Cresterile salariale din companiile de stat vor fi limitate la 60% din sporul de productivitate

0
946
mana-coruptie-bani

Cresterile salariale din regiile autonome sau companiile de stat vor fi limitate la cel mult 60% din sporul de productivitate a muncii, majorarile incluzand primele, sporurile sau bonusurile pe care acesti operatori economici le pot acorda, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta al MFP.

„Cresterea castigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depasi 60% din indicele de crestere a productivitatii muncii calculata in unitati valorice sau fizice, dupa caz”, se arata in proiectul de ordonanta de urgenta, informeaza Mediafax.

Proiectul include si prevederea potrivit careia contractele colective de munca se negociaza, in conditiile legii, dupa aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, in limitele si in conditiile stabilite prin bugetele de venituri si cheltuieli.

Castigul mediu brut lunar pe salariat este calculat ca raport intre cheltuielile de natura salariala si numarul mediu de salariati/numarul de luni aferente.

Proiectul defineste, de asemenea, cheltuielile de natura salariala, care includ cheltuielile cu salariile si bonusurile acordate salariatilor in bani si/sau in natura, in timp ce cheltuielile cu salariile reprezinta salariile de baza, sporurile, prime si alte adaosuri si bonificatii, pentru a caror determinare se foloseste ca element de calcul salariul de baza, sau alte modalitati de determinare si care se acorda conform Contractului colectiv sau individual de munca.

Potrivit legiuitorului, bonusurile reprezinta orice alte avantaje acordate salariatilor, in scop personal, in bani si/sau in natura, conform prevederilor legale si ale Contractului colectiv sau individual de munca.

Proiectul de act normativ stabileste ca productivitatea muncii in unitati valorice se va calcula ca raport dintre valoarea veniturilor totale din exploatare si numarul mediu de salariati, in timp ce productivitatea muncii in unitati fizice va rezulta din raportul dintre cantitatea de produse finite obtinute din activitatea de baza, conform obiectului principal de activitate, a carei expresie valorica se regaseste in veniturile de exploatare si reprezinta mai mult de 50% din nivelul acestora si numarul mediu de salariati.

„La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele: a) respectarea politicii Guvernului si unitatilor administrativ teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici; b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin Legea anuala a bugetului de stat; c) criteriile de performanta specifice si obiectivele cuantificate privind reducerea platilor si creantelor restante, reducerea pierderilor, cresterea profitului, a cifrei de afaceri precum si cresterea productivitatii muncii, prevazute in contractele de mandat, stabilite in corelatie cu strategia de administrare a Consiliului de Administratie/Consiliului de Supraveghere si a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici; d) programele de achizitii de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora; e) programele de investitii si dotari, fundamentate in limita surselor legale de finantare a acestora; f) programele de reducere a platilor/creantelor restante”, se mai arata in proiectul de act normativ.

in situatia in care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli, in fiecare din ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent.

„Operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, bugetul de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare, organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliu carora se afla, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a Legii anuale a bugetului de stat, cu exceptia societatilor comerciale a caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata care vor prezenta bugetul de venituri si cheltuieli in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat”, precizeaza documentul.

Pana la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli lunar, in limita a 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile propuse in proiectul de buget aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv Consiliul de Administratie al operatorului economic, dupa caz,
in situatia in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent.

Prin exceptie, operatorii economici, care datorita specificitatii activitatii desfasurate, concentreaza realizarea acesteia intr-o anumita perioada a anului, pot efectua in aceasta perioada cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al anului precedent, cu aprobarea ordonatorului principal de credite in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea, sau in portofoliul carora se afla.

Limita de cheltuieli se calculeaza tinand cont de numarul de luni pentru care a fost aprobat ultimul buget de venituri si cheltuieli.

Formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli, anexele de fundamentare, precum si modul de calcul al indicatorilor prevazuti in acestea, se aproba prin ordin al ministerului finantelor publice.

Executia bugetelor de venituri si cheltuieli se face cu respectarea urmatoarele reguli: a) cheltuielile de natura salariala, numarul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli, reprezinta limite maxime ce nu pot fi depasite; b) in cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati; c) in cazul in care se inregistreaza nerealizari ale surselor de finantare a investitiilor aprobate se procedeaza la reconsiderarea angajamentelor aferente si la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca receptia de servicii, lucrari si bunuri sa fie efectuata la nivelul surselor de finantare recalculate; d) nivelul platilor restante aprobat nu poate fi majorat ca urmare a nerealizarii veniturilor totale aprobate; e) angajarea de cheltuieli din credite bugetare aprobate se va face la nivelul celor repartizate de ordonatorul principal de credite.

Ordonanta stabileste sanctiuni cu amenzi contraventionale intre 5.000 si 10.000 de lei pentru nedepunerea in termen a bugetelor catre autoritatile centrale sau locale competente, pentru nerespectarea limitelolor de cheltuieli stabilite pentru executia bigetara sau depasirea nivelului platilor restante aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli.

in cazul depasirii limitelor de cheltuieli stabilite pentru perioada pana la aprobarea bugetului pe anul curent, amenda contraventionala poate ajunge chiar la diferenta dintre limita de cheltuieli si cheltuielile efective realizate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here