Guvernul pregateste o noua schema de ajutor de stat, pana in 2020

0
722
ajutor-financiar-calcule

Guvernul a pregatit o noua schema de ajutor de stat, care sa fie aplicata pana la sfarsitul anului 2020, de care vor beneficia doar un numar deja estimat de 150 companii, investitiile initiale fiind astfel ajutate doar daca valoarea minima se ridica la 20 milioane euro si sunt pastrate cinci ani.

Noua schema de ajutor de stat va avea ca obiectiv stimularea doar a investitiilor cu impact major in economie, informeaza Mediafax.

in baza schemei, costurile aferente realizarii, respectiv achizitionarii, dupa caz, de active corporale si necorporale vor fi considerate cheltuieli eligibile. Astfel, costurile cu active corporale si necorporale aferente investitiei initiale vor fi finantate de stat sub forma de sume nerambursabile, in limita intensitatii maxime admise.

Prin active corporale se va intelege acele active asociate investitiei initiale reprezentate de constructii noi de orice tip, instalatii tehnice, masini si echipamente, iar prin active necorporale cele asociate investitiei initiale constand in transfer de tehnologie prin achizitionarea de drepturi de proprietate intelectuala referitoare la brevete de inventie, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate.

Investitie initiala va fi considerata investitia in imobilizari corporale si necorporale aflate in acelasi perimetru, legate de infiintarea unei unitati noi, extinderea capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati existente sau o schimbare fundamentala in procesul general de productie din cadrul unei unitati existente.

Activele corporale si necorporale trebuie insa sa indeplineasca cumulativ o serie de conditii de eligibilitate, respeciv trebuie sa fie exploatate exclusiv de intreprinderea beneficiara de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investitiei pentru care s-a solicitat finantarea, trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au calitatea de intreprinderi partenere sau legate cu intreprinderea beneficiara de ajutor de stat si trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii beneficiare de ajutor de stat, pentru a ramane asociate investitiei pentru care s-a acordat finantarea pe o perioada de minimum cinci ani de la finalizarea investitiei.

De acest ajutor de stat vor putea beneficia doar companiile care indeplinesc cumulativ, la data inregistrarii cererii, o serie de criterii de eligibilitate, respectiv sunt inregistrate potrivit Legii societatilor comerciale, nu inregistreaza debite restante la buget, nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate”, nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii, nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii, nu au inchis o activitate identica sau similara in spatiul economic european in ultimii doi ani anteriori inregistrarii cererii si, la momentul inregistrarii cererii, nu au planuri concrete de a inchide o astfel de activitate intr-o perioada de doi ani dupa finalizarea, in regiunea in cauza, a investitiei initiale.

Companiile in activitate vor putea beneficia de ajutor de stat daca au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egala cu 1% in ultimul exercitiu financiar incheiat si au capitalurile proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat.

Companiile nou-infiintate vor primi ajutor de stat daca au capital social subscris varsat in valoare de minimum 100.000 lei si nu apartin unor actionari care detin sau au detinut in ultimii doi ani anterior datei inregistrarii cererii o alta firma inregistrata conform Legii societatilor care desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care solicita finantare.

in acelasi timp, insa, Guvernul va stabili ca investitiile initiale realizate de companii in cadrul schemei trebuie sa indeplineasca cumulativ o serie de criterii de eligibilitate, si anume sa aiba o valoare totala de minimum 88 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 20 milioane euro, sa-si demonstreze eficienta economica si viabilitatea pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia conform planului de afaceri, sa genereze contributii la dezvoltarea regionala, prin plata de taxe si impozite la bugetul consolidat al statului si la bugetele locale, pentru perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia, precum si sa genereze un efect multiplicator cuantificabil in economie prin antrenarea si a altor investitii conexe si dezvoltarea furnizorilor locali de produse si servicii din regiune.

in 2008, Guvernul hotarase, printr-o schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile valabila pana in 2013 inclusiv, ca valoarea investitiei initiale pentru care poate fi acordat un astfel de ajutor poate porni de la 5 milioane euro.

Companiile vor fi obligate sa inceapa investitia pentru care au solicitat finantare in termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului si sa mentina investitia initiala realizata in stare de functionare pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data finalizarii.

Valoarea maxima a cheltuielilor care vor putea fi considerate eligibile aferente constructiilor este 1.650 lei/mp arie desfasurata, respectiv echivalentul a aproximativ 375 euro/mp arie desfasurata, iar valoarea minima a fiecarui activ corporal de tipul instalatii tehnice, masini si echipamente ce va putea fi considerat eligibil este de 44.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10.000 euro.

Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu vor putea depasi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investitiei.

Ajutorul de stat va fi platit in perioada 2015-2023, in baza acordurilor pentru finantare emise, in limita bugetului anual alocat schemei. Bugetul maxim al schemei este de 2,7 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii, iar bugetul anual maxim va fi de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.

Numarul total estimat al firmelor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in baza schemei este de 150, se arata in document.

Ajutorul de stat va fi acordat companiilor prin alocari de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor, sub forma de sume nerambursabile, in raport de cheltuielile eligibile si in limita intensitatii maxim admisibile.

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care va putea beneficia o companie, in cadrul schemei, in raport de cheltuielile eligibile, va fi, pentru regiunea Bucuresti, echivalentul in lei a 11,25 milioane euro, pentru perioada 2014-2017, si echivalentul in lei a 7,5 milioane euro, pentru 2018 – 2020, in timp ce pentru regiunile Vest si Ilfov acest nivel maxim va fi echivalentul in lei a 26,25 milioane euro.

Pentru regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, nivelul maxim al ajutorului de stat va fi echivalentul in lei a 37,5 milioane euro.

Intensitatea bruta a ajutorului de stat regional, raportat la cheltuielile eligibile, nu va putea depasi 15% (pentru perioada 2014-2017) si 10% (2018-2020) pentru regiunea Bucuresti, 35% pentru regiunile Vest si Ilfov si 50% pentru regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia.

Un proiect unic de investitii nu va putea fi divizat in mai multe subproiecte in scopul de a beneficia de ajutor de stat in valoare mai mare decat valoarea maxima prevazuta pentru proiectele mari de investitii.

Ajutorul de stat solicitat nu va putea depasi valoarea totala a contributiilor la dezvoltarea regionala aferente investitiei pentru care se solicita finantarea.

in cazul in care compania solicitantǎ demareaza investitia anterior primirii acordului pentru finantare, intreaga investitie nu este eligibila.

Regulile vor fi aplicate ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu exceptia celor acordate in sectorul pescuitului si acvaculturii, in sectorul productiei primare de produse agricole, in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive si celor care favorizeaza activitatile din sectorul siderurgic, sectorul carbunelui, sectorul constructiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor si al infrastructurii conexe, si sectorul energiei si al infrastructurii pentru aceasta.

Guvernul arata ca, prin noua schema de ajutor de stat, se intentioneaza stimularea realizarii de investitii in active fixe de inalta tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adaugata mare, pentru piata interna si export

in document se mai arata ca, in perioada 2007-30 iunie 2014, pe ansamblul celor cinci scheme de ajutor de stat, Ministerul Finantelor a emis acorduri pentru finantare in valoare de peste 738 milioane euro pentru sustinerea unor proiecte de investitii in valoare de peste 2,4 miliarde euro, care au generat aproximativ 23.000 de noi locuri de munca.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here