EVOLUȚIA PREȚURILOR PRODUCȚIEI INDUSTRIALE ÎN LUNA DECEMBRIE 2019

0
1126
BUCHAREST, ROMANIA - JUNE 14, 2018: Workers on a construction site

  • În luna decembrie 2019, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 0,3% faţă de luna noiembrie 2019.
  • În luna decembrie 2019, comparativ cu luna decembrie 2018, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 3,9%.

Grafic: Indicele anual al preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă (%)

Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

Tabelul 1: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă

Indicele preţurilor producţiei industriale Dec. 2019

faţă de:

Noi. 2019 Dec. 2018
Total 100,31 103,92
Piaţa internă 100,54 104,38
Piaţa externă 99,90 103,13

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

Tabelul 2: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe marile grupe industriale

Indicele preţurilor producţiei industriale Dec. 2019

faţă de:

Noi. 2019 Dec. 2018
Total 100,31 103,92
Industria bunurilor intermediare 99,94 100,95
Industria bunurilor de capital 100,28 104,44
Industria bunurilor de folosinţă îndelungată 100,41 104,38
Industria bunurilor de uz curent 100,88 105,62
Industria energetică 100,28 105,48

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

Tabelul 3: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe secţiuni şi diviziuni CAEN Rev. 2

Indicele preţurilor producţiei industriale Dec. 2019

faţă de:

Noi. 2019 Dec. 2018
Total 100,31 103,92
Industria extractivă 100,18 96,78
Extracţia cărbunelui superior şi inferior c c
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 100,45 91,03
Extracţia minereurilor metalifere c c
Alte activităţi extractive 99,64 104,49
Activităţi de servicii anexe extracţiei 99,84 105,75
Industria prelucrătoare 100,15 103,82
Industria alimentară 101,39 106,59
Fabricarea băuturilor 100,05 104,24
Fabricarea produselor din tutun 99,99 99,73
Fabricarea produselor textile 100,49 100,52
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 100,48 105,12
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 99,61 103,16
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 99,84 99,52
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 99,93 99,84
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 100,03 99,19
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 98,25 108,97
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 101,11 101,31
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 99,74 109,78
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 99,98 101,69
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 100,32 107,41
Industria metalurgică 99,92 95,39
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 100,14 103,07
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 100,28 105,89
Fabricarea echipamentelor electrice 99,21 98,86
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte 100,06 100,72
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 100,29 105,41
Fabricarea altor mijloace de transport 101,53 107,25
Fabricarea de mobilă 100,44 105,49
Alte activităţi industriale n.c.a. 100,15 106,10
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 100,03 102,25
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 101,15 106,28
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 101,15 106,28
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 100,24 103,62
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 100,24 103,62

c – date confidenţiale

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

Informaţii suplimentare:

Datele pentru luna noiembrie 2019 sunt rectificate, iar datele pentru luna decembrie 2019 sunt provizorii.

Pentru interpretarea corectă a indicatorului, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage.

Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia Buletin statistic de preţuri.

Următorul comunicat de presă referitor la preţurile producţiei industriale va apărea la data de 3 martie 2020.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here