Acord de colaborare CCIB – CRC

0
1339

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) şi Casa Româno – Chineză (CRC) vor colabora în vederea organizării, în colaborare, de evenimente precum: misiuni economice, forumuri de afaceri, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, prezentări, târguri şi expoziţii cu caracter internaţional, preconizate a se desfăşura în cele două ţări, în domeniile de interes identificate în comun. Acesta este unul dintre obiectivele acordului de colaborare semnat de Camera bucureşteană prin prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedinte, şi CRC prin Ecaterina Vanea, director general.

Documentul asigură cadrul general de colaborare şi pentru organizarea unor zile ale culturii chineze în România (produse tradiţionale, muzică, miniexpoziţii, proiecţii de filme documentare şi artistice etc.), inclusiv prin folosirea spaţiilor din Palatul CCIB. De asemenea, cele două părţi vor colabora în vederea sprijinirii delegaţiilor economice din R. P. Chineză care se deplasează în România, precum şi a misiunilor organizate de CCIB în China, prin stabilirea de contacte de afaceri şi organizarea de evenimente care urmăresc promovarea schimburilor comerciale şi a cooperării economice bilaterale.

La finalul evenimentului, atât Sorin Dimitriu, cât şi Ecaterina Vanea şi-au exprimat convingerea că, printr-o bună conlucrare, prevederile acordului vor fi rapid puse în aplicare. În perioada următoare, echipele celor două organizaţii vor identifica domeniile prioritare de interes pentru ambele părţi, vor asigura un schimb reciproc şi constant de informaţii, acestea urmând a fi promovate în rândul comunităţii de afaceri prin canale specifice (publicaţiile Afacerea şi respectiv Casa prieteniei).

Cu o tradiţie de aproape 150 de ani în reprezentarea mediului de afaceri şi în derularea de parteneriate cu autorităţile, CCIB se bucura şi de o largă recunoaştere internaţională, conlucrând cu peste 100 de organizaţii similare din străinătate. Activitatea Camerei bucureştene este orientată către crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, către promovarea ofertei româneşti pe pieţe de interes şi atragerea de investiţii străine în ţara noastră.

Casa Română Chineză este o asociaţie non-guvernamentală, independentă, non-profit, cu personalitate juridică, constituită pentru promovarea si dezvoltarea relaţiilor de prietenie între România şi R. P. Chineză. În acest sens, desfăşoară programe şi activităţi ce vizează în principal cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor, valorilor, dar şi a culturii, limbii şi istoriei celor două ţări.

R.P.Chineză ocupă un loc prioritar în strategia relaţiilor comercial economice ale CCIB, atât ca piaţă ţintă pentru oferta românească de export, cât şi pentru atragerea de investiţii din această ţară. Până în prezent, CCIB a semnat 10 acorduri de cooperare economică cu structuri similare din R.P.Chineză, iar printre membrii săi se regăsesc şi firme cu capital chinezesc înregistrate în Bucureşti.

Biroul de Presă al CCIB

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here