M.A.E. Combaterea traficului de persoane este o prioritate!

0
1738

103043Secretarul de stat pentru afaceri strategice, Dan Neculăescu, a avut ieri, 13 septembrie 2016, o întrevedere cu Reprezentantul Special și Coordonator OSCE pentru combaterea traficului de persoane, Amb. Madina Jarbussynova.

Comunicate M.A.E. - Întrevedere pentru combaterea traficului de persoane

Secretarul de stat Dan Neculăescu a apreciat contribuția Reprezentantului Special OSCE la sporirea profilului organizației în combaterea traficului de persoane și la dezvoltarea inițiativelor de cooperare cu alte organizații internaționale pentru contracararea acestui fenomen.

Secretarul de stat pentru afaceri strategice a precizat că activitatea de combatere a traficului de persoane continuă să reprezinte o prioritate pentru țara noastră. A arătat că, alături de existența unui cadru legislativ armonizat cu standardele internaționale în materie, este necesară o abordare cuprinzătoare și coordonată cu implicarea atât a instituțiilor de resort, cât și a societății civile. Dan Neculăescu a prezentat, în context, rolul și atribuțiile ce revin Ministerului Afacerilor Externe în prevenirea și combaterea acestui fenomen.

Amb. Jarbussynova a exprimat apreciere față de eforturile întreprinse de autoritățile române pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și în ceea ce priveşte respectarea de către România a angajamentelor asumate la nivel internațional.

Informații suplimentare:

Amb. Madina Jarbussynova a preluat funcția de Reprezentant Special și Coordonator OSCE pentru combaterea traficului de persoane în luna septembrie 2014.

Potrivit mandatului, Reprezentantul Special OSCE susține dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor în domeniul combaterii traficului de persoane de către statele participante OSCE, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de acestea.

În perioada 12-13 septembrie 2016, oficialul OSCE a efectuat o vizită de follow-up în România, cu scopul de a evalua progresul realizat de țara noastră în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane de la vizita anterioară, care avut loc în septembrie 2013.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: – HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României – HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor – HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here