AJUTORUL DE DECES S-A MAJORAT!

0
1505

Ajutorul de deces, majorat la 3.131 de lei – mai multi bani pentru inmormantare, dupa adoptarea bugetului asigurarilor sociale pe 2017. Astfel, ajutorul de deces a crescut cu peste 400 de lei, de la 2681 de lei la 3.131 de lei.

   Acest drept de asigurare sociala se acorda, conform Legii pensiilor, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre acestia. Suma de bani respectiva se primeste in termen de 24 de ore, la cererea persoanei interesate, pe baza anumitor documente justificative. Si membrii de familie vor primi mai multi bani, 1.566 de lei, fata de 1341 cat era pana in prezent.

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, persoana care va primi acest drept poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, orice persoana ce face dovada ca a suportat cheltuielile aparute in urma decesului. Daca este vorba despre decesul unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar, cel care primeste ajutorul este asiguratul sau pensionarul, ruda cu persoana decedata. In acest caz, suma de bani primita reprezinta jumatate din suma maxima, adica 1.566 de lei.

Desi ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale, plata se face de catre angajator, in cazul decesului urmatorilor asigurati (sau al unui membru de familie al acestora):

  – persoane care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldati si gradati voluntari;
  – functionari publici;
  – cadre militare in activitate, soldati si gradati voluntari, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
  – persoane care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil;
  – persoane care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membri cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;
  – cadre militare trecute in rezerva, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat.

De asemenea, ajutorul se plateste de catre institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj in cazul decesului somerului sau al unui membru de familie al acestuia.

Conform legii, se considera membru de familie:

  sotul sau sotia;copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;parintii si bunicii oricaruia dintre soti.

Ajutorul de deces este un drept conferit ca urmare a calitatii de asigurat. Cuantumul ajutorului de deces este o suma fixa, stabilita anual prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Ajutorul de deces cuvenit pentru decesul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit pentru decesul asiguratului sau al pensionarului.

Acte necesare la obtinerea ajutorului de deces:

  – cerere-tip;
  – certificat de deces (original si copie);
  – act de identitate al solicitantului (original si copie);
  – acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);
  – dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);
  – act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
  – adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, potrivit legii, urma o forma de invatamant organizata (original).

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here