Digitalizarea în mediul de business din Româniaîn 2019 – studiu de perceptie

0
1315

Angajații, liderii în adoptarea tehnologiilor digitale în companii

 

 

 

Transformarea digitală în mediul de business din România este un proces continuu de adoptare și adaptare, 66% dintre respondenții studiului considerând-o un demers cu un impact pozitiv.

 

Ipsos, cea mai mare companie de cercetare de piață online din România și Internet & Mobile World, proiect al grupului Universum Events, prin „Raportul de digitalizare a pieței de business din România (2018, 2017)” arată percepția românilor, specialiști și manageri din companii cu cifră de afaceri de până la 5 milioane de euro, asupra gradului de digitalizare și a schimbărilor reflectate la nivel de business și în automatizarea proceselor, ce sectoare au nevoie de îmbunătățiri și care este impactul digitalizării la scară largă asupra mediului de business privat.

 

 

Angajații, liderii în adoptarea tehnologiilor digitale la birou

 

Conform studiului, liderii in asimilarea si implementarea tehnologiilor digitale in companiile romanesti sunt angajații din departamentele de IT și marketing, urmați de CEO șimanagementulcompaniei, încomparație cu altețări din Europa, precum Franța, Germania, UK, undeprocesul de digitalizareîncepe cu CEO șimanagementulcompaniilorșiesteextinscătreangajați. Aproximativ 60% dintrerespondențiconsiderăcăprocesul de digitalizareîncompaniileîn care lucreazăestemaidegrabăunul autodidact, aceștiacăutândșiimplementând la nivel individual tehnologiidigitale care săîiajuteînoptimizareaactivitățiizilniceprofesionale.

Chiar dacă CEO și managerii din companii nu par a fi primii promotori ai digitalizării businessului, același studiu arată faptul că peste 89% dintre respondenți au observat creșterea interesului top managementuluifață de asimilareasistemelordigitaleșiimplementarealorînbeneficiulcompaniilor pe care le conduc:

 

“Înultimii 4 ani am remarcat un interes din ceîn cemaicrescut din parteamanagerilorcompaniilorromâneștiîn a interacționași a înțelege cum îipoateajutadigitalizareaîndezvoltareabusinessului pe care îlconduc, fapt pe care îlresimțimprincreștereagradului de participare a CEO și a persoanelor de decizie din companii la evenimentele de profil pe care le organizăm, alături de profesioniști din Marketing, IT, E-commerce din toateindustriile”,menționează Alexandru Măxineanu, Universum Events, Project Manager al evenimentului Internet & Mobile World, aflat la a 8-a ediție, cu aproape 10.000 de participanți.

 

De asemenea, impactulpozitiv al digitalizării se observășiîncreștereagradului de dezvoltare de soluțiidigitalecustom(29%), care depășește cu douăpuncteprocentualeachiziționarea de tehnologiidigitaleimplementate la scarălargăîndiferiteindustrii la nivelmondial. Raportulreușeștesăcreionezeși un top al proceselordigitale care vorimpactasectorulprivat din România, concentrândastfelșibugete de investițiiînurmătorii 3 ani: automatizareaproceselor (62%), urmată de Big Data & Cloud (56%) șianalizapredictivă (55%).

 

Întrebațidespregradul de maturitatedigitală a companieiîn care activează, 30%dintrerespondențiconsiderăcămediulprofesionalîn care îșidesfășoarăactivitateaesteînstadiul de “evaluator digital”, adicăîmbrățișează cu pașimărunțirevoluțiadigitalășiplanificăîntimp, la nivel macro, absorbțiaeicompletăîn ADN-ul businessului.

 

Înceeacepriveșteimpactul pe care îlva produce digitalizareaîncompaniileromâneștiînurmătorii 3 ani, 1 din 2 respondenți cu funcție de management consideră acest demers unul disruptiv în activitatea businessului.

 

Digitalizarea în sectorul public – mai multă nevoie în Educație și Sănătate

 

Întrebați despre digitalizarea în sectorul public, respondenții chestionați consideră că Educația și Sănătatea au nevoie de o îmbunătățire a tehnologiilor digitale folosite, cu atât mai mult cu cât ambele au interacțiune continuă și comunicare aproape neîntreruptă cu populația țării. De altfel, ambele sectoare de activitate publică sunt medii dinamice, educaționale și informaționale.

 

 

 

 

 

Companiadigitalăideală – cât de aproapesuntem?

 

Completdigitalizată, la începutulprocesuluisauînprospecțiune de aimplementa, percepția a aproape 50% dintrerespondențiestecăorganizațiaîn care activeazăesteaproape de conceptul de „companiedigitalăideală”, peste 80% dintreaceștiaconsiderândcă am intratdejaîn era digitală. Iar cu un procentîncurajator de curiozitate (84%) și optimism (74%), așteptăm cu interesrezultateleșiefectele pe termen lung ale fenomenuluidigitalizării.

 

Raportul de digitalizare a pieței de business din România (2018, 2017) esterealizat pe un eșantion relevant de 1361 respondenți, dintre care 758 respondențiînanul 2017 și un număr de 603 respondențiîn 2018, aceștia din urmăavândurmătoarelecaracteristicidemografice:  vârstamedie de 35 ani, 61% bărbațiși 39% femei, înfuncții de execuțieși de decizie (manageri, CEO) din companiimediișimari din domeniile IT, Internet și E-Commerce, Advertising, serviciiFinanciareșialtele. 29% dintrecompaniile implicate înstudiudepășesc 5 milioane de euro cifră de afaceri. Rapoartele comparative pe țări au fostbazate pe studiirealizate de Ipsos înanii 2017 și 2018. Raportulpoate fi preluatșipublicatdoar cu menționareasursei: Internet & Mobile World și link cătrewww.imworld.ro.

 

Transformareadigitalăesteprincipalatematică a celei de-a VIII-a edițiiIMWorld, desfășurată pe 2-3 octombrie 2019, Romexpo Pavilion B1, București. Evenimentulatragepeste 9,500 de participanți din mediul business, aducândînacelași loc peste 150 de speakerilocalișiinternaționalișimaimult de 140 de companiiexpozante cu soluții din IT & digital. Biletele la prețpromoțional sunt disponibileacum pewww.imworld.ro.

 

Grupulinternaţional de originefranceză Ipsos ocupănumărul 3 global îndomeniulcercetării de piaţă, estelistat la Bursa din Paris şiesteprezentîn 89 de ţări. ÎnRomânia, grupul Ipsos esteprezentprindouăentităţi, Ipsos Româniaşi Ipsos Interactive Services şi are peste 1.000 de angajaţi. Pentrumaimulteinformaţii, vizitaţihttps://www.ipsos.com/ro-ro

 

*****

 

CONTACT: Marina Matache, Communication & Employer Branding Specialist, Ipsos ([email protected]),

IMWorld – Monica Știrbulescu, Marketing & Communications Group Manager, Universum Events, IMWorld ([email protected])

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here