Asociația C4C propune decidenților 4 politici publice alternative de îmbunătățire a calității educației incluzivepentru copiii cu deficiențe auditive și vizuale

0
1522

În cadrul proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)”, Asociația C4C Communication for Community a organizat, pe 24 octombrie, un eveniment național la care au participat experți, profesori, reprezentanți ai decidenților, instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din domeniul educației copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES). Experți din cadrul echipei proiectului au prezentat următoarele 4 propuneri de politici publice alternative:

  1. Formarea profesorilor din școlile de masă în domeniul predării și învățării pentru elevii cu dizabilități și /sau CES, cu accent pe nevoile copiilor cu deficiențe auditive și vizuale;
  2. Îmbunătățirea accesului la educație în învățământul de masă a preșcolarilor cu deficiențe auditive și vizuale;
  3. Asigurarea resurselor de sprijin pentru educația în sistemul de masă a copiilor cu deficiențe auditive și vizuale. (Resurse pentru o Școala Incluzivă);
  4. Introducerea limbajului mimico gestual și a labiolecturii în sistemul de învățământ general;

Aceste propuneri au fost formulate pornind de la situația identificată la nivel național. Din datele obținute atât de la Ministerul Educației, cât și de la Inspectoratele Școlare Județene prin Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională reiese faptul că, la momentul actual, peste jumătate dintre copiii cu cerințe ES sunt deja înscriși și frecventează învățământul de masă:

„În acest moment incluziunea educațională a copiilor cu CES este o realitate. Acești copii sunt deja majoritar elevi în grădinițele și școlile din învățământul de masă. Este important să admitem aceasta și să răspundem nevoii de pregătire a cadrelor didactice, de dotare a unităților de învățământ pentru a acomoda nevoile de învățare și dezvoltare a acestor copii.”, Daniela Vișoianu – manager de proiect.

În plus, dacă luăm în calcul faptul că studiile arată că orice copil poate prezenta la un moment dat cerințe educaționale speciale (de ex., în contextul mutării într-o altă școală, o modificare a contextului familial, ș.a.) investiția în formarea continuă a cadrelor didactice este justificată chiar dacă nu toate cadrele didactice au la clasă copiii cu nevoi speciale. Cele 4 propuneri de politici publice elaborate în cadrul proiectului EDU-CES se concentrează pe deficiențele de vedere și de auz, dar oferă cadrul pentru extinderea soluțiilor propuse și pentru alte tipuri de dizabilități sau nevoi speciale.

 

Echipa de proiect va înainta aceste propuneri factorilor decidenți, are planificate acțiuni de promovare a propunerilor, urmând ca, după finalizarea perioadei de desfășurare a proiectului, acest demers să fie continuat de membrii rețelei EDU-CES, constituite în cadrul proiectului dar și de Federația Coaliția pentru Educație, din care Asociația face parte.

Informații despre proiect:

Beneficiar: Asociația C4C – Communication for Community
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea accesului la educație pentru copiii CES cu deficiențe de tip auditiv și vizual, al creșterii calității procesului educațional adaptat nevoilor acestora, și al asigurării egalității de șanse și nediscriminării acestora în școală. Proiectul își propune sa crească capacitatea organizațiilor neguvernamentale de a se implica în acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. EDU-CES va oferi un cadru de dezvoltare a unei rețele și a unor parteneriate între societatea civilă și factorii instituționali relevanți în vederea derulării de activități de advocacy.

Rezultatele proiectului EDU-CES sunt:
· 45 reprezentanți ai C4C și ai altor ONG-uri instruiți în domeniul elaborării și monitorizării politicilor publice și în activități de advocacy;
· O analiză privind accesibilitatea și calitatea serviciilor educaționale furnizate în România copiilor cu dizabilități de tip vizual și/sau auditiv;
· Un studiu comparativ privind politicile publice existente în statele europene;
· 4 propuneri de politici publice alternative elaborate și promovate;
· Rețeaua EDU-CES destinată promovării accesului la educație de calitate și fără bariere pentru copii cu cerințe educaționale speciale (45 organizații membre);
· 8 consultări regionale de elaborare a propunerilor de politici publice alternative organizate cu participarea reprezentanților ONG-urilor și ai instituțiilor competente;
· Un eveniment național de promovare a propunerilor de politici publice alternative organizat la OK Center, în București cu participarea reprezentanților ONG-urilor și ale instituțiilor competente și sprijin în găzduire Fundația Dreptul la Educație.
· 3 propuneri de politici publice alternative acceptate la nivelul Ministerul Educației Naționale și/sau al Parlamentului.

Valoarea totală a proiectului este de 693,255.50 lei, din care 679,390.39 lei reprezintă cofinanțarea asigurată de Uniunea Europeană, în timp ce finanțarea națională este în valoare de 13,865.11 lei.
Proiectul a început în aprilie 2018 și se încheie în noiembrie 2019.
Codul proiectului: SIPOCA 354, SMIS 112080
Informații suplimentare despre proiect găsiți pe www.c4c.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here