Avocatul Adrian Nanut: Legea privind violenta in familie a fost imbunatatita

0
810
avocat-adrian-nanut

avocat-adrian-nanutLegea privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie a fost promulgata de Presedintele Romaniei, Traian Basescu, chiar in ziua de 8 martie 2012, dupa ce, in prealabil, aceasta a fost adoptata de plenul Camerei Deputatilor

pe 28 februarie 2012 cu 166 voturi pentru, 3 impotriva si 2 abtineri.
Legea 25/2012 de modificare si completare a Legii 217/2003 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 13 martie 2012 si intra in vigoare in 60 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial.
Este important ca Romania are pentru prima data o lege care defineste clar toate formele de manifestare a violentei in familie: violenta verbala, violenta psihologica, violenta fizica, violenta sexuala, violenta economica, violenta sociala, violenta spirituala.
Violenta in familie se manifesta sub urmatoarele forme:
a) violenta verbala – adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenintari, cuvinte si expresii degradante sau umilitoare;
b) violenta psihologica – impunerea vointei sau a controlului personal, provocarea de stari de tensiune si de suferinta psihica in orice mod si prin orice mijloace, violenta demontrativa asupra obiectelor si animalelor, prin amenintari verbale, afisare ostentativa a armelor, neglijare, controlul vietii personale, acte de gelozie, constrangerile de orice fel, precum si alte actiuni cu efect similar;
c) violenta fizica – vatamarea corporala ori a sanatatii prin lovire, imbrancire, trantire, tragere de par, intepare, taiere, ardere, strangulare, muscare, in orice forma si de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otravire, intoxicare, precum si alte actiuni cu efect similar;
d) violenta sexuala – agresiune sexuala, impunere de acte degradante, hartuire, intimidare, manipulare, brutalitate in vederea intretinerii unor relatii sexuale fortate, viol conjugal;
e) violenta economica – interzicerea activitatii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenta primara, cum ar fi hrana, medicamente, obiecte de prima necesitate, actiunea de sustragere intentionata a bunurilor personale, interzicerea dreptului de a poseda, folosi si dispune de bunurile comune, refuzul de a sustine familia, impunerea de munci grele si nocive in detrimentul sanatatii, incusiv unui membru de familie minor, precum si alte actiuni cu efect similar;
f) violenta sociala – impunerea izolarii persoanei de familie, de comunitate si de prieteni, interzicerea frecventarii institutiei de invatamant, impunerea izolarii prin detentie, inclusiv in locuinta familiala, privare intentionata de acces la informatie, precum si alte actiuni cu efect similar;
g) violenta spirituala – subestimarea sau diminuarea importantei satisfacerii necesitatilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiratiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice sau religioase, impunerea aderarii la credinte si practici spirituale si religioase inacceptabile, precum si alte actiuni cu efect similar sau repercusiuni similare.
De asemenea in noua forma legislativa este definita notiunea de membru de familie. Prin membru de familie se intelege:
a) ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite prin adoptie, potrivit legii, astfel de rude;
b) sotul/sotia si/sau fostul sot/fosta sotie;
c) persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti sau dintre parinti si copii, in cazul in care convietuiesc;
d) tutorele sau alta persoana care exercita in fapt sau in drept drepturile fata de persoana copilului;
e) reprezentantul legal sau alta persoana care ingrijeste persoana cu boala psihica, dizabilitate intelectuala sau handicap fizic, cu exceptia celor care indeplinesc aceste atributii in exercitarea sarcinilor profesionale.
Totodata in noua forma legislativa sunt prevazute drepturile pe care le are victima violentei in familie. Aceasta are urmatoarele drepturi: la respectarea personalitatii, demnitatii si a vietii sale private; la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale; la protectie speciala, adecvata situatiei si nevoilor sale; la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare sociala, precum si la asistenta medicala gratuita, in conditiile prezentei legi; la consiliere si asistenta juridica gratuita, in conditiile legii.
Pentru prevenirea si combaterea violentei in familie se vor organiza de catre autoritati mai multe forme de unitati: centre de primire in regim de urgenta; centre de recuperare pentru victimele violentei in familie; centre de asistenta destinate agresorilor; centre pentru prevenirea si combaterea violentei in familie; centre pentru servicii de informare si sensibilizare a populatiei. Aceste unitati pentru prevenirea si combaterea violentei in familie ofera gratuit servicii sociale destinate victimelor violentei in familie.

ORDINUL DE RESTRICITIE

Pentru prima oara se introduce in lege ordinul de restrictie care completeaza masurilor de protectie in sprijinul victimei.
Persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa dispuna, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre urmatoarele masuri – obligatii sau interdictii:
a) evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;
b) reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor, in locuinta familiei;
c) limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune atunci cand aceasta poate fi astfel partajata incat agresorul sa nu vina in contact cu victima;
d) obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de copiii acesteia sau fata de alte rude ale acesteia ori fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate;
e) interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza sau le viziteaza periodic;
f) interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;
g) obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute;
h) incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora.

Prin aceeasi hotarare, instanta poate dispune si suportarea de catre agresor a chiriei si/sau a intretinerii pentru locuinta temporara unde victima, copiii minori sau alti membri de familie locuiesc sau urmeaza sa locuiasca din cauza imposibilitatii de a ramane in locuinta familiala.
Pe langa oricare dintre masurile dispuse, instanta poate dispune si obligarea agresorului de a urma consiliere psiholgica, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor masuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii.
Durata masurilor dispuse prin ordinul de protectie se stabileste de judecator, fara a putea depasi 6 luni de la data emiterii ordinului.

PROCEDURA DE OBTINERE A ORDINULUI DE RESTRICTIE

Cererea pentru emiterea ordinului de protectie este de competenta judecatoriei de pe raza teritoriala in care isi are domiciliul sau resedinta victima. Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusa de victima personal sau prin reprezentant legal. De asemenea cererea poate fi introdusa in numele victimei si de procuror, reprezentantul autoritatii sau structurii competente, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, cu atributii in materia protectiei victimelor violentei in familie, precum si reprezentantul oricaruia dintre furnizorii de servicii sociale in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, acreditati conform legii, cu acordul victimei.
Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru.
Aceste cereri se judeca de urgenta, in camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie. Citarea partilor se face potrivit r
egulilor privind citarea in cauze urgente. La cerere, persoanei care solicita ordinul de protectie i se poate acorda asistenta sau reprezentare prin avocat. Asistenta juridica a persoanei impotriva careia se solicita ordinul de protectie este obligatorie. in caz de urgenta deosebita, instanta poate emite ordinul de protectie chiar in aceeasi zi, pronuntandu-se pe baza cererii si a actelor depuse, fara concluziile partilor.  Judecata se face de urgenta si cu precadere, nefiind admisibile probe a caror administrare necesita timp indelungat.
Ordinul de protectie se comunica de indata structurilor Politiei Romane in a caror raza teritoriala se afla locuinta victimei si a agresorului.

Incalcarea oricareia dintre masurile dispuse prin ordinul de protectie constituie infractiunea de nerespectare a hotararii judecatoresti si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an. impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

La expirarea duratei masurilor de protectie, persoana protejata poate solicita un nou ordin de protectie, daca exista indicii ca, in lipsa masurilor de protectie, viata, integritatea fizica sau psihica ori libertatea i-ar fi puse in pericol.
De asemenea, noua lege introduce prevederi cu privire la obligatiile pe care le au, in acest domeniu, unele ministere si celelalte organe ale administratiei centrale si locale cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, instituind sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea acestor obligatii.

In concluzie, noile prevederi imbunatatesc mult cadrul legislativ in acest domeniu si vor contribui intr-o mai buna masura la prevenirea si combaterea violentei in familie.

 

Cabinet de Avocatura Nanut Adrian Robert
Office: Bucuresti, Str. Polona nr. 92, bl. 17 A+B,
sc. 1, etj. 2, apt. 11, sector 1.
Tel/Fax: 031/419.20.35
Mobil:     0723.225.885
Mail: [email protected]
[email protected]
Site: www.cabinetdeavocatura.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here