Important de la City Insurance

0
1397

Cererile de plată a asiguraților City Insurance pot fi depuse până cel mai târziu 20 iulie 2022 la Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA), a anunţat vineri instituția, după ce falimentul City Insurance a rămas definitiv prin decizia instanţei.

Dacă dreptul de creanţă s-a născut însă ulterior datei de 20 iulie 2022, termenul de 90 de zile curge de la data la care s-a născut dreptul, conform art. 14 alin. (1) din Legea nr.213/2015, spune un comunicat al FGA.

FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar către petenții care au depus cereri de plată și care au dosarele complete. Plata despăgubirilor se va face în limita a 500.000 lei pentru fiecare creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în faliment

Legea nr. 213/2015 actualizată spune la Art. 14 că orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată Fondului de garantare a asiguraţilor, dar nu mai târziu de 90 de zile calculate fie de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drepturi.

Detaliile procedurii

FGA înregistrează şi soluţionează cererile de plată, în ordinea primirii.

Creditorii de asigurare pot verifica stadiul soluţionării cererilor de plată înregistrate, online, pe site-ul FGA. FGA va continua să instrumenteze cererile de deschidere dosare daună primite pentru evenimente produse înainte de 11 mai 2022-inclusiv.

Fondul recomandă creditorilor de asigurări ale căror dosare de daună nu au fost încă deschise sau finalizate prin depunerea unei cereri de plată, să depună Anexa 10-cerere de plată, până la împlinirea termenului limită de depunere, 20 iulie 2022 sau maxim 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă, dacă acesta s-a născut ulterior datei rămânerii definitive a falimentului, respectiv 20 aprilie 2022.

Ulterior deschiderii dosarului de daună sau efectuării reparaţiei, creditorii de asigurări au posibilitatea de a completa documentaţia depusă deja la FGA.

Cererile de plată-Anexa nr. 10 se pot transmite, într-una dintre variantele, respectiv online: https://www.fgaromania.ro/cerere-de-plata-privind-acordarea-despagubirilorindemnizatiilor; email: [email protected]; adresă poştală: Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, Bucureşti; orice alte mijloace care asigură transmiterea textului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here