Interes pentru angajarea asistată – serviciu specializat pentru stimularea ocupării și incluziunea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

0
967

 

Aceasta a fost principala concluzie a FORUMULUI NAȚIONAL „ANGAJAREA ASISTATĂ – PROVOCĂRI, SOLUȚII, PERSPECTIVE”, organizat de Fundația Health Action Overseas Romania (HAO), în cadrul proiectului transnațional Labour market Employment for young Adults with a Disability – LEAD, cofinanţat din EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Evenimentul a reunit reprezentanți ai unor instituții publice cu atribuții în domeniul politicilor din sfera dizabilității, furnizori publici si privați de servicii educaționale, sociale și de ocupare, specialişti în resurse umane din cadrul unor organizații şi companii care asigură/doresc să asigure un mediu de lucru incluziv, tineri cu dizabilități, dar și reprezentanți ai mass-media.

Angajarea asistată – soluție viabilă pentru integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii

„Am organizat acest Forum pentru a discuta concret și constructiv despre aplicarea pe scară largă a modelului de angajare asistată, ca soluție de integrare a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. De ce? Pentru că România există o nevoie acută de servicii de sprijin pentru persoanele cu dizabilități. Să nu uităm că în țara noastră sunt circa 850 de mii de persoane cu dizabilități și mai puțin de 8% dintre adulții din această categorie socială lucrează. De ce angajare asistată? Pentru că este un model de tip win-win, ce are la bază o strategie de parteneriat între angajat, angajator şi furnizorul de servicii de ocupare, și care a trecut cu succes proba timpului, atât pe plan internațional, cât și aici, în România. Este momentul să oferim cât mai multor persoane cu dizabilități care vor și pot să muncească șansa de a avea acces la acest serviciu”, a declarat Nicolae Dobrescu, director executiv HAO și managerul proiectului LEAD, în deschiderea evenimentului.

Grup de lucru public-privat pentru realizarea metodologiei de organizare a angajării asistate în țara noastră

Vești foarte bune au venit în cadrul Forumului de la Mihai Tomescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), care a vorbit despre demersurile concrete ale Autorității pe tema angajării asistate, structurate pe trei piloni: reglementare, finanțare și cultură organizațională. Astfel, președintele ANPDPD a anunțat că se așteaptă ca până la finele acestui an să fie aprobată în Camera Deputaților (Cameră decizională) propunerea legislativă care reglementează angajarea asistată și modalitațile în care poate fi sprijinit acest proces. În acest context, Mihai Tomescu a lansat o invitație publică organizațiilor neguvernamentale cu experiență în domeniu de a se implica, la nivelul unui grup de lucru, în realizarea metodologiei de organizare a angajării asistate în țara noastră. În ceea ce privește finanțarea, președintele ANPDP a anunțat negocierea unui program cu finanțare europeană, cu o componentă dedicată în valoare de 13 mil. euro. Referindu-se la cultura organizațională, Mihai Tomescu a subliniat rolul important pe care-l au organizațiile neguvernamentale în schimbarea modului în care este văzută persoana cu dizabilități pe piața muncii. “Prin eforturile dumneavoastră, prin evenimentele pe care le organizați, schimbați practicile de incluziune! Avem nevoie de sprijinul, de experiența și de implicarea dumneavoastră. Haideți să scriem împreună metodologia, modul în care vedeți dumneavoastră angajarea asistată în România! Haideți să o reglementăm, să finanțăm și să punem la lucru!”, a declarat președintele ANPDPD.

Despre importanța schimbării mentalității cu privire la dizabilitate și a colaborării tuturor factorilor implicați, atât din zona publică, cât și privată a vorbit și Răzvan Munteanu, de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, coordonatorul proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, care a transmis mesajul secretarului general al Agenției, Marcel Dumitru Miclău.

Angajarea asistată pe model EUSE, implementată cu succes în România în cadrul proiectului LEAD

O prezentare deosebit de bine primită de public a fost cea a lui Robert Elston, vicepreședinte al European Union of Supported Employment (EUSE) și director executiv al organizației Status Employment din Marea Britanie, partener expert în cadrul proiectului LEAD. Specialistul, cu o experiență de 40 de ani în domeniul angajării asistate, a punctat o serie de aspecte teoretice și practice privind aplicarea cu succes a acestui model. În context, a vorbit despre cei cinci pași ai angajării asistate și despre modul în care se lucrează cu persoana cu dizabilități, dar și cu angajatorul, pentru a se realiza integrarea cu succes, pe termen lung, a beneficiarului. Totodată, Robert Elston a dat detalii despre implicarea lui în activitatea EUSE, despre colaborarea cu echipa HAO în cadrul proiectului LEAD și despre sprijinul acordat implementării cu succes a angajării asistate în România, Lituania și Portugalia.

În ceea ce privește România, Alina Dobrescu, coordonator servicii ocupare în cadrul HAO, a precizat: „În cei patru ani de când Fundația noastră oferă în cadrul proiectului LEAD servicii de angajare asistată pe baza modelului EUSE am obținut rezultate deosebite din punct de cantitativ – practic am depășit cu aproape 100% toți indicatorii asumați în proiect –, cât mai ales calitativ, aspect asupra căruia ne-am concentrat atenția în mod deosebit. Cu suport adecvat, tinerii noștri beneficiari au reușit să-și menţină pe termen lung locul de muncă, să evolueze și să devină astăzi membri respectați ai comunității.”

Potrivit Alinei Dobrescu, 69% dintre contractele de muncă încheiate au fost pe durată nedeterminată și doar 31% pe durata determinată (procent influențat de faptul că o parte a beneficiarilor noștri sunt încă elevi și pot lucra doar pe timpul verii). În ceea ce privește gradul de dizabilitate al tinerilor angajați, la 57% este accentuat, iar la 36%, mediu. Din punct de vedere al tipului de dizabilitate, cei mai mulți au dizabilitate mentală (43%) și neuropsihică (25%). Beneficiarii noștri muncesc în principal ca: lucrător comercial, lucrător în bucătărie, manipulant marfă, ambalator, asamblare piese, muncitor necalificat.

Cazuri de succes – în București și în țară

O secțiune specială a fost dedicată prezentării unor cazuri de succes. De exemplu, participanții au avut ocazia să o cunoască pe Diana, beneficiară a proiectului LEAD, angajată cu program normal la Pizzeria San Marco din Constanța și să afle de la Elisabeta Novac, reprezentanta acestui angajator, cum este perceput procesul de angajare asistată din perspectiva unei companii care colaborează de patru ani cu echipa noastră. “Ștefan, primul nostru angajat datorită colaborării cu HAO, lucrează și acum la noi, a fost promovat și este un membru valoros al echipei noastre”, a precizat Elisabeta Novac.

Aceste intervenții au completat în mod fericit prezentările realizate de colegii noștri din organizații neguvernamentale care lucrează cu persoane cu dizabilități. Panelul a fost deschis de Gabi Comănescu, director Program Angajare și Dezvoltarea Resurselor Umane în cadrul Fundației “Motivation” România, Fundație cu 27 de ani de experiență în programe derulate în beneficiul copiilor și adulților cu dizabilități. Prezentarea directorului de Program de la Motivation a fost urmată de expunerea Dalinei Coșariu, asistent social la Fundația “Pentru Voi”, organizaţie neguvernamentală care oferă servicii comunitare în parteneriat cu Consiliul Local şi Primăria Municipiului Timişoara şi care militează pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi de dezvoltare, Fundație cu o activitate de 27 de ani, marcată de o serie de premiere, dintre care amintim introducerea primului servciu de angajare asistată pentru persoane cu dizabilități intelectuale, în 1999. Sesiunea a fost încheiată de Cristina Geană, consilier vocațional în cadrul Asociației Pro Act Suport, care a vorbit despre experiența echipei Asociatiei, care lucrează de 11 ani cu adulți cu dizabilități intelectuale și cu probleme de sănătate mintală, proveniți din instituții.

 

Informaţii de background

Despre proiectul LEAD

Proiectul „Labour market Employment for young Adults with a Disability – LEAD”, cofinanţat din EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, se adreseaza: tinerilor cu dizabilităţi, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 29 de ani; părinţilor şi aparţinătorilor tinerilor cu dizabilităţi; companiilor; specialiştilor şi furnizorilor de servicii de angajare asistată. LEAD este derulat de un consorţiu transnaţional condus de către Fundatia Health Action Overseas România (HAO), din care mai fac parte parteneri din alte 3 ţări: Valakupiai Rehabilitation Centre (Lituania), Consultis – Consultoria Empresarial, Unipessoal Lda. (Portugalia) şi Status Employment (Marea Britanie), în calitate de partener expert.

Despre HAO

De peste 25 de ani, echipa Fundaţia Health Action Overseas România (HAO) susţine tinerii cu dizabilităţi din instituţii ale statului să se integreze în societate. Îi sprijină să-şi dezvolte abilităţile de care au nevoie pentru a duce o viaţă pe deplin independentă, să-şi facă prieteni, să găsească un loc de muncă. De asemenea, lucrează în comunitate cu tinerii cu dizabilităţi, cu părinţii şi aparţinătorii acestora, dar şi cu firme, dezvoltând programe de angajare asistată. (https://www.hao.org.ro/ro/)

Despre EEA and Norway Grants

EEA and Norway Grants reprezintă contribuția Islandei, Liechtenstein-ului și Norvegiei către o Europă ecologică, competitivă și favorabilă incluziunii.Există două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa,și consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări membre ale Uniunii Europene, din Europa Centrală și de Sud și țările baltice. Cele trei țări donatoare cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE). Ţările donatoare au oferit 3,3 miliarde de euro prin scheme de subvenții consecutive între 1994 și 2014. Pentru perioada 2014-2021, EEA and Norway Grants se ridică la 2,8 miliarde de euro. Prioritățile pentru această perioadă sunt: inovația, cercetarea, educația și competitivitatea; incluziunea socială, ocuparea în rândul tinerilor și reducerea sărăciei; mediul, energia, schimbările climatice și reducerea emisiilor de carbon; cultura, societatea civilă, buna guvernare șidrepturile fundamentale; justițiași afacerile interne. (www.eeagrants.org)

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here