Acționarii EVERGENT Investments au aprobat toate propunerile de pe agenda Adunărilor generale extraordinare și ordinare ale acționarilor

0
1440

 

Bacău, 29 aprilie 2021 – Acționarii EVERGENT Investments au aprobat cu o largă majoritate toate propunerile de pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor și a Adunării generale ordinare a acționarilor.

Principalele decizii au fost: aprobarea repartizării de dividende din rezultatul net al exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, derularea unui nou program de răscumpărare a acțiunilor, diminuarea capitalului social și aprobarea rapoartelor financiare individuale și consolidate aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

EVERGENT Investments, companie care se diferențiază prin investițiile de tip private equity,  continuă să aplice o politică de remunerare a acționarilor printr-un mix de dividende și noi programe de răscumpărare, reflectându-se într-un randament superior al capitalului investit.

Astfel, s-a aprobat distribuirea dividendelor pentru anul 2020, în valoare brută de 0,043 lei/acțiune, reprezentând aproximativ 75% din rezultatul net înregistrat în 2020, compus din profitul net și câștigul net din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii. Data plății dividendelor este 11 iunie 2021. De asemenea, s-a aprobat un nou program de răscumparare de maxim 19 625 000 acțiuni, reprezentând 2% din capitalul social. Acțiunile  pot fi răscumpărate la un preț minim de achiziție per acțiune egal cu cel raportat de BVB în momentul efectuării achiziției, dar care să nu depășească prețul maxim de 2 lei/acțiune.

În urma aprobării programului de răscumpărare a acțiunilor proprii din 2020 și finalizat în martie 2021, a fost admisă reducerea capitalului social în ședința de astăzi, 29 aprilie 2021. Astfel, capitalul social al EVERGENT Investments SA s-a diminuat de la 98.947.917,60 lei la 98.121.305,10 lei, respectiv cu suma de 826.612,50 ca urmare a anulării unui număr de 8.266.125 acțiuni proprii dobândite de către companie.

„Am incheiat anul 2020 depășind obiectivele propuse, așa cum arată rapoartele individuale și consolidate. Rezultatul net este cu 44% mai mare decat cel previzionat, iar investițiile au atins 177 milioane de lei, cu 68% mai mult decât ne-am propus cu prudența necesară într-un an marcat de pandemie. De asemenea, rămânem compania de investiții listată cu cea mai mare capitalizare, de peste 1,4 miliarde lei.

În perioada aprilie 2020 – aprilie 2021 s-a tranzacționat un volum de aproximativ 150 milioane de acțiuni cu o valoare de ~ 200 milioane lei din 7965 de tranzacții. În urma analizei indicatorilor din programul precedent de răscumpărare, etapa 2 martie – 22 martie 2021, s-a observat creșterea capitalizării EVERGENT Investments cu 9,9% în condițiile reducerii numărului de acțiuni tranzacționabile cu aproximativ opt milioane. Noul program de rascumparare de actiuni EVER va avea efect pozitiv asupra lichidității și reducerii discount-ului fata de activul net unitar. Suntem pe un trend ascendent si continuam sa ne adaptam schimbarilor pieței, având drept obiectiv principal multiplicarea capitalurilor pentru investitorii noștri.”, a declarat Claudiu Doroș, Președinte Director General al EVERGENT Investments.

 

 

Despre EVERGENT Investments

 

EVERGENT Investments este un Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 20/23.01.2018, si o companie listata la Bursa de Valori București sub simbolul EVER. Societatea deține un portofoliu de active evaluat la 2.258 milioane lei, la 31 martie 2021. Din valoarea totală a activelor administrate, portofoliul de acțiuni cotate deține ponderea principală de 70,3%, în timp ce ponderea acțiunilor necotate este de 9,1%. Principalele sectoare din structura portofoliului, raportat la valoarea totală a activelor, sunt: financiar-bancar 44,5%, energetic 16,5%, industria prelucratoare 6,2% și imobiliare 6,4%.

EVERGENT Investments are 37 angajați la nivel național, iar la nivel de Grup 185 de angajati. Conducerea executivă este formată din dl. Claudiu DOROȘ în calitate de Presedinte Director general și dl. Cătălin IANCU în calitate de Vicepresedinte Director general adjunct.

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here