INFORMARE Oficiul National al Registrului Comertului

0
703

I. In data de  30 martie 2012 pe site-urile Ministerului Justitiei si Oficiului National al Registrului Comertului s-au publicat, in conformitate cu articolul 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si Nota de Fundamentare.

Scopul Proiectului de Hotarare a Guvernului este de simplificare a procedurilor de inregistrare in registrul comertului, prin aplicarea de taxe si tarife unice pentru inregistrarea in registrul comertului, care asigura:
–  crearea premiselor pentru plata on-line, utilizand cardul bancar prin Sistemul Național Electronic de Plata Online (SNEP);
– eliminarea timpilor alocati pentru calcularea, la ghiseu, a contravalorii serviciilor prestate; actualmente stabilirea exacta a taxelor si tarifelor fiind realizata numai prin intocmirea notelor de calcul, achitarea fiind efectuata dupa emiterea notelor de calcul. Prin introducerea noului sistem notele de calcul vor fi generate de sistemul informatic numai pentru verificare;
– sistemul prezinta predictibilitate ceea ce ii permite operatorului economic sa stabileasca o prognoza fidela a cheltuielilor legate de inregistrarea in registrul comertului atat la momentul constituirii cat si in cursul derularii afacerii.

Initiatorii Proiectului de Hotarare a Guvernului nu si-au propus grevarea suplimentara a comerciantilor, noile taxe si tarife unice fiind determinate prin insumarea contravalorii serviciilor prestate si a comisioanelor percepute pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru alte institutii asa cum au fost prevazute in HG nr.113/2010, si au avut in vedere ca baza de calcul incasarile si numarul de inregistrari din anul 2011. Cresterea veniturilor la bugetul de stat pentru urmatorii 5 ani cu un procent anual de 5% fata de anul anterior, se bazeaza exclusiv pe cresterea numarului de operatiuni de inregistrare previzionate.

II. Exemple de taxe de inregistrare in registrul comertului percepute numai pentru operatiunile de inregistrare in registrul comertului:
in sistemul actual de taxare

Inregistrarea unei persoane fizice, costul este de 90 lei si este compus din: inmatriculare – 30 lei; obtinere CUI – 10 lei; obtinere cazier fiscal – 10 lei; transmitere declaratii catre autoritati  – 10 lei; eliberarea certificatului constatator – 30 lei.

Inregistrarea unei persoane juridice, cu un singur asociat si cererea de autorizare pentru 2 obiecte de activitate este de 244,95 lei si este compus din: verificare unicitate sediu – 10 lei; verificare unicitate asociat unic – 10 lei; inmatriculare – 120 lei; obtinere CUI – 10 lei; certificat constatator Lg.359/2006 (2ex.) – 60 lei; transmitere declaratii catre autoritati – 10 lei; transmitere publicare acte in Monitorul Oficial – 10 lei; obtinere cazier fiscal – 10 lei; indrumare prealabila – 4,95 lei.

Pentru o mentiune simpla, respectiv modificarea obiectului principal de activitate taxa este  50 lei, compusa din: taxa mentiune – 30 lei; comision transmitere acte la Monitorul Oficial – 10 lei; taxe preschimbare certificat – 10 lei

Mentiune simpla, respectiv extinderea obiectului principal de activitate, taxa este 40 lei compusa din: taxa mentiune – 30 lei; transmitere acte la Monitorul Oficial – 10 lei.

Pentru o mentiune complexa, cu minimum de modificari, respectiv o cesiune parti sociale/numire/ administrator/ schimbare obiect principal de activitate taxa este 220 lei, compusa din: taxa cesiune (asociati/actionari/participare la profit si pierderi), actualizare act constitutiv + 1 eveniment – 160 lei; completare obiect de activitate – 30 lei; transmitere acte la Monitorul Oficial – 10 lei; obtinere cazier fiscal pentru un asociat – 10 lei; preschimbare certificat in mod curent – 10 lei.        

Din exemplele enumerate rezulta ca, per ansamblu, nu sunt cresteri ale cuantumului taxelor pentru operatiunile de inregistrare in registrul comertului.

Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale incaseaza in afara taxelor de inregistrare in registrul comertului tarife pentru serviciile prestate de alte institutii (Monitorul Oficial, ANAF, UNPIR,etc.) acestea ramanand
neschimbate.

Cuantumul taxelor si tarifelor percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunile efectuate la registrul comertului este neschimbat inca din anul 2004 cand, prin HG nr.913/2004, s-au stabilit taxele si tarifele aferente operatiunilor de inregistrare in registrul comertului. Insa, in perioada 2007 – 2012, prin comasare sau eliminare numarul taxelor si tarifelor s-a redus de la 27 la 11 asa cum reiese din proiectul de Hotarare a Guvernului.

III. Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale va fi inclus pe Agenda de lucru a Guvernului in perioada urmatoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here