DRUID lansează Aplicațiile de Business Conversaționale pentru eliberarea întregului potențial al relației simbiotice dintre oameni și tehnologie

0
924
Londra, 25 octombrie 2022. DRUID anunță lansarea aplicațiilor de business conversaționale (Conversational Business Applications sau CBA) o nouă categorie pe piața soluțiilor de AI conversațional sub forma unei platforme care se integrează cu orice sistem tehnologic existent într-o companie pentru a oferi cea mai naturală experiență angajaților și clienților. Astfel, DRUID îmbină capabilitățile esențiale ale tehnologiei de AI conversațional cu automatizări complexe pentru a oferi o conexiune perfectă cu sistemele utilizate în companii și cu tehnologiile RPA pentru a automatiza realizarea naturală a task-urilor de business.

„Asistenții virtuali bazați pe AI conversațional devin, treptat, o componentă esențială a mediilor de business din diferite industrii, iar eficiența crescută și economiile de costuri ce derivă din implementarea lor sunt incontestabile. Cu toate acestea, suntem convinși că acesta reprezintă doar începutul. Valoarea pentru companii constă în valorificarea adevăratului potențial al acestei tehnologii, folosite nu doar pentru a livra extensii conversaționale pentru aplicațiile existente, ci pentru a crea adevărate Aplicații de Business Conversaționale, care să acopere de la început la final toate procesele dintr-o anumită zonă de activitate. Această nouă abordare presupune o conexiune mai strânsă între om și tehnologie – într-o relație simbiotică – prin care provocările din business sunt rezolvate corect și în timp real”, explică Liviu Drăgan, CEO DRUID.

Aplicațiile de Business Conversaționale DRUID înseamnă îmbunătățirea abilităților tehnologice ale soluțiilor de AI conversațional de a înțelege contextul de afaceri, de a declanșa acțiuni inteligente și de a interacționa cu utilizatorii. Unul dintre cele mai semnificative beneficii ale schimbării majore de direcție a DRUID este acela că un asistent virtual inteligent DRUID poate fi aplicat în orice mediu tehnologic existent, fără a le impune companiilor să-și înlocuiască investițiile anterioare, indiferent că este vorba de sisteme ERP sau CRM, implementări RPA sau alte procese digitale.

Abordarea DRUID presupune creșterea capacității acestor sisteme prin adăugarea unui strat conversațional care să le apropie de utilizatori și să le facă mai ușor de utilizat în contexte multi-canal (chat conectat, mobil, website etc.), crescând eficiența realizării task-urilor zilnice. Aplicațiile de Business Conversaționale DRUID pot fi aplicate în orice mediu tehnologic și în orice segment de activitate, oferind în același timp o platformă low-code/no-code care le permite chiar și utilizatorilor fără cunoștințe de IT extinse să construiască și să implementeze automatizări și aplicații pentru orice proces din companie. Mai mult, aceiași utilizatori pot alege din sute de configurații predefinite disponibile în biblioteca de soluții a companiei.

Începând cu DRUID 5.0 Symbiosis, clienții DRUID vor avea acces și la un nou element, numit Digital Workspaces. Astfel, utilizatorii din companie vor avea acces în camere virtuale specializate pe anumite subiecte de business, cum ar fi, spre exemplu, HR sau vânzări, unde un asistent inteligent DRUID le va oferi suport non-stop, răspunzând la întrebări, realizând task-uri, declanșând automatizări RPA, colectând și prezentând date relevante de business, sau chiar recomandând cele mai bune acțiuni viitoare.

În plus, DRUID oferă acum o suită mai cuprinzătoare de indicatori de performanță, cu peste 50 de KPI personalizabili care pot fi comandați și grupați în diferite forme pentru a oferi informații instantaneu. Platforma DRUID poate transforma milioane de interacțiuni zilnice în sute de valori, diagrame și tabele preconfigurate, reflectând rezultatele de afaceri și rentabilitatea investiției. Abilitățile de analiză le pot indica utilizatorilor sursa datelor și îi pot sprijini în luarea de decizii mai bune. În plus, tabloul de bord sugerează acțiuni și le permite utilizatorilor să identifice și să rezolve rapid și corect problemele la sursă.

DRUID este o platformă end-to-end pentru construirea de aplicații de business conversaționale bazate pe inteligență artificială, aplicații concepute pentru a-i ajuta pe angajați să atingă următorul nivel de productivitate și pentru a crea o experiență totală pentru clienți în cel mai intuitiv mod. Asistenții virtuali inteligenți DRUID permit interacțiuni rapide, personalizate, susținute pe o multitudine de canale diferite și hiper-automatizate, disponibile în limba fiecărei organizații datorită capacității de a se integra cu orice sisteme enterprise și tehnologii RPA existente. Începând cu 2018, DRUID își construiește mod activ viziunea de a oferi fiecărui angajat un asistent virtual inteligent, creând o rețea globală extinsă de parteneri, printre care și UiPath, și deservind peste 150 de clienți din întreaga lume.

DRUID Conversational Business Applications to unleash the full potential of a symbiotic relationship between people and technology

London, 25th of October 2022. DRUID launches Conversational Business Applications (CBA), a new market solution category that moves beyond conversational AI as a technology tool towards a platform that integrates with any existing enterprise system to deliver the most natural employee and customer experience. Thus, DRUID combines the powerful benefits of conversational AI with complex automations to provide a seamless connection to enterprise systems and RPA technologies and enable the natural, automatic completion of business tasks.

„Conversational AI assistants are gradually becoming ubiquitous in business environments across different industries, with undeniable efficiency and cost gains. At DRUID, we believe that this is only the beginning. The true value for companies resides in capitalizing on this technology’s potential to build real, end-to-end Conversational Business Applications rather than just conversational extensions for existing applications. This new approach implies a closer connection between the users and technology to create a symbiotic relationship that understands and seamlessly solves business challenges in real-time”Liviu Dragan, DRUID CEO, explains.

DRUID’s CBA approach effectively means enhancing conversational AI’s technological abilities with the power to understand the business context, trigger intelligent actions, and interact with users to deliver real value to businesses, employees, and customers. One of the most significant benefits of DRUID’s major shift in direction is that it can be applied in any existing tech environment without requiring companies to replace previous investments, such as ERP or CRM systems, RPA deployments, or other digital processes.

 

DRUID Conversational Business Applications augment these systems’ capabilities and benefits with a conversational layer that brings them closer to users and makes them easier to use in multimodal experiences (connected chat, mobile, web, etc.) to streamline the successful completion of any business task. In addition to being technology and industry-agnostic, DRUID CBA provide a unified low-code/no-code platform that enables users without extensive IT knowledge to build and deploy comprehensive automations. For a quick start, knowledge workers can choose from hundreds of pre-built configurations available in the company’s solutions library.

 

DRUID Digital Workspaces will also be available as a one-of-a-kind capability beginning with the Symbiosis release. Thanks to it, employees will be able to enter dedicated virtual rooms specialized in various business topics, like HR or sales, to name a few, where they will be fully assisted by a DRUID intelligent companion ready to answer their questions, complete business tasks, trigger RPA automations, collect, present relevant business data, and even recommend the best course of action.

Furthermore, DRUID now provides a more comprehensive suite of analytics, with over 50 customizable KPIs that can be ordered and grouped across more than ten dimensions to provide on-the-spot conversation insights and understanding. DRUID platform can transform millions of daily interactions into hundreds of precalculated metrics, charts, and tables, including business results and ROI for significant performance improvements. The chat transcript is analyzed, computed, and produces precalculated metrics that can be easily drilled down to understand the data source and act as a support for better and faster business decisions. Furthermore, the dashboard suggests actions and enables users to quickly identify and correctly resolve issues at their source.

***

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here