijin pentru asigurarea necesarului de material genetic pentru sectorul vegetal, animal și piscicol aflat în dificultate. Termen: nu se prevede un termen

 

27 Economie digitală – Transformarea digitală a economiei românești, cu un accent pe IMM- uri, care reprezintă 99% din companiile românești; Termen: nu se prevede un termen

 

 

Observăm că în Programul de guvernare 2021-2024 nu sunt prevăzute termene pentru implementarea proiectelor sau realizarea obiectivelor fiind primul program de guvernare în care nu se regăseşte niciun termen.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here