Bancile, cazinourile, avocatii, agentii imobiliari obligate sa anunte zilnic ANAF despre tranzactiile incheiate

0
793

Obligatia comunicarii zilnice a acestor informatii a fost introdusa de Guvern, prin proiectul noului Cod de Procedura Fiscala, aprobat in sedinta de miercuri, informeaza Mediafax.

Astfel, conform documentului, institutiile de credit vor fi obligate sa comunice zilnic organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica care deschid ori inchid conturi, cu datele de identificare ale persoanelor care detin dreptul de semnatura pentru conturile deschise la acestea, lista persoanelor care inchiriaza casete de valori, precum si operatiunile in lei sau in valuta a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 euro, indiferent daca tranzactia este efectuata prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.

Prin „operatiuni ce par a avea o legatura intre ele” se va intelege operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgând dintr-un singur contract sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti, a caror valoare este fragmentata in transe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul in lei, atunci când acestea sunt efectuate in cursul aceleiasi zile bancare.

De asemenea, bancile vor fi obligate sa anunte zilnic Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si despre transferurile externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 euro.

Va fi mentinuta obligatia bancilor ca, la solicitarea ANAF, sa comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitarii, toate rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum si informatiile si documentele privind operatiunile derulate prin respectivele conturi, cu beneficiarii reali ai operatiunilor bancare.

„Organul fiscal central, la cererea justificata a organului fiscal local sau a altei autoritati publice centrale si locale, transmite informatiile primite referitoare la conturile bancare, in scopul indeplinirii de catre aceste autoritati a atributiilor prevazute de lege. Solicitarea si transmiterea de informatii se face prin intermediul sistemului informatic pus la dispozitie de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Pe baza de protocol, incheiat intre organul fiscal central si organul fiscal local sau alta autoritate publica, se poate asigura accesul direct in baza de date a organului fiscal central”, este stabilit in document.

in prezent, informatii privind lista persoanelor fizice si firmelor care deschid ori inchid conturi sunt comunicate doar cu o frecventa bilunara, iar lista persoanelor care inchiriaza casete de valori este transmisa numai la cerere, in timp ce date privind operatiunile derulate prin conturile bancare sunt transmise de catre banci numai la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, institutie care nu le poate furniza organelor fiscale, intrucât acest lucru nu este permis de legislatie.

Proiectul aprobat de Guvern mai stabileste insa ca entitatile prevazute la articolul 10 lit. b) – k) din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si cele care realizeaza transferuri electronice de numerar sunt obligate la rândul lor sa transmita organului fiscal central, zilnic, operatiunile in lei sau in valuta despre care au luat cunostinta cu ocazia desfasurarii activitatii, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 euro, indiferent daca tranzactia este realizata prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.

Entitatile la care se face referire sunt institutiile financiare si sucursalele din România ale institutiilor financiare straine, administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, agentii de marketing autorizati/avizati in sistemul pensiilor private, cazinourile, auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila, notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta in intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vânzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clientilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societatilor comerciale, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfasurarea altor activitati fiduciare, precum si in cazul in care isi reprezinta clientii in orice operatiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile.

Din aceeasi categorie carora li se va aplica obligatia de informare zilnica a ANAF fac parte si furnizorii de servicii pentru societatile comerciale si alte entitati sau constructii juridice, persoanele cu atributii in procesul de privatizare, agentii imobiliari, asociatiile si fundatiile, alte persoane fizice sau juridice care comericalizeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia este executata printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea legatura intre ele.

Continutul informatiilor, standardul de transmitere, tipurile de informatii in legatura cu operatiunile si soldurile aferente conturilor bancare, precum si procedura de transmitere a informatiilor vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Guvernul sustine ca masura prezinta avantajul constituirii, la nivelul ANAF, a unei baze de date care sa fie valorificata atât in scopul identificarii evaziunii fiscale (venituri nedeclarate), cât si in scopul eficientizarii activitatii de executare silita (prin poprire).

„Prelucrarea informatiilor este necesara si proportionala in scopul de a permite ANAF sa identifice in mod corect si fara echivoc contribuabilii vizati, sa isi administreze si sa asigure punerea in aplicare a legislatiei fiscale, sa evalueze probabilitatea comiterii de evaziuni fiscale si sa evite investigatii suplimentare inutile. Totodata, bancile ar trebui sa isi indeplineasca obligatiile de informare fata de fiecare persoana care face obiectul raportarii prin utilizarea modalitatilor de comunicare, inclusiv in ceea ce priveste frecventa, prevazute in procedurile lor interne. De precizat ca bancile si ANAF, in calitatea lor de operatori de date, urmeaza sa pastreze informatiile prelucrate in conformitate cu prezenta lege pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru atingerea obiectivelor acesteia. Astfel, durata maxima de pastrare este limitata la termenenul de prescriptie prevazut de legislatia fiscala”, arata Guvernul in document.

Executivul asigura ca ANAF este autorizat ca operator de date cu caracter personal, sens in care informatiile detinute si care privesc persoanele fizice sau firmele sunt protejate, asigurându-se respectarea dispozitiilor legale cu privirea la viata privata.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here