Comerțul internațional cu bunuri în luna septembrie și perioada 1.I-30.IX 2019

0
1324
  • În perioada 1.I-30.IX 2019, exporturile FOB au însumat 51846,7 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 63891,7 milioane euro.
  • În perioada 1.I-30.IX 2019, exporturile au crescut cu 2,0%, iar importurile cu 5,1%, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2018.
  • Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-30.IX 2019 a fost de 12045,0 milioane euro, mai mare cu 2089,3 milioane euro decât cel înregistrat în perioada 1.I-30.IX 2018.
  • În luna septembrie 2019, exporturile FOB au însumat 6099,4 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 7288,5 milioane euro, rezultând un deficit de 1189,1 milioane euro.
  • Faţă de luna septembrie 2018, exporturile din luna septembrie 2019 au crescut cu 4,4%, iar importurile au crescut cu 7,0%.

 

 

Exporturile, importurile şi soldul balanței comerciale în perioada ianuarie 2014 – septembrie 2019

 

Datele graficului în format .xls.

În perioada 1.I-30.IX 2019, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (47,4% la export şi 37,1% la import) şi alte produse manufacturate[1]) (32,2% la export şi respectiv 30,5% la import).

 

 

Comerțul internațional pe grupe de produse conform CSCI Rev.4[2]), în perioada 1.I-30.IX 2019

 

  Exporturi FOB Importuri CIF
1.I-30.IX 2019 1.I-30.IX 2019
Milioane euro Pondere în total export (%) în % față de

1.I-30.IX

 2018

Milioane euro Pondere în total import (%) în % față de 1.I-30.IX

 2018

TOTAL 51846,7 100,0 +2,0 63891,7 100,0 +5,1
din care, în relație cu UE 39758,1 76,7 +2,0 47688,3 74,6 +4,9
Alimente și animale vii 3403,7 6,6 +10,3 4879,5 7,6 +10,4
din care, în relație cu UE 1722,2 3,3 -5,6 4265,3 6,7 +11,3
Băuturi și tutun 820,2 1,6 +30,0 537,5 0,8 +2,6
din care, în relație cu UE 732,8 1,4 +35,9 420,3 0,7 +6,1
Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 1713,9 3,3 -9,4 1811,5 2,8 -0,8
din care, în relație cu UE 996,4 1,9 -17,2 1110,3 1,7 -2,2
Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate 2108,6 4,1 -8,5 4847,2 7,6 +9,1
din care, în relație cu UE 832,6 1,6 -12,0 1107,4 1,7 +37,6
Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală 132,7 0,3 -13,8 118,9 0,2 +6,6
din care, în relație cu UE 114,0 0,2 -8,5 100,2 0,2 +2,4
Produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune 2367,9 4,6 +6,5 8555,1 13,4 +11,2
din care, în relație cu UE 1581,5 3,1 +9,4 7232,9 11,3 +10,3
Mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă 8541,0 16,5 +0,2 12250,5 19,2 +0,9
din care, în relație cu UE 6443,7 12,4 -0,2 9241,6 14,5 -0,6
Mașini și echipamente pentru transport 24550,3 47,4 +1,9 23681,9 37,1 +2,3
din care, în relație cu UE 20110,0 38,8 +3,4 18684,2 29,2 +1,9
Articole manufacturate diverse 8119,1 15,7 +3,1 7195,7 11,3 +11,1
din care, în relație cu UE 7207,2 13,9 +3,2 5514,6 8,6 +9,8
Bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI 89,3 0,2 +32,1 13,9 *) -0,1
din care, în relație cu UE 17,7 *) +4,4 11,4 *) -3,4

Notă: Diferenţele între datele pe total şi valorile obţinute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

 

 

 

Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-30.IX 2019 a fost de 39758,1 milioane euro la expedieri şi de 47688,3 milioane euro la introduceri, reprezentând 76,7% din total exporturi şi 74,6% din total importuri.

 

Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-30.IX 2019 a fost de 12088,6 milioane euro la exporturi şi de 16203,4 milioane euro la importuri, reprezentând 23,3% din total exporturi şi 25,4% din total importuri.

Exporturile, importurile şi soldurile balanţelor comerciale Intra-UE28 şi Extra-UE28

în perioada ianuarie 2017 – septembrie 2019

 

Datele graficului în format .xls.

 

 

Informaţii suplimentare:

Soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea. Soldul negativ al balanţei comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent.

Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice.

Datele statistice privind exporturile (FOB), importurile (CIF) şi soldul FOB/CIF al operaţiunilor de comerţ internaţional cu bunuri, în euro și în lei, pot fi accesate în anexa format .xls aferentă comunicatului.

Informaţii detaliate referitoare la comerţul internaţional cu bunuri realizat în luna august și perioada 1.I-31.VIII 2019 vor fi prezentate în Buletinul Statistic de Comerţ Internaţional nr.8/2019,  termen de apariţie 19 noiembrie 2019.

Date detaliate pentru luna septembrie și perioada 1.I-30.IX 2019 vor fi prezentate în Buletinul Statistic de Comerţ Internaţional nr.9/2019,  termen de apariţie 19 decembrie 2019.

Următorul comunicat de presă, referitor la comerţul internaţional cu bunuri în luna octombrie și perioada 1.I-31.X 2019, va apărea la data de 10 decembrie 2019.

Informaţii detaliate referitoare la comerţul internaţional cu bunuri realizat în anii 2017 (date definitive) și 2018 (date semidefinitive) vor fi prezentate în Anuarul de Comerţ Internaţional al României – ediţie 2019,  termen de apariţie 18 noiembrie 2019.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view

Pentru  comparaţii  internaţionale  se  poate consulta  Comunicatul  de  presă  al  Eurostat, care  va  apărea vineri, 15 noiembrie 2019 (http://ec.europa.eu/eurostat).

 

Direcţia de Comunicare                                                                  

e-mail: [email protected];

Tel: +4021 3181869

[1]) Sunt cuprinse mărfuri manufacturate, clasificate în principal după materia primă (fier, oţel, cauciuc, metal, etc.) şi articole manufacturate diverse (îmbrăcăminte şi accesorii, încălţăminte, etc.)

[2]) CSCI, Rev.4. – Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional

*) Sub 0,05

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here