Corupția privată – un fenomen în creștere

0
1245

 

Bucuresti, 24 aprilie 2019 – În România, dezbaterile publice cu privire la fenomenul corupției sunt dominate în continuare de efectele corupției publice și de abuzul săvârșit de cei chemați să exercite o funcție publică. Cu toate acestea, corupția din sectorul privat, latura mai puțin populară a corupției (încă), se bucură în ultimii de o atenție sporită din partea autorităților și a organelor de cercetare penală.

Explicațiile sunt multiple: creșterea schimburilor transfrontaliere de bunuri și servicii și puterea economică a marilor companii au plasat corupția privată în lumina reflectoarelor și au sporit demersurile desfășurate pe plan mondial pentru combaterea ei, sub toate aspectele acesteia. Mediul de afaceri este vulnerabilizat mai mult ca niciodată, iar societățile comerciale sunt încurajate să își revizuiască politicile interne de funcționare pentru a preveni sancțiunile drastice stabilite de legislația în vigoare.

Legislațiile statelor europene au răspuns noilor realități economice inclusiv prin reglementarea răspunderii persoanelor juridice pentru faptele de corupție activă și pasivă săvârșite în realizarea obiectului de activitate al acestora, în interesul sau în numele lor. România s-a raliat statelor europene precum Belgia sau Olanda – care au reglementat răspunderea penală a persoanei juridice – și a introdus această instituție în dreptul românesc încă din anul 2006.

„Ca atare, în România persoanele juridice pot răspunde penal în mod direct, pentru orice infracțiune (și nu numai pentru infracțiunile de corupție), dacă sunt îndeplinite anumite condiții prevăzute de lege. Instituția răspunderii penale a persoanei juridice este una dinamică: dacă în anul 2008 sau fost 10 persoane juridice trimise în judecată (dintr-un total de 51 de persoane care au avut calitatea de suspect sau inculpat), în anul 2016 numărul trimiterilor în judecată a crescut la 487 (din 1008 persoane juridice cu calitatea de suspect sau inculpat)”, a declarat Oana Piticas, Avocat Associate, Noerr.

Cu referire la domeniile afectate de corupție, raportul de activitate al D.N.A. pentru anul 2018 ne arată faptul că atribuirea frauduloasă sau derularea în condiții preferențiale a contractelor de achiziție publică, întocmirea sau eliberarea de avize, autorizații, permise etc., efectuarea controalelor la frontiera de stat, obținerea de subvenții de la bugetul de stat sau finanțări nerambursabile și operațiunile nereale pentru deducerea/rambursarea ilegală de T.V.A., prin înregistrarea unor operațiuni cu societăți comerciale românești pentru a justifica importuri intracomunitare, reprezintă principalele arii afectate de corupție în ultimii ani. Suplimentar, corupția privată afectează cu precădere atribuirea preferențială a unui contract, în detrimentul celorlalți competitori din piață.

Sancțiunile care pot fi aplicate persoanei juridice de către o instanță penală sunt drastice: pedeapsa principală este amenda, iar pedepsele complementare pot privi suspendarea temporară a activității, interdicția temporară de a participa la licitații publice sau chiar dizolvarea persoanei juridice.

Principala provocare cu care se confruntă companiile în prezent o reprezintă faptul că infracțiunile săvârșite de un administrator, chiar și un administrator de fapt (care poate acționa de multe ori cu depășirea mandatului și a încrederii acordate de către companie), un mandatar și chiar de către un simplu angajat care își nesocotește atribuțiile de serviciu, pot determina în anumite condiții angajarea răspunderii penale a companiei.

Așadar, companiile sunt și ar trebui să regândească raporturile juridice stabilite la nivel intern cu persoanele împuternicite și cu proprii angajați sau colaboratori. De asemenea, companiile trebuie să acorde o atenție sporită directivelor interne.

 

Despre Noerr

Noerr înseamnă excelență și gândire antreprenorială. Cu echipe compuse din personalități puternice, Noerr găsește soluții la probleme complexe și provocatoare. Uniţi prin valori comune, cei peste 500 de consultanți au întotdeauna în vedere scopul comun: succesul clienților lor. De aceea, Noerr, ca firmă europeană de avocatură de prim rang, este poziționată în mod optim şi pe plan internațional, cu birouri în unsprezece țări și o rețea mondială de „best friends”. Noerr dezvoltă și oferă clienților soluții viabile în domeniile financiar, fiscal și de management.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here