ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A JUDETULUI CLUJ PENTRU PERIOADA 2014-2020

0
846

Ministerul Administratiei si Internelor, Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Cluj au semnat Contractul de finantare nr. 211 din 02.11.2011 in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, aferent proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului Cluj pentru perioada 2014-2020.”

Proiectul se desfasoara pe o durata de 12 luni si are ca obiectiv general cresterea calitatii deciziilor in administratia publice de la nivelul judetului Cluj, prin dezvoltarea competentelor de formulare de politici publice, de planificare strategica si de dezvoltare de parteneriate inter-institutionale, precum si a instrumentelor de fundamentare a initiativelor de politici publice.
Obiectivele specifice sunt:
Organizarea unor sesiuni de instruire in domeniul „Planificare Strategica”, „Formularea politicilor publice”, „Dezvoltarea de parteneriate inter-institutionale”, la care vor participa functionari publici/personal contractual al institutiilor administratiei publice locale si al structurilor administratiei publice centrale din judetul Cluj;
 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a judetului Cluj pentru perioada 2014-2020, care va deveni un instrument relevant de planificare a initiativelor de politici publice pentru urmatoarea perioada de programare europeana ;
Dezvoltarea unui portofoliu de proiecte prioritare la nivel judetean, pentru perioada de programare 2014-2020, pe o baza participativa si plecand de la nevoile reale de dezvoltare ale judetului.

Rezultate estimate:
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului Cluj pentru perioada 2014-2020 si realizarea unui portofoliu de proiecte;
6 sesiuni de instruire si 5 ateliere de lucru, cu 35 de participanti, pe diferite teme: „Dezvoltarea de parteneriate”, „Planificare strategica”, „Dezvoltare Durabila”,  „Egalitatea de ?anse”, „Politici publice” ;
7 analize SWOT si 2 rapoarte de cercetare;
1 nucleu de planificare strategica si proiectare la nivel judetean functional.
Bugetul total al proiectului este in valoare de 682.851,24 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 669,194.22 lei, reprezentand 98 % din valoarea eligibila. Cofinantarea beneficiarului este in valoare de 13,657.02 lei, adica 2% din valoarea eligibila a proiectului.
Beneficiarii directi ai rezultatelor proiectului sunt institutii de la nivelul administratiei publice centrale si locale, inclusiv servicii deconcentrate, cu sediul sau cu aria de competenta in judetul Cluj, in activitatile prevazute fiind implicati functionari publici si personal contractual al acestor institutii.

 

 

 

Persoana de contact:
Mariana Ratiu – manager de proiect
Director executiv, Consiliul Judetean Cluj
Tel: 0264/503337
e-mail: [email protected]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here